Organisatie

Organisatie

 

De wijkgemeente Dorpskerk wordt georganiseerd vanuit een kerkenraad die leiding geeft aan de gemeente en een team Pastorale medewerkers. Daarnaast zijn diverse commissies en groepen actief binnen de gemeente. Deze zijn opgenomen onder het kopje "Geloof" en onder "Samen zijn" van Activiteiten.

Organigrammen


Er zijn 2 overzichten (organigram) van de samenhang van de activiteiten. In het Algemeen organigram is te vinden welke commissies er zijn en onder welk deel van de kerkenraad (Pastoraat, Kerkrentmeesters, Diakenen) deze vallen. Het Jeugd organigram is verder onderverdeeld.


Algemeen Organigram

 

Overzicht Kerkraadsleden per Commissie

Behorende bij het organigram van de Kerkenraad Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel.

Oktober 2014 

Lees meer...

Subcategorieën

 • Missie en Visie

  Missie en Visie
   

  De Missie vat samen tot welke roeping de wijkgemeente zich geroepen weet.
   

  Hierin speelt de Woordverkondiging, de Diakonale zorg een belangrijke rol. Het beleidsplan vermeldt hoe het beleid wordt uitgevoerd en verder ontwikkeld.

  In het onderdeel Beleidsplan op de website leest u meer.

   


  Aantal artikelen:
  1
 • Beleidsplan

  Beleidsplan

  Zoeken binnen de site: Zoek

  Welke Info vindt u op deze pagina:

  1.  Uitgangspunt Beleidsplan 2.  Organisatie en opzet
  3.1 Eredienst 3.2 Pastoraat
  3.3 Vorming en toerusting 3.4 Apostolaat en zending
  3.5 Diaconaat 3.6 Jeugdwerk
  3.7 Financien en beheer 3.8 Informatievoorziening en communicatie

   

  Aantal artikelen:
  10
 • Kerkenraad

  Kerkenraad

  Predikant, Ouderlingen, Kerkrentmeesters en Diakenen

  De Kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk bestaat uit de volgende leden:


   

  Aantal artikelen:
  1
 • Pastoraat

  Pastoraat

   

  Het Pastoraat van de Hervormde Gemeente Dorpskerk bestaat per januari 2017 uit de volgende leden:


   

  Aantal artikelen:
  1
 • Diaconie

  Diaconie

   

  De Diaconie van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk bestaat per januari 2017 uit de volgende leden:


   

  Aantal artikelen:
  1
 • Kerkrentmeesters
  Aantal artikelen:
  3