Gemeentenieuws - 11 / 15 juni 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Doopdienst 17 juni

Renate (Marleen), dochter van Ron en Annemarie Blokland en Sepp (Nils), zoon van Michael en Janneke Wiskie, zullen D.V. op 17 juni gedoopt worden. Op deze Vaderdag is het thema ‘Zo Vader, zo Zoon’. Dit n.a.v. Johannes 14 : 8-9 waar Jezus zegt: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ We wensen beide gezinnen met alle familie en vrienden en ons als gemeente een gezegende dienst toe.


Viering H. Avondmaal 

Op 24 juni mogen we ons uitgenodigd weten om het Avondmaal te vieren en zo de dood van Jezus Christus te verkondigen. (1 Kor. 11: 26) Laten we voor en met elkaar bidden om een gezegende diensten! Op vrijdagmiddag 22 juni is de viering in de Vijverhof.  

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
w
aar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

(Lied 381 : 2 en 4)


Huwelijk

Op vrijdag 29 juni geven Pieter-Jesse Blaakmeer en Sharon Rook elkaar het ja-woord. Om 16.00 uur vindt het kerkelijk huwelijk plaats in de Dorpskerk. In deze dienst mag ik voorgaan. Ieder welkom! We feliciteren Pieter-Jesse en Sharon van harte en bidden hen Gods zegen toe. 


Meeleven

We denken aan allen die al langere tijd met een lichamelijke of psychische ziekte kampen.  We doen een beroep op Gods ontferming en Zijn nabijheid om genezend en bevrijdend onder ons te werken. Een aansprekend lied is Opw. 542, waarvan de woorden luiden:  

God van trouw, U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots -- wanneer ik wankel,
U richt mij op -- wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer,
het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.


Examens

Een aantal jongeren uit de gemeente hebben een examen achter de rug. Eén dezer dagen (13 juni) volgt de uitslag. Hopelijk valt alles mee. Gefeliciteerd! Of anders: sterkte, en ook als een herexamen volgt.  


Tenslotte

Een hartelijke groet,

Ds. Nees Cluistra


Mercyships is een Christelijk goed doel met een duidelijke missie:

In navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Mercyships streeft er naar  het toonbeeld van Liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen.

Mercyships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercyships. We streven naar uitmuntendheid in alle lagen van ons werk, zodat  we hoogwaardige zorg kunnen aanbieden.  Iedereen verdient goede zorg ongeachte ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze  achtergrond.

Wij geloven dat als je in staat bent een ander te helpen, je dat moet doen , omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen.

Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Africa. Met uw giften hopen we dan ook onze  schepen in de vaart te houden, zodat  wij  ons werk aan deze naasten  kunnen  doen.

De Diaconie  beveeld deze collecctie dan ook van harte  bij U aan.


“Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U” Aurelius Augustinus

Hartverwarmend was het te ervaren dat zovelen van u met ons meeleefden tijdens de korte ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Hendrik Boerman (Henk)

We zijn dankbaar voor de gebeden, de kaarten en de woorden die gesproken zijn. Maar ook het er simpelweg voor ons zijn, heeft ons erg bemoedigd en getroost.         

Nel Boerman-van Cappellen, kinderen en kleinkinderen. 

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng
19-09 20:00-22:00
Moderamen vergadering