Gemeentenieuws 13 oktober 2017(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk bij te wonen. Een bijzondere uitnodiging voor de zondagmorgendienst op D.V. 29 oktober. De dienst waarbij onze nieuwe voorganger en herder Ds. Cluistra zijn intrede zal doen De bevestiging zal door onze consulent Ds. G. van Manen geleid worden.


Bezinning en toerusting

Binnenkort mogen wij als Dorpskerkgemeente ds. N. Cluistra begroeten als nieuw lid van onze gemeente. De plannen zijn al in volle gang. Er is een commissie in het leven geroepen om de dienst te begeleiden en voor te bereiden.

De pastorie is op en top in orde. Bij wijze van spreken wordt de loper uitgerold, alles wordt voorbereid op zijn komst. Wij willen graag alles tot in de puntjes geregeld hebben. Wat zegt de bijbel hierover? Als we naar Mattheus 10 kijken staat er: is het niet zo dat de mussen geen dak boven hun hoofd hebben en dat God ook voor hen zorgt, en dat God geen enkele mus van het dak laat vallen? Zal God dan niet zeker voor zijn eigen kinderen zorgen?

We mogen dan ook aan God vragen dat Hij ook zal zorgen voor onze Dorpskerk gemeente, en dat Hij daar door Zijn Geest mag werken in de harten van ons mensen en ver daarbuiten. Daardoor mogen wij Zijn goedheid, grootheid en liefde delen met iedereen om ons heen. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Van de ouderenpastor

Uitzicht

Heerser over alle dingen,  
God van de oneindigheid   
van uw liefde wil ik zingen  
buigen voor Uw majesteit  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw Naam weerklinkt door het heelal:  
Die was, die is en komen zal’. 

(opwek.627)


Pastoraal

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3, is enige dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens ernstig oedeem. Verder onderzoek in de Daniel den Hoedkliniek moet uitwijzen wat de oorzaak is en welke behandeling ingezet kan worden. Gods kracht en bemoediging gevraagd voor haar,haar man en familie bij het dragen van wederom tegenslag. 

 Dhr. H.W. de Wit, Steenloperstraat 125 mocht thuis behandeld worden omdat medicatie leek aan te slaan. Na ruim een week moest hij helaas wederom opgenomen worden in het Oogziekenhuis, ditmaal toch voor een ingrijpende operatie. Samen mochten we bidden om de leiding van de Heere door dit alles heen en de rust die Hij alleen geven kan als het leven woelt. We wensen hem en de zijnen Gods liefdevolle ontferming toe in dit alles.           

Mevr. S. Harms- Groenewegen, Paulus Potterlaan 42, moest afgelopen week een laatste onderzoek ondergaan en staat mogelijk voor een operatie. We bidden haar Gods nabijheid toe,ook bij het maken van moeilijke keuzen.

Dhr. G.Dijkema, Lofoten 12 moet vanwege behandeling van een longtumor een chemokuur ondergaan. We bidden met hem en zijn vrouw om zegen over deze behandeling.  

Op 24 september jl overleed toch nog plotseling dhr. J.F.Zijnstra,Nieuwe Laan 20. We hebben op 29 september in de Dorpskerk afscheid van hem genomen tijdens een dankdienst. Jan Zijnsta mocht 93 jaar worden. Zijn vrouw Meta en familie wensen we Gods troost en kracht toe in dit verlies.  

In Memoriam Jan Freerk Zijnstra           29 april 1924- 24 sept.2017 

Jan ’s jeugd speelde zich af in het Groningse Bedum. Samen met zijn vrouw Meta vestigde hij zich in Rotterdam vanwege studie en werk. Samen kregen zij twee zoons. Ruim 70 jaar mochten zij  doorbrengen. Jan werkte hard en mocht opklimmen op de maatschappelijke ladder. Hij genoot van muziek, zwom graag en bracht zijn vrije tijd graag met Meta en de kinderen door. Hij reisde graag en veel, voor zijn werk, maar ook met vakanties waarin hij via zijn interesse voor cultuur en natuur God in zijn schepping steeds meer ging zien. Waar hij aanvankelijk kerk en geloof in dogma’s en traditie als knellend ervaarde, mocht hij steeds meer de kern van het geloof: God in Zijn liefde en trouw leren kennen en erkennen. Tel je zegeningen een voor een was zijn gezegde.

Dankbaarheid voor alles wat hij van God wist te hebben ontvangen in zijn leven stond op de eerste plaats. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad, dat wilde hij graag doorgeven. Kennis, gaven of medemenselijkheid, zonder liefde maakt het je tot een dreunende gong en baat je niets. ’t Het nog nooit zo nog nooit zo, donker west of ’t werd altied wel weer licht,(Ede Staal) stond op de rouwkaart.

Als God zijn Licht op je leven zet krijgt een positieve levenshouding wortels, in Hem die Liefde is en dat toonde in Jezus Christus. Dat mocht Jan ontdekken, daaruit mogen Meta en de familie ook nu kracht en troost putten. Hoop en uitzicht van Hem omdat de Liefde nooit vergaat!


Afwezigheid Ouderenpastor

In verband met het opnemen van vakantiedagen ben ik in de periode 9 oktober t.m. 3 november niet bereikbaar. Het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber, het pastoraal team en ds. Gerben van Manen nemen deze periode voor mij waar. Bijbelstudiegroep ’de Kring’ en de Seniorenbijbelstudiekring hebben hun volgende bijeenkomsten op respect. DV 14 en 15 november as.

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Jarigen van de maand november

06-11 Mw.M.van der Velden-Gaarkeuken    

Tollenstraat 12             2902AP  92jr

13-11 Mw.M.Folkerts-Dijkhuizen                   

IJsduiker 84                2903WC 90jr

13-11 Mw.W.M.Twigt-Goedegebuure            

Fluiterlaan 284            2903HS  87jr

19-11 Hr.P.J.van der Jagt                              

Steenloperstraat 177  2903AP  94jr

20-11 Mw.G.Terlouw-van der Stoep              

De Baronie 264           2904XJ  94jr

22-11 Mw.E.J.Boerendonk                            

Beemsterhoek 72     2905XD  100jr

22-11 Hr.C.J.Hoogendoorn                            

Steenloperstraat 69    2903AP  80jr

23-11 Mw.G.van Harten-Spijkerman              

Kerklaan 516              2903HK  86jr

 
Aankomende kerkdiensten
29-04 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
29-04 19:00-20:15
Ds. J. Bos - Ridderkerk
06-05 10:00-11:15
Ds. C. Cluistra - Wijkpredikant
06-05 19:00-20:15
Ds. J. Henzen - Wateringen
Aankomende activiteiten
05-05 20:00-22:00
Bevrijdingsconcert Dorpskerk
07-05 19:00-20:00
KerkNieuws vergadering
07-05 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
08-05 20:00-22:00
Bijbelstudiegroep Kring
09-05 19:45-22:00
Consistorie vergadering
11-05 18:00-21:00
Dorpsmaaltijd 2
16-05 20:00-22:00
Moderamen vergadering
16-05 20:00-22:00
Senioren Bijbelstudie