Gemeentenieuws 16 september 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Voorgenomen huwelijk

Op zaterdag 30 september aanstaande hopen Renske Verweij en Bartel Van Nieuwenhuyse met elkaar te trouwen. Om 14:30 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst is ds. G.G. van Manen uit Capelle aan den IJssel. 

Het adres van het bruidspaar is Lijstersingel 64, 2902 JB Capelle aan den IJssel.

Wij wensen Renske en Bartel een feestelijke dag toe en een liefdevolle en zegenrijke toekomst.

Op de kaart staan de mooie woorden:

Wonder van het samen leven
Samen krijgen
Samen geven
Samen één na deze dag 


Afscheid Hoogeveen, bevestiging en intrede Dorpskerk

Ds. C. Cluistra zal op zondag 15 oktober a.s. afscheid nemen van de Protestantse gemeente (Goede Herderkerk) te Hoogeveen. De dienst, waarin ds. Cluistra zal worden bevestigd als predikant van onze gemeente en zijn intrede zal doen, vindt plaats op zondagmorgen 29 oktober a.s. 


Schoonmaak pastorie

Op 19 oktober a.s. hoopt onze nieuwe dominee naar onze pastorie te verhuizen. De pastorie is inmiddels prachtig opgeknapt. Er is heel wat geschuurd, gezaagd en geverfd. Ook de tuin rondom is aangepakt.

Dit alles geeft natuurlijk veel stof en vuil in de woning. Op zaterdag 7 en 14 oktober gaan we hier iets aan doen. Per zaterdag gaan we met een ploeg van 8 personen de pastorie schoonmaken. Het is niet de bedoeling om de hele zaterdag te werken. We starten om 09.30 uur, eten tussen de middag een broodje en eindigen rond 15.00 uur.

Ook als u maar een paar uurtje mee kunt helpen bent u van harte welkom. Graag nodigen we u uit om mee te helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de koster:

Marcel Terlouw 06-24219185 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Op voorhand hartelijk dank voor u hulp.


Bezinning en toerusting 

Hoe groot en machtig is God? we hebben zo een beeld van Hem. In de Bijbel worden er veel termen gebruikt van wie God is. Ook heeft geen mens God ooit gezien en de keren dat hij verscheen was het in de vorm van een enorm licht, oogverblindend licht zelfs. Zijn stem is als de donder zo hard en doordringend.

Wij zien veel wereldleiders vaak op een foto of in de krant of op welke manier dan ook, denk aan Trump, of Nelson Mandela, of andere mensen die wij hoog hebben staan aanzien. Wij kijken vaak tegen hen op, en soms worden zij ook wel geadoreerd of als voorbeeld gesteld. In 1 Johannes 4 vers 4 staat: “Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst” God is dus nog machtiger, groter, sterker en vermogender dan welke wereldleider of boegbeeld dan ook.

Bijkomend is dat God Liefde is, en alles vanuit de liefde naar buiten brengt.  Laten wij dan deze God, die wij onze vader noemen, eren, bidden, danken, loven en prijzen tot in lengte van dagen. Dat God voor ons een voorbeeld mag zijn en dat wij zijn liefde die we ontvangen hebben door mogen geven.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk te beleven en mee te maken. Van harte hoop ik dat ook as. zondag Gods werk in de Dorpskerkwijngaard mag groeien en bloeien en dat er veel door “nieuwelingen” aan de gemeente geproefd gaat worden.

Nodig uw vrienden uit!


Van de ouderenpastor 

Een nieuw seizoen gaat weer van start: komend weekend hopen we met de ouderen de inmiddels traditionele busreis te beleven: een feest van ontmoeting en gezelligheid.

Op zondag hopen we samen de eredienst te vieren en aansluitend elkaar te ontmoeten tijdens de koffie en een ongetwijfeld heerlijke High Tea. Een echte Kerkproeverij waarvoor u als gemeente van harte wordt uitgenodigd ook uw buren, vrienden of andere belangstellenden mee te nemen en te ‘proeven, en te genieten van de goedheid van de Heer’(ps.34). 

 Vele gemeenteleden zetten zich met hart en hand in voor deze en de komende gemeente -activiteiten. Wat fijn zo samen te mogen starten. De dankbaarheid over alles wat we van God door en in elkaar mogen ontvangen is groot!                                                                        

Op 11 september kwamen we bij elkaar om te spreken over hoe we elkaar ook in de toekomst vast kunnen houden en samen mogen getuigen van Gods Boodschap binnen en buiten de Dorpskerk. Ook de Kerkenraad en het pastoraal team hebben hun eerste bijeenkomsten na de zomervakantie reeds gehad. Als pastoraal team hebben we samen nagedacht over de praktische invulling van het huisbezoek: wat is het doel daarvan, hoe ga je met elkaar in gesprek en hoe kunnen Bijbellezen en gebed op een juiste wijze hun plaats krijgen bij het bespreken van geloofs- en levensvragen.

Mooi en zinvol God en elkaar ook middels toerusting steeds meer te mogen leren kennen! 


Pastoraal

Mevr. S.Huisman-van Harten, Mosselbaai 15 moest voor onderzoek enkele dagen worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Naar verwachting is zij bij het uitkomen van deze Kerknieuws weer thuis en hoopt, samen met haar man, op een uitslag waarbij behandeling kan worden ingezet.  

De gezondheid van dhr.J. F.Zijstra, Nieuwe Laan 21 is onverminderd kwetsbaar

Op zondag 27 augustus 2017 is dhr.Teunis van Herk, Nieuwe Laan 147 overleden na een lang ziekbed. Hij mocht 85 jaar worden. Op vrijdag 1 september is hij na de rouwdienst op begraafplaats Schollevaar, bij zijn vrouw Corrie, begraven. Vanuit Psalm 130 klonk naar ons door waar hij van mocht getuigen:

’Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem, en ik hoop op Zijn woord’                               

Seniorenbijbelstudie  van de Dorpskerk   

Op woensdagmiddag 20 september hopen we elkaar als seniorenkring weer te ontmoeten. 

We beginnen om 14.30  in de consistorie.  Fijn elkaar te ontmoeten!  Ook nieuwe leden zijn in beide kringen van harte uitgenodigd.   

Mocht u het fijn vinden eerst even contact te hebben, belt u mij gerust: 0180-310449   


In Memoriam

Maria Cornelia Sakko 21 februari 1925 – 18 augustus 2017

Rie Sakko werd geboren in Loenen (Gelderland). Op haar 12e verhuisde het gezin naar Waddinxveen. Ze was niet getrouwd, maar heeft zich met raad en daad ingezet voor de familie waar het maar nodig was. Zo heeft ze vele jaren haar moeder verzorgd en zette ze zich veelvuldig in als er iets speelde in de familie, zoals ziekte of de geboorte van kinderen. 2 dagen voor haar overlijden zei ze op de vraag: “Wat vond u het mooist in het leven?” “Dat er kleine kindjes in de familie kwamen”. En dan met name haar 12 jaar jongere broertje en haar nichtjes. Dat paste bij haar zorgzame en zachtaardige karakter.

6 jaar geleden kwam ze naar de Vijverhof, waar haar zus ook in een appartement woont. Ze genoot van de kleine dingen van het leven en liet de grote dingen, waarop ze geen invloed had, over zich heen komen. Rie was erg creatief. Borduren, het maken van baby- en poppenkleren, kussenhoezen, paaskipjes, enz.: Rie kon het maken en heeft menigeen van iets moois voorzien. Dit talent heeft ze in haar leven ten volle benut!

In mei belandde Rie in het ziekenhuis en werd duidelijk dat het einde van haar aardse leven in zicht kwam. Toch hield ze de moed er in en zei geregeld met haar kenmerkende lachje en pretoogjes: “Ik ben het nog niet zat hoor!” Een maand voor haar overlijden was ze weer met het maken van een kleurige kussenhoes begonnen…

Tijdens bezoekjes vond ze het fijn om te bidden en een stukje uit de Bijbel te lezen, liefst uit de Bijbel van haar vader die ze met zorg bewaarde. Haar lijftekst was Psalm 139.

Op de rouwkaart stond Psalm 139: 5: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.” Tijdens de afscheidsdienst lazen we deze Psalm. We stonden stil bij de ontzagwekkendheid van èn vertrouwdheid met God waar de Psalm mee begint, bij het wonder van de mens, die God geschapen en gewild heeft, bij de verontwaardiging die een mens kan hebben, en bij de rust die de mens mag ervaren als hij wandelt met God.

Ik wens degenen die haar missen toe dat zij het geloof waarvan Rie overtuigd was, de hoop van waaruit zij leefde en de liefde die zij uitdeelde ook in hun eigen leven mogen ervaren en inhoud geven.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof)


Jarigen van de maand oktober

10-10 Mw.W.Buis-de Bode                  

Kerklaan 224                  2903BK     91jr

10-10 Mw.L.M.Meerman-Stofbergen

Bellinistraat 19                2901KA     86jr

16-10 Mw.J.M.Kraal                             

Reigerlaan 251 K312     2903LJ     95jr

17-10 Hr.A.Combee  

Lupinestraat 25              2906CV    89jr

       18-10 Hr.J.Conijn                                

IJsduiker 46                    2903WC   88jr

19-10 Mw.T.M.Winkels                         

Fazantstraat 32              2903JA     75jr

23-10 Mw.J.M.Hoffman-Groos             

Kerklaan 432                 2903BM    89jr

25-10 Mw.B.A.Rehorst-Verschuren     

Vivaldistraat 50              2901HB    80jr

31-10 Mw.C.H.de Baat-Snijder            

Steenloperstraat 151C   2903AP   94jr

31-10 Mw.O.Huisman-de Bondt          

Merellaan 160                  2902JK    90jr


Dankbetuigingen

Dank U wel

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling  die ik kreeg , vanuit de gemeente, bij mijn operatie.

Het was hartverwarmend. Ik ben ook dankbaar dat de uitslag van de operatie goed was.

Anneke Twigt

Dank U wel

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie kerkelijke bloemstuk, dat ik op zondag 6 augustus jl gekregen heb.

Maar ook de kaarten en uw gebed hebben Wim en mij goed gedaan en bemoedigd.

Gelukkig gaat het op dit moment weer beter.

Alleen is het nu nog wachten op herstel van mijn nierfunktie en dat blijft dus nog even spannend.

Met een hele hartelijke groet van,

Marianne Kamphuis-Kuijvenhoven

Dank voor Troost en Gebed.

Dat je je gedragen weet door gebed,dat is een ervaring die ik mocht ontvangen, na de gebeurtenis van mijn2e zoon, die overleed om dat hij niet meer verder kon. 

God was er bij, mede door Uw Gebed

Dank! Ana van Doezelaar

Dank allen

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie kerkelijke bloemstuk, dat ik op zondag 6 augustus jl gekregen heb.

Maar ook de kaarten en uw gebed hebben Wim en mij goed gedaan en bemoedigd.


Giften

De afgelopen tijd(1 juli-6 sept.) mocht ik tijdens het bezoekwerk de volgende giften ontvangen:

 €38,70, €20,-,€20,- en €5,- voor de kerk algemeen, €20,-tbv de diaconie en €20,-tbv het ouderenwerk.

 Alle gevers hartelijk dank!

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

Augustus 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen      €           933,51

Onderhoud           €           603,44

Bloemenfonds       €           204,38

Giften

Verjaardagsfonds   €           50,00

Totaal:                 €        1.791,33

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk

Aankomende activiteiten
24-02 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
27-02 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
02-03 18:00-20:00
Dorpsmaaltijd 1
04-03 11:15-11:45
Presentatie "Tanzania" - Marjolein Dijkstra - Na de dienst
05-03 18:45-20:00
Muizennestje
05-03 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
05-03 20:00-22:00
Meditatiekring
06-03 20:00-22:00
Diaconie vergadering