Protocollen

Protocollen, documenten
 

Welke Info vindt u op deze pagina:

 • Protocol begrafenissen
 • Hoe dopen wij
 • Notitie over de doop
 • Huisregels Kerkenraad
 • Huwelijksformulier onderwijzing
 • Plaatselijke regeling (wordt herzien)

 

Protocol begrafenissen

Uitgangspunten

Werkgebied wijkpredikant
De wijkpredikant neemt de begrafenissen op zich van gemeenteleden die behoren tot de Hervormde wijkgemeente Dorp-Middelwatering, uitgezonderd de gemeenteleden van wijk 6 en 6b. 

 • Werkgebied ouderenpastor:

De ouderenpastor neemt de begrafenissen op zich van gemeenteleden die wonen in:

 • wijk 6: De Vijverhof en de Tuinfluiter
 • wijk 6b: Torenhof, De Leeuwerik, Lijster, Merel, de Nachtegaal de Rozenburcht, IJsduiker, IJsselzicht, de Roo, en de Baronie

Senioren op de adressen Kerklaan 70 tot 642, Centrumpassage en Duikerlaan.

Aanvullingen

 • Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene (al dan niet met wilsverklaring) vindt de begrafenis plaats door de voorkeur predikant/ouderenpastor. De wijkpredikant/ouderenpastor informeren elkaar zo spoedig mogelijk indien er een verzoek ligt dat afwijkt van bovenstaande uitgangspunten.
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden van de overledene, kan de begrafenis plaatsvinden door de aangegeven predikant/ouderenpastor.
 • In die gevallen waarin dit protocol niet voorziet treden predikant en ouderenpastor zo spoedig mogelijk in overleg.

Hoe dopen wij?


Waarom dopen we zoals we dopen? Daar zitten vaak heel oude gedachten achter, maar kennen we die nog?
Hieronder staat de gang van zaken rond de doop opgesomd.

 1. Geboorte; bezoek van predikant en HVD
 2. Bij doopaanvraag volgt een doopgesprek over de betekenis ervan
 3. Orde van dienst bij de doop:
  • Formulier
  • Gebed
  • Doopvragen
  • Gesprekje met kinderen
  • Bediening van de Heilige Doop
  • Zegenlied
  • Overhandiging Kinderbijbel
  • Na de dienst feliciteren van doopouders, overhandigen Doopkaart

Huisregels Kerkenraad


Het moderamen heeft een samenvatting opgesteld, die in de kerkenraad is geaccordeerd:

 • Als ambtsdragers hebben we een verantwoordelijkheid naar de gemeente; we laten voorbeeldgedrag zien, zowel op zondag als doordeweeks. We zijn het spiegelbeeld van Christus.
 • Om een zekere eenheid te bewaren is het goed dat de mannen in de kerkenraadsbank een colbert dragen en de vrouw een rok/jurk of een nette broek (geen spijkerbroek). Doordeweeks dragen we kleding welke past bij de activiteit waar we mee bezig zijn.
 • Als kerkenraad dragen we de erediensten; we spreken af om op zondag bij voorkeur 1x de kerkdienst te bezoeken. De afvaardiging in de kerkenraadsbank dient in overeenstemming te zijn met het aantal kerkgangers.
 • Onze aanwezigheid in de dienst is gewenst bij het Heilig Avondmaal, de belijdenisdienst en bij bevestiging van ambtsdragers in de kerkenraadbank. Door de gemeente wordt het op prijs gesteld dat we er zijn bij de opening van het winterwerk, dopen, een gemeenteavond en koffie drinken op de eerste zondag van de maand.
 • We zien de zondag als een dag van bezinning, van rust en van ontspannen.

Huwelijksformulier Onderwijzing

De instelling van het huwelijk
Wij zijn hier bij elkaar gekomen rondom……………………………………. en……………………………………………………… om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. 

Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven. Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw. Het is niet goed-zo sprak Hij-dat de mens alleen blijft; Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten  aan zijn vrouw, en die twee zullen een zijn. (Gen. 2:18,24).

Lees meer...