Gemeentenieuws - 10 / 1 juni 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


In memoriam Henk Boerman

De schok was groot toen bekend werd dat Henk Boerman zo onverwachts was heengegaan. Na een opname in het ziekenhuis vanwege een infectie bleek het direct al heel ernstig. Een paar dagen later, op 26 april, overleed hij op 66-jarige leeftijd.

De begrafenis in Krimpen vond plaats op 5 mei na een dienst in onze Dorpskerk. Velen waren aanwezig om rond zijn vrouw Nel en het gezin en de familie te staan.

Henk was een warme en vriendelijke persoonlijkheid. Iemand met een duidelijke mening en een sterk plichtsbesef. Hij ging er helemaal voor om goed voor Nel te zijn en genoot in het bijzonder van het optrekken met de kleinkinderen. De grote hobby voor Henk waren de fossielen. Om die te verzamelen werden de vakanties om mogelijke vindplaatsen afgestemd.

De laatste 10 jaar was Henk samen met Nel betrokken bij de Dorpskerk. Zo was hij jarenlang een echte “sjouwer” binnen de diaconie.  Voor zichzelf was hij zeer consciëntieus. Juist ook als het om zijn geloof ging. Hij deelde met zoon André de passie voor de vroege kerk. Op de rouwbrief stond dan ook een veelzeggend citaat van Augustinus, dat eindigt met de bekende woorden: ‘en onrustig is ons hart totdat het tot rust komt in U.’ Dat was ook herkenbaar in het leven van Henk.

Het begon al heel jong met de zorg voor z’n zieke moeder. Bij Henk zag je dat dubbele: aan de éne kant genieten van het geschonken leven en anderzijds het lijden aan het leven. Samengevat met dat éne woord: Nochtans!! Of ook: ‘En toch!!’ Zoals Psalm 62 zingt.. Toch vindt mijn ziel rust bij God. Daar hield Henk aan vast. Ook door volhardend te blijven Bijbellezen en bidden. Hetzelfde ontdek je in Romeinen 8 waar we tijdens de afscheidsdienst uit lazen. In dit gedeelte wordt eerlijk over de gebrokenheid van ons bestaan gesproken, maar ook over de verlossing, de jubel klinkt. ‘Wat er ook gebeurt, ik ben van Hem.’ Dat wist Henk Boerman. Voor altijd geborgen in de handen van zijn Heer en Heiland.

We bidden Nel, en haar gezin en alle anderen die Henk zo missen Gods troostende nabijheid toe.  

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

Ds. Nees Cluistra

Gedicht van Okke Jager

Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.


Meeleven

Anne-Marie Legerstee is tijdelijk nog in BAVO Europoort, Poortmolen 121, 2906 RN. (Gebouw 5B). Nieuwe moed en kracht toegebeden!

Dhr. K. de Bruijn kreeg als gevolg van het prostaatonderzoek een hormoonkuur voorgeschreven. We hopen en bidden met hem en zijn vrouw dat het een positief effect zal hebben om de ziekte tegen te houden. Ook u Gods nabijheid toegebeden.

Dhr. Wim Kamphuis moet voor een prostaatoperatie op 31 mei naar het  Franciscusziekenhuis. We hopen dat dit goed zal gaan en bidden hem herstel toe!

Voor fam. Van de Watering zijn het intensieve weken. Ze zijn onlangs verhuisd naar de Kerklaan. Tijdens de verhuizing waren de zorgen rond dhr. van de Watering groot. Zijn kwetsbare gezondheid speelde hem flink parten. We wensen u toe dat God jullie nog een goede tijd zal geven in de nieuwe woning. 


Liturgie (2)

Hoe beleven wij de kerkdienst en welke verwachting hebben wij ervan? Dat is best een belangrijke vraag. Een eerdere keer schreef ik al dat de liturgie veel méér is dan samen ‘mooie’ liederen zingen. Voorheen werd de kerkdienst ook wel een ‘godsdienstoefening' genoemd. En terecht, de liturgie is een oefenplaats, een plek waar je als volgeling van Jezus gevormd wordt. Zo las ik in het blad Kontekstueel (van mrt. 2017) boeiende artikelen over de liturgie. Ik citeer nu een aantal zinnen van de theoloog Samuel Wells die aangeeft dat we in de liturgie ons oefenen in vaardigheden die je in het leven als volgeling van Jezus nodig hebt.

Alle elementen van de kerkdienst komen aan de orde. Tot nadenken stemmend!! Het volgende citeer ik dan ook.  

-Als je je realiseert dat je bent gekomen in de aanwezigheid van God, dan ontwikkel je de vaardigheid van verwondering (lk bij God!), de geneigdheid tot nederigheid, een besef van wie God is. 

-In Gods aanwezigheid, word je je ook bewust van elkaars aanwezigheid. Door een regelmatige ontmoeting in de liturgie waarin je je samen richt op God, leer je de vaardigheid om met anderen om te gaan, om botsende belangen of ideeën niet in ruzie te laten uitlopen, maar in gemeenschap te laten bestaan en te bespreken. Dat zijn vaardigheden die je als christen (en als mens) nodig hebt in het dagelijks leven.

-Als je samen bent, word je je ook bewust van de mensen die er niet zijn en de mensen die je mist. Zo ontwikkel je gevoel voor pastoraal omzien, voor missionair bezig zijn. Beide dingen oefen je in je dagelijks leven uit. 

-Als je luistert naar het Woord op zondag, train je jezelf om Gods stem te zoeken. Luisterend naar Gods Woord, leer je om jezelf, je hele leven, de wereld te zien in het perspectief van God. Dit aangeleerde perspectief maakt dat je anders in je dagelijks leven staat. Je leert zo te leven in vertrouwen op Gods grote daden van bevrijding, verzoening, van kruis en opstanding. Je leert wat genade is, wat genade ontvangen is en genade geven is, je leert van Gods liefde wat liefde is. 

-In de gebeden en liederen vraag je om vergeving, je leert kritisch naar jezelf kijken en je leert de moed om toe te geven wat fout zit. In gebeden en liederen loof je God, vereer je God, leer je dankbaarheid en oefen je in woorden om dankbaarheid te uiten. Je vertegenwoordigt anderen bij God, je leert om de nood en pijn van anderen in het oog te hebben.

-In het sacrament van de doop leer je onder andere wat sterven en opstaan is en zie je hoe rigoureus het nieuwe leven is dat de Geest in jou, de gedoopte volgeling van Jezus laat groeien: zo nieuw als leven na de dood. 

-Bij de viering van het avondmaal zit je samen aan tafel met je broeders en zusters, dat veronderstelt gemeenschap, onderlinge vrede. Het is een oefening om ook aan andere tafels, thuis of op je werk, in vrede met mensen te leven. 

-Bij de collecte leer je de geneigdheid van vrijgevigheid, je leert delen, je leert dat jouw bezit ook maar gekregen is. Zo kun je ook in het dagelijks leven staan. 


Welkom op de gebedskring

We willen u hartelijk uitnodigen om mee te doen met de gebedskring. Deze komt voor de eerste keer bijeen op dinsdagavond 5 juni van 19.00 – 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Vervolgens komen we elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar.

Wat gebeurt er op een gebedskring?

We zingen enkele liederen, lezen uit de Bijbel en brengen onze dank en gebeden bij God. Hierbij is ruimte om hardop of in stilte te bidden voor het plaatselijk kerkenwerk, lief en leed in de gemeente en overige zaken die ons aan het hart gaan.

Wanneer u zelf een verzoek heeft aan de gebedskring om ergens voor te bidden of danken dan kunt u dit per mail aangeven via email:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t.a.v. Ellen of Bertha.
Telefoonnr.: Ellen vd Keur -  06-33136049 
Telefoonnr : Bertha Cluistra - 010-2543499


Tenslotte

In het volgende kerkblad wordt aangekondigd dat er 17 juni een doopdienst is van Renate Blokland en Sepp Wiskie. Zelf heb ik daaraan voorafgaand een time-out. De ouderenpastor Annemieke Bomhof vervangt me dan. Ook ds. Gerben van Manen kan eventueel inspringen. 

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal Vertrouwen

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand
De zee komt op wanneer ze wil,
ze wist je passen uit.

En als de wind het zand bespeelt,
zie je nauwelijks meer vooruit.
Dit is vandaag,het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg

Dit is vandaag, met z’n vreugde en z’n pijn
en je hoeft maar een ding te doen.
Dat is: er zijn 

En niets is moeilijker dan te laten gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door die Ene.

(tekst Kinga Ban)


Pastoraat

Mevr. E.J. Boerendonk mocht vanuit Avanze waar zij revalideerde van een heupfractuur en operatie, weer thuiskomen. Hoewel zij dankbaar is en heel moedig de draad weer op probeert te pakken, valt dat toch wat tegen. Er is heel wat te verwerken, en je bemerkt de beperkingen extra in je eigen omgeving. Zullen we samen biddend om haar heen blijven staan?!

Dhr. W.A. Heikoop is vanuit het IJssellandziekenhuis naar verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062AB Rotterdam overgebracht. De oorzaak van zijn afnemende gezondheid is nog altijd niet helder en wordt nader onderzocht. Onzekerheid doet veel met je, zeker als je verzwakt bent. We wensen hem van harte Gods troost en nabijheid toe

Dhr. G.(Guus) van der Giessen, Valeriusrondeel 562, lag de afgelopen periode tweemaal in het IJssellandziekenhuis vanwege diverse klachten. Onderzoeken zijn nog gaande maar dat er behandeling van zijn hart- en urologische problemen noodzakelijk zijn staat al wel vast. Ook bij hem en zijn vrouw Diny en de hunnen weer spanning en onzekerheid over hoe de weg zal gaan. Wat een troost als je je dan mag vastklampen aan de Hand van Vader van wie je weet dat Hij je vasthoudt en nooit los zal laten. We mogen hen, ook in ons gebed, aan Hem opdragen.


Huiskamerontmoeting bewoners Vijverhof op de 1e en 2e etage

Afgelopen week mochten we een groot aantal gemeenteleden en hun familie, in de huiskamer op de 1e etage van de Vijverhof ontmoeten. Zo konden ook zij kennismaken met de nieuwe dominee, ds Cluistra. Wat was het fijn samen een kopje koffie te drinken, samen te zingen en te bidden. En samen stil te staan bij de Here God die hoe het al stormt het op je levensscheepje, altijd bij je blijft en met je meegaat. De mooie kaarten met afbeelding van de Dorpskerk en de rolletjes pepermunt (!) gaven herkenning aan de kerkgang van vroeger. Heerlijk om weer even zo samen kerkgemeenschap te mogen zijn! 

Gesprekskring Merel

In overleg met de bewoners/gemeenteleden en de activiteitenbegeleiding van de Vijverhof (Lia) is deze maand een nieuwe activiteit in de vorm van een Gesprekskring gestart in de recreatieruimte van de Merel gestart. Aan de hand van het thema Vertrouwen ontstond gesprek op gebied van geloof, zingeving We hopen dit tweemaandelijks te organiseren op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 te blijven organiseren. De nieuwe datum hoop ik in de volgende Kerknieuws te kunnen melden. Bewoners, gemeenteleden uit de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal van harte welkom!


SeniorenBijbelstudiekring

Ook het afgelopen seizoen kwam op elke 3e woensdagmiddag van de maand een groep van tussen de 12-15 senioren bijeen in de consistorie van de Dorpskerk om samen te luisteren en te spreken over een Bijbelgedeelte en wat dat in ons eigen leven te zeggen heeft of had. Het waren mooie ontmoetingen waarin we nader tot God en elkaar mochten komen. In september (19 sept) hopen we na de zomerperiode weer te starten. Mocht u interesse hebben en graag meer willen weten, neemt u gerust contact met mij op (0180-310449).  Allen van harte uitgenodigd!  


Giften

Tijdens bezoekwerk mocht ik giften ontvangen: €20,-  en €10,-   Alle gevers hartelijk dank!


Afwezigheid ouderenpastor

Van 1 t/m 8 juni hoop ik vakantiedagen op te nemen. Ds. Nees Cluistra zal mij in deze periode vervangen, met dank!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Uit de Kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat kerkrentmeester dhr. M.M. Visser om persoonlijke redenen zijn ambt heeft neergelegd. Wij danken hem voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. 

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba)


Solidariteitskas

Onder de naam Solidariteitskas wordt door de Protestantse Kerk Nederland aan alle plaatselijke gemeenten een bijdrage gevraagd van zo'n 10 euro per lid. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Als gemeente dragen wij voor ieder lidmaat en voor elk meerderjarig dooplid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Als u bereid bent meer te geven, dan komt dat ten goede aan onze eigen gemeente.

U krijgt hiervoor een brief en acceptgiro thuisbezorgd. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeente en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?


Jarigen in de maand juni

06 Mw. M.Burger-Heuvelman - 86jr

07 Mw. H.de Wit-Heuvelman - 87jr

07 Dhr. G.OlthoLinde 4  2925CG, Kr ad IJssel80jr

09 Mw. M.Hoogenboezem-Slooter - 93jr

10 Mw. S.Huisman-van Harten - 80jr

11 Dhr. T.L.Schols - 75jr

11 Dhr. HH.Smits - 75jr

12 Mw. C.Kraaij-Ligchaam - 88jr

14 Dhr. N.Pons - 92jr

14 Mw. B.Verwaal - 86jr

14 Dhr. J.G.A.van de Laar - 80jr

20 Mw. A.Oppenheimer-Versnel - 85jr

22 Mw. P.C.Stolk-Baardman - 88jr

24 Dhr. M.Visser - 88jr

24 Mw. P.M.Minnaard-Graaf - 86jr


Jeugddienst  zondagavond  10 juni 2018

Op zondagavond 10 juni is de laatste jeugddienst voor de zomervakantie. Voorganger is ds. L. Hoftijzer uit Rijnsburg, aanvang 19.00 uur.

Het thema is: “Het voordeel van de twijfel”.

Graag willen we de verbinding tussen geloof en wetenschap aan de orde stellen. Geloven met je verstand, kan dat?

Ds. Hoftijzer gaat op zoek naar een antwoord op deze vraag en betrekt hierbij het scheppingsverhaal. Niet vanuit Genesis 1 maar vanuit Psalm 33. We zijn zeer benieuwd! De muzikale medewerking wordt verzorgd door onze eigen Dorpskerkbands.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk vrienden en familie mee!

De Jeugddienstcommissie.  


Cupcake actie voor Gerrit en José Heino

Zondag 27 mei is de cupcake actie van de kindernevendienst van start gegaan! Deze actie is bedoeld om de werkzaamheden van Gerrit en José Heino in Zuid-Afrika financieel te steunen. Tijdens de kindernevendienst hebben Harmen en Pieter Heino aan de kinderen een presentatie gegeven over het werk van hun ouders.  De kinderen hebben daarnaast een mooie kaart geknutseld die op de post is gegaan naar het verre Afrika om Gerrit en José te informeren over deze mooie actie. 

Hoe kunt u een bijdrage leveren? Door onze heerlijke cupcakes te bestellen! Daartoe zijn twee mogelijkheden:

-Na de ochtenddienst op 3 juni zullen er bij de uitgangen bestelformulieren worden uitgedeeld. U kunt de ingevulde bestelformulieren na de dienst inleveren in de dozen bij de twee uitgangen van de kerk. 

-U kunt uw bestelling ook per email plaatsen. Stuurt u dan uiterlijk 3 juni een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  

De cupcakes kosten 5 euro voor 5 stuks. Op 17 juni na de ochtenddienst kunt u de eigengebakken cupcakes afhalen in het kerkelijk centrum. U kunt alleen contant betalen. Als u geen cupcakes lust, dan kunt u op 17 juni ook (contant) geld doneren. U kunt natuurlijk ook altijd een financiële bijdrage via de thuisfrontcommissie doen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hartelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng
19-09 20:00-22:00
Moderamen vergadering