Gemeentenieuws - 6 / 23 maart 2018

Zoeken binnen de site: Zoek(Scan naar smartfoon)


Rond de diensten

De aankondiging van de kerkdiensten voor de komende tijd vindt u in dit kerkblad en op de website. Enkele diensten wil ik er even uitlichten.

In de morgendienst op Palmpasen (begin zomertijd) lezen we uit Markus 15 (m.n. vers 21). Er is dan nog geen belijdenisdienst want deze is vastgesteld op 15 april. Hierover later meer! Tijdens de avonddienst op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ook dan lezen we uit Markus 15. Een vesper is er op de avond van Stille Zaterdag, voorbereid door enkele gemeenteleden.

Met Pasen werkt in de morgendienst zowel de jongerenband als ook een koor bestaande uit gemeenteleden mee. Zij zullen een paar liederen zingen. We hopen op een goede en bijzondere Paasdienst die we beginnen met een paar bekende Paasliederen. We lezen Markus 16.

Weet u/je welkom! 


Kerkdienstgemist.nl

Onderweg hoor ik dat er best veel gemeenteleden die dienst volgen via de kerkradio of via internet. Voor diegene die het niet weet: ga naar www.dorpskerkcapelle.nl   en dan kun je zo doorklikken naar de site waarop de dienst te beluisteren valt.

Tevens is er de liturgie voor elke morgendienst of bijzondere avonddienst te vinden. (zie ‘Download Liturgie’) Dit met dank aan het beamerteam en onze webmaster Gerrit Stubbe.


Huwelijksjubileum 

Op 22 maart hopen dhr. en mw. de Jong-Terdu, Johan de Wittstraat 6, 2902 HG, 55 jaar met elkaar getrouwd te zijn. Samen met uw dochters en schoonzoons van harte gefeliciteerd. Bij alles wat u samen onderweg beleefd hebt bidden we u Gods zegen toe, voor nu en verder! 


Meeleven

De op 21 februari geboren Renate Blokland werd ziek en verblijft al een aantal dagen in het ziekenhuis te Gouda. Opeens zorgen voor haar ouders Ron en Annemarie Blokland-Brugman, Groene Zoom 1, 2825 BA Berkenwoude. We hopen en bidden met hen om spoedig herstel. 

Marianne Kamphuis, Martinus Burkensstraat 12, is geholpen in het Franciscusziekenhuis en er is vervolgens geconcludeerd dat er de komende zes weken iedere week een blaasspoeling nodig is om zo terugkeer van verkeerd weefsel tegen te gaan. Haar man Wim Kamphuis is nog in afwachting van een oproep om geopereerd te worden. Jullie beiden zegen en moed toegebeden!

Dhr. J.P. Gorlitz, Slotplein 215, is weer thuis na een periode in het zorgpension Capelle geweest te zijn. Ook u en alle andere gemeenteleden die met zorgen rond de gezondheid kampen Gods nabijheid toegewenst.


Waarom word je een christen genoemd? (3)

Op deze vraag kun je proberen zelf een antwoord te formuleren. Maar in één van de belijdenisgeschriften van onze kerk wordt er ook een prachtig antwoord gegeven. 

In Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus uit 1563 wordt gevraagd waarom Jezus ‘Christus’ (= Gezalfde/ Messias) wordt genoemd. Het antwoord is dan: Omdat Hij door God gezalfd is met de Heilige Geest tot onze hoogste Profeet, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning. 

En aansluitend daarop klinkt de vraag: Waarom word jij een christen genoemd? Hierop wordt dan geantwoord: ‘Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving.’

En dat is iets om stil van te worden. Een christen lijkt op Christus en is dus ook gezalfd. De Heilige Geest wil in me uitwerken hetgeen ik in Christus ontvangen heb. Ik behoef me niet om te werken om een zesje of misschien zelfs een zeven te halen. Ik mag ontvangend leven. 

Of zoals in Johannes 15 staat: ‘wie in Hem blijft draagt veel vrucht!’ 

Zoals Christus het is, zo zijn christenen ook een beetje profeet, koning en priester.

Profeet: Hoe komt het dat je durft uit te komen voor je geloof? Dat je de wereld wil zien met Gods ogen? Dat je Gods bedoeling aan de orde stelt? Daar zorgt Christus voor. Dat doet zijn Geest in me. 

Priester: Waarom brengt iemand offers? Waarom zijn er christenen die liever schade lijden dan met geweld hun gelijk willen halen? Waarom zoek je bemiddeling in een conflict op je werk of thuis? Omdat de Geest van Jezus de priester in je werkt!

Koning: Waarom ben ik opeens heel dapper? Waarom kom ik op voor recht? Waarom denk ik na over het beheren en bewaren van de schepping? Omdat de Geest van Koning Jezus in mij woont. 

Tenslotte: het gaat er dus om dat je blijmoedig de naam christen mag dragen, een naam die eenvoudig zegt dat je bij Christus behoort. Andere namen als hervormd, protestant, katholiek, baptist zijn  slechts bijnamen…


Vanuit de pastorie

Iedere keer beseffen we weer dat we op een unieke plek mogen wonen. De rust en de zingende vogels, de prachtige IJssel.. we genieten ervan. Vanuit de studeerkamer heb ik zicht op onze prachtige kerk. We hopen elkaar daar de komende tijd regelmatig te ontmoeten. U allen een goede ‘Stille’ week toegewenst!  

Een hartelijke groet, Ds. Nees Cluistra


Van de ouderenpastor

Pastoraal  

Wat is het fijn elkaar te mogen ontmoeten tijdens huisbezoek, activiteiten, de Bijbelstudie of tijdens en na de weeksluiting. Te delen wat je bezighoudt.

Al pratend komen er soms onderwerpen naar boven waarvan je niet eens in de gaten had dat ze je hoog zaten. Die je raken, diep van binnen. Misschien herkent u het wel. Je staat soms verbaasd over jezelf. En niet zelden geeft het stof tot verder nadenken achteraf. Waar kwam dat gespreksonderwerp vandaan? Ligt dat (nog) zo gevoelig? Ik dacht dat ik dat achter me gelaten had… In verbondenheid met elkaar ontstaat wisselwerking.

Je mag weten niet alleen te zijn, elkaar te zien en te waarderen. Mooi als je elkaar zo mag ontmoeten, herkennen en samen een weg mag zoeken. Wat hebben we het nodig, dat gesprek met elkaar. En wat kan het eenzaam voelen als je je hart niet bij een ander kunt openen.

In het pastoraat proberen we met vallen en opstaan een luisterend oor voor elkaar te zijn. Omdat we ons in Liefde met elkaar mogen weten door God, die in Jezus naar ons toekwam omdat Hij ons de moeite waard vond. Bij Hem mag je altijd je hart uitstorten, Hij hoort en ziet en begrijpt. Omdat Jezus onze weg gegaan is, dwars door alle gebrokenheid en lijden van deze wereld heen. Je hart uitstorten bij Hem, bidden noemen we dat. Hem ontmoeten, delen wat er op je hart ligt. Om getroost en bemoedigd weer verder te kunnen. Aan zijn Hand!

Uitnodiging aan gemeenteleden in de IJsduiker, Leeuwerik, Merel en Nachtegaal.

Op maandagmiddag 26 maart heten we u graag van harte welkom voor ontmoeting en kennismaking met ds Cluistra tijdens een huiskamerontmoeting in de zaal, beneden in de Merel. Onder het genot van een kopje koffie en thee hopen we daarnaast met elkaar in gesprek te komen over geloof en kerk. Ds Cluistra zal het gesprek leiden. U ontvangt voor de bijeenkomst ook nog een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Tot de 26e! 

Giften           

Via bezoekwerk van dhr.W.Molenaar mochten we een gift van € 20,- t.b.v. het ouderenwerk ontvangen. Dank u wel!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Wie we zijn (collecte Heilig Avondmaal)

Youth for Christ is een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers. Ze valt op doordat ze God voortdurend zoekt, gezamenlijk groeit in lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor staat. Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Zo komen we dichterbij jongeren. Want iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen.

Youth for Christ Nederland is onderdeel van YfC international, dat actief is in 130 landen met tienduizenden medewerkers.

Al meer dan 70 jaar weet Youth for Christ het Evangelie te vertalen naar de leefwereld van jongeren. Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen, tot het Flevofestival, The Mall jongerencentra en LifeSpots.

De Diaconie beveelt deze collecte  van harte bij U aan!


Meditatief Moment op Stille Zaterdag  31 maart a.s.

Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we de week voor Paasmorgen verder invulling kunnen geven.

Naast de gebruikelijke dienst op Goede Vrijdag leek het ons goed om in de stilte van Stille Zaterdag de gemeente de gelegenheid te geven bij elkaar te komen.

We hebben gekozen voor een Meditatief Moment op zaterdagavond 31 maart om 19.30 uur.

We willen dan in een kort samenzijn door middel van liederen, gebeden en een meditatie ons bezinnen op het lijden van onze Heer Jezus Christus en uitkijken naar de Paasmorgen.

Om 19.30 uur komen we samen in de Dorpskerk voor een kort samenzijn van ongeveer 30 minuten.

Van harte wordt u uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.


Opbrengst verjaringsfonds 2017

Uw bijdrage aan het verjaringsfonds heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1.999,50 opgebracht. Het geld blijft in kas voor noodzakelijke zaken in en rond de Dorpskerk.

Hartelijk dank voor alle giften die wij in 2017 mochten ontvangen!

Bestuur HVD


Hospice IJsselOever

De Hospice IJsselOever is ingericht als een “bijna thuis” voor 4 personen en is gevestigd in de Roodborsttoren van de Vijverhof. Opgericht op initiatief van Hospice IJssel Thuis in Nieuwerkerk aan den IJssel en in nauwe samenwerking met het VTZ (Vrijwilligers Terminale Thuis Zorg) werkt.

Hospice IJsselOever wil de best mogelijke zorg met alle respect bieden, zorg die thuis niet altijd gegeven kan worden.


Opbrengst verjaringsfonds 2017

Uw bijdrage aan het verjaringsfonds heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1.999,50 opgebracht. 

Het geld blijft in kas voor noodzakelijke zaken in en rond de Dorpskerk.

Hartelijk dank voor alle giften die wij in 2017 mochten ontvangen!

Bestuur HVD


Paasontbijt

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op 1e paasdag van 8.30u tot 9.30u gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk.

Op zondag 18 maart a.s. zullen er na de ochtend- en avonddienst formulieren uitgedeeld worden waarmee u zich voor het paasontbijt kunt opgeven.

De opgaveformulieren kunt deponeren in de doos in het voorportaal van de kerk.

U kunt zich opgeven t/m 29 maart.

Wanneer u geen formulier heeft ontvangen, kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Els van der Eijk, tel. 010 – 4585536, na 18.00u. of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen is van harte welkom !!


Huwelijksjubileum

Op woensdag 17 maart waren de heer en mevrouw de Koning-de Groot 40 jaar getrouwd.

Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente.

Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe.

Hun adres:  Ringvaartpark 48, 2907 LH Capelle aan den IJssel.


Jarigen in de maand april

01 Mw.A.Groothuijzen-Moerkerke, Gerard Doustraat 21 2902GH - 86jr

07 Dhr.L.IJ.van der Schee, Kerklaan 465 2903HM - 75jr

08 Mw.P.Postma-de Voge,l De Wulp 29 2935VC Ouderkerk ad IJssel - 94jr

09 Mw.J.P.E van der Ree-Bijlsma, Reigerlaan 251/K106 2903LJ - 86jr

11 Mw.A.Kraaij-Kersbergen, Nieuwe Laan 20/K317 2902BW - 97jr

12 Dhr.H.Verkaik, Dorpsstraat 201 2903LA - 85jr

19 Mw.J.Korevaar-van Herk, Ketensezoom 62 2902LK - 86jr

20 Mw.C.J.Suur-van de Pol, Herman Gorterplaats 149 2902TD - 90jr

21 Dhr.W.A.Heikoop, Kerklaan 290 2903BL - 86jr

30 Mw.J.L.Artz-Mayes, Reigerlaan 251/K188 2903LJ - 96jr


Pinksterkamp

Van 19 tot 21 mei gaan we weer op Pinksterkamp.

Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan kun je gezellig met ons mee naar kampeerboerderij “De Houtkamp” in Otterlo. Het weekend wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

We vertrekken op zaterdagochtend vroeg en zijn maandag aan het einde van de middag weer terug.

We vinden het leuk wanneer je ook nog je vrienden of vriendinnetjes meeneemt. Jullie kunnen je inschrijven tot 15 april via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het weekend kost € 55,- per kind (en €52,50 voor het 2e kind uit een gezin)

De eerste 9 kinderen hebben zich al aangemeld, dus wees er snel bij!

Wanneer je nog vragen hebt, laat het ons maar even weten.

Met een hartelijke groet,

Maikel, Jesse, Francis, Samantha, Martin, René, Lia, Christa en Lianne

Aankomende kerkdiensten
29-04 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
29-04 19:00-20:15
Ds. J. Bos - Ridderkerk
06-05 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
06-05 19:00-20:15
Ds. J. Henzen - Wateringen
Aankomende activiteiten
05-05 20:00-22:00
Bevrijdingsconcert Dorpskerk
07-05 19:00-20:00
KerkNieuws vergadering
07-05 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
08-05 20:00-22:00
Bijbelstudiegroep Kring
09-05 19:45-22:00
Consistorie vergadering
11-05 18:00-21:00
Dorpsmaaltijd 2
16-05 20:00-22:00
Moderamen vergadering
16-05 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie