Gemeentenieuws 29 september 2017


 


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk te beleven en mee te maken.


Bezinning en toerusting

Geloven kan soms moeilijk zijn, complex lijken en iets wat wij uiteindelijk zelf niet kunnen verwezenlijken. Als alles goed gaat denken we vaak dat we het zelf op onze eigen manier gedaan hebben, maar als het verkeerd gaat, zoeken we allerlei schuldigen en uitwegen waarom het niet goed gegaan is. We zijn van onszelf uit echte mensen. We denken dat wij het (alleen) kunnen en moeten doen. Maar wat is geloof dan toch? “Het is een zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt, en het is overtuigd zijn van de dingen die je niet ziet” Wat een mooi vooruitzicht is dat dan; een hoop die werkelijkheid wordt, en overtuigd zijn van de dingen die je niet ziet. Dan kan geloof ook heel eenvoudig zijn. Vol verwachting kijken we dan ook uit naar deze werkelijkheid. In de liefde vol en samen met Gods kinderen de hemelse droom en verwachting verwezenlijken. Van harte wens ik eenieder deze werkelijkheid in en door Christus, onze Verlosser, van harte toe.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Van de ouderenpastor

Zegen en gezegend leven daar mochten we op de Seniorenkring samen over doorspreken. Elke kerkdienst mogen we de zegen van de Here gelovig ontvangen. Vaak met de woorden uit Num.6 De Here zegene u en Hij behoede u. De Here doe Zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn Aangezicht over u en geve u Zijn vrede. Mooi met elkaar te zien dat die zegen, de verbondenheid met God, gold en geldt voor verleden, heden en toekomst. Dat in de Here Jezus de verzoening, deze zegen vervuld is en Hij, ook ons uit de volken, Zijn Koninkrijk van de vrede uit genade gebracht heeft. Geweldig dan met elkaar te mogen delen dat er zegen ervaren is in het leven. Vaak anders dan we verwachtten.

Maar goed omdat het de Here God was van wie we ontvingen wat we nodig hadden. God die ons voor ging als de Goede Herder, met Zijn ontferming liefde en trouw. Op onze levensweg in deze gebroken wereld geeft God ons Zijn zegen: Zijn nabijheid, Zijn ontferming en Zijn rust. Dan mag je zelfs dankbaar worden voor de aanvaarding van hetgeen moeilijk blijft, je mag aanvaarding ook zo ontvangen, merkte iemand treffend op. Omdat God zelf zich bekend maakt in je leven, Zijn Licht erop zet. Telkens weer zegenend nabij is, in vreugde maar ook als je je alleen voelt, of het niet meer ziet. In de kracht van de heilige Geest mogen we, verbonden met Christus, tot navolgers en vruchtdragers worden. Ondanks onszelf, om met Jacob te spreken na zijn worsteling met de onbekende. Hij kan niet verder zonder zegen(Gen.32 Pniël) God vraagt ons Hem bekend te maken op de ganse aarde. Onder Zijn zegen mogen mensen tot zegen zijn! 


Pastoraal                                                            

Mevr. W.M. Twigt- Goedegebuure, Fluiterlaan 224 moest worden opgenomen in het ziekenhuis met een maagbloeding. Een behandeling mocht baten en zij is inmiddels weer thuis.

Dhr. H.W. de Wit, Steenloperstraat 125 tobt al langere tijd met zijn ogen. Helaas bleek opname in het Oogziekenhuis voor behandeling noodzakelijk. Ongelukkigerwijs viel dit net een dag nadat zijn partner mevr. Twigt uit het ziekenhuis ontslagen was. We wensen hen beiden Gods nabijheid toe in alles wat zij samen door moeten maken.  

Mevr. G. Terlouw- v.d. Stoep, De Baronie 264 kwam ongelukkig ten val en bezeerde daarbij haar been. Samen met haar hartklachten die regelmatig opspelen weer een streep door de rekening: ze kon nu een aantal activiteiten die ze erg graag had willen meemaken niet door laten gaan. Dat vraagt om een groot incasseringsvermogen en veel energie om de moed weer op te pakken. Voor velen van u wellicht herkenbaar. Zullen we aan haar en elkaar denken ook in gebed, dat de Here moed, kracht en troost mag geven om door te gaan aan Zijn Hand.                                                    

Mevr. S. Harms- Groenewegen, Paulus Potterlaan 42, heeft onderzoek in het ziekenhuis ondergaan.de berichten waren bemoedigend, maar nader onderzoek bleek toch ook noodzakelijk.We wensen haar en de haren Gods liefdevolle ontferming toe in dit alles.              
Mevr. M. van Wijk- Kalis, Bandahof 6 k6 onderging een operatie en was ter revalidatie in verpleeghuis. Pniël. Helaas bleek het niet mogelijk terug te keren naar haar huis op de Kerklaan. Vanaf 21 sept. woont zij nu in de Meridiaan aan de Bandahof.


Startweekend

Op 16 september jl mochten we met een groep van zo’n 30 senioren weer het jaarlijkse reisje georganiseerd door de HVD genieten

Na een gastvrije ontvangst in de kerk en de opening van Winterwerk 2017-18 met als thema Kerkproeverij: een open huis, lazen we uit de Bijbel Proef en geniet de goedheid van de Here, gelukkig is de mens die bij hem schuilt (Ps 34:9) Zou dat niet precies zijn wat er in het huis van de Here te vinden is? En wat we mogen (uit)delen in en vanuit de kerk?! 

De reisbestemming bleek Bennekom te zijn waar we heel wat wijzer werden over muziekdozen en draaiorgels, klederdracht kapjes en (onder)kleding uit vervlogen tijden. Sommigen herkenden nog spullen van hun grootouders uit de 19e eeuw!

Na terugkeer in de Dorpskerk wachtten lieve mensen nog met een broodje op ons, wat we met smaak samen aten.

Dank aan allen die deze dag organiseerden en ons zo fijn verzorgden. Het was een feest van ontmoeting op velerlei wijze!


Giften

Deze week mocht ik op huisbezoek een gift van €20,- ontvangen tbv de kindernevendienst. Hartelijk dank!


Afwezigheid Ouderenpastor

In verband met het opnemen van vakantiedagen ben ik in de periode 9 oktober t.m. 3 november niet bereikbaar. Het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber, het pastoraal team en ds. Gerben van Manen nemen deze periode voor mij waar. Bijbelstudiegroep ’de Kring’ en de Seniorenbijbelstudiekring hebben hun volgende bijeenkomsten op respect. DV 14 en 15 november as.                                                                       

In Christus verbonden ,  Annemiek Bomhof- Vrij


Wel en wee

Gerrit Stubbe is na een hardnekkige luchtweginfectie opgenomen in het Erasmus MC (afd. 9 noord, k. 78). De hoop is dat hij het laatste deel van de wekenlange antibioticakuur thuis kan afmaken. We bidden hem Gods hulp en nabijheid toe: op de vele momenten dat hij alleen is, bij de medische verzorging en door de mensen om hem heen.


Jongerendienst: zondagmorgen 8 oktober 2017, aanvang 10.00 uur

Op zondagmorgen 8 oktober staat de eerste jongerendienst van het winterseizoen op het programma. Voorganger is Ds. K. van Wijngaarden uit Ouddorp. Het thema is: “Toen was geloof heel gewoon”.  

In deze dienst willen we met elkaar nadenken over geloof, tijdgeest, geloofsbeleving en de rol van de kerk hierbij per generatie. Geloof en kerk waren vroeger “gewoon”. Maar was het ook beter? Of was het eigenlijk meer een gewoonte? Ben je tegenwoordig een buitenbeentje als je naar de kerk gaat of kun je er prima over praten met je (ongelovige) vrienden. Vanuit deze vragen wordt op dit thema ingegaan. We kijken daarbij naar het verhaal uit Genesis over Abraham. Terach – Abraham – Ismael/Izaak – Jacob. Totaal vier generaties. Vier verschillen in hun gevecht en acceptatie met de God van Israel en het voorbeeld van het voorgeslacht.

Het belooft een speciale dienst te worden, want we hebben vooraf een aantal vragen voorgelegd aan gemeenteleden uit families die met maar liefst drie generaties vertegenwoordigd zijn in de Dorpskerk. De reacties op de vragen van deze gemêleerde groep gemeenteleden komen uiteraard aan bod in zowel de introductie als de verkondiging. De Jeugddienstcommissie is zeer benieuwd hiernaar! De beide Dorpskerkbands geven muzikale medewerking. Wij hopen op een fijne dienst. 

De Jeugddienstcommissie


Dank

Namen de commissie “opening winterwerk” willen we u en jou allen, die een bijdrage hebben geleverd aan het mooie en fijne weekend, langs deze weg onze dank uitspreken. Zonder uw en jouw hulp hadden we het niet kunnen doen.

Ineke Hage-Boudestein, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Huwelijksjubileum

Op zondag 24 september is het 25 jaar geleden dat dhr. H. Rehorst en mevr. G.P. Rehorst-Slob in het huwelijk zijn getreden. Een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente! Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezegende jaren toe. Hun adres: ’s-Gravenweg 244, 2903 LW.


Avonddienst 8 oktober: Bach-motet “Singet dem Herrn ein neues Lied”

In de avonddienst op zondag 8 oktober a.s. (19.00 uur) zal dit bekende Bachmotet klinken in de Dorpskerk. Het motet wordt als onderdeel van de liturgie uitgevoerd door zangers van het kamerkoor Ad Libitum, met medewerking van diverse solisten en instrumentalisten. De voorganger is ds. Hester van Briemen-Cammeraat (Rijckehove).

Zie voor meer informatie het algemene bericht voorin dit nummer van Kerknieuws.


Dienstenveiling 17 november

Om alvast te reserveren in uw agenda: op vrijdagavond 17 november is er een ‘dienstenveiling’ in het kerkelijk centrum. Zéker als ook u/jij erbij bent, wordt het een leuke avond. Doel is een samenbindende activiteit voor jong en oud met een opbrengst voor de dorpskerk en voor het zendingswerk van Gerrit en José Heino-Kasbergen in Zuid-Afrika.

Het zou mooi zijn als u alvast bedenkt welke ‘diensten’ u kan bieden: een avond oppassen, een taart bakken, een muziekles geven, een vakantiehuisje beschikbaar stellen, een bezoek brengen, een middag klussen, een verhaal vertellen of wat dan ook. Verdere informatie volgt nog. Of vraag informatie bij Rini de Jong of Martin van der Voet (namens de Bazaar Commissie en de Thuis Front Commissie).

Aankomende activiteiten
24-02 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
27-02 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
02-03 18:00-20:00
Dorpsmaaltijd 1
04-03 11:15-11:45
Presentatie "Tanzania" - Marjolein Dijkstra - Na de dienst
05-03 18:45-20:00
Muizennestje
05-03 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
05-03 20:00-22:00
Meditatiekring
06-03 20:00-22:00
Diaconie vergadering