Gemeentenieuws 1 september 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 15 september a.s. hopen Maarten Bouman en Annelieke Dorst elkaar het ja-woord te geven. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats in de Woudtse Kerk, ’t Woudt 25 te Schipluiden. Deze dienst begint om 14:30 uur en wordt geleid door ds. J.W. van den Bosch uit Piershil. Het adres van het bruidspaar: Het Spaarne 8, 3448 DZ Woerden. We wensen Maarten en Annelieke, samen met hun familie, een feestelijke dag toe en we wensen jullie veel zegen en geluk!


Van de ouderenpastor 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

Voor mensen die hopend, 
wankel geloven 
door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen Zijn naam. 

Uit Nieuwe Liedboek 647


Pastoraal

Mevr.H.G. Heikoop- Noordergraaf, Kerklaan 290, mocht, na revalidatie vanwege een heupoperatie, weer thuis terugkeren.

Mevr. van Vliet, Kerklaan 169 hoopt, na revalidatie in Avanze vanwege een knieoperatie en daarna hartproblemen, bij het uitkomen van deze Kerknieuws weer thuis te zijn gekomen.

Mevr. M.J. Kamphuis- Kuijvenhoven, Mart. Burkensstraat 12, 3065 LA Rotterdam kreeg bemoedigende uitslagen. Met haar bidden we voor verder herstel.

Mevr. J. Twigt, Duikerlaan 176 moest na thuiskomst van haar schildklieroperatie weer opnieuw opgenomen worden om ingesteld te worden op medicatie. Inmiddels is zij weer thuis om verder op te knappen.

De situatie van dhr. van Herk, Nieuwe Laan147, is onverminderd zeer broos en zorgelijk. Hij verblijft in zorgcentrum de Burcht, Van Moorselplaats 1, 3067 SH  in Rotterdam.

Ook de gezondheid van dhr.J. F. Zijstra, Nieuwe Laan 21 is kwetsbaar. Hoewel het loslaten van zijn vrouw strijd geeft, is er ook het verlangen naar het Vaderhuis te mogen gaan.

Laten we in alle dank en zorg onze gebeden voor elkaar en onszelf aan het altaar van de Here leggen: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op U vertrouw ik’(Ps.91) 

Op vrijdag 18 augustus overleed in de leeftijd van 92 jaar Maria Cornelia Sakko, Reigerlaan 251. Zij werd op 24 augustus op begraafplaats Schollevaar begraven. De lijftekst van mw. Sakko was Psalm 139 en boven de kaart staat dan ook vers 5 vermeld: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij”. 

Bijbelstudie Kring

Op dinsdagavond 12 september hopen we weer te starten met onze Bijbelstudiebijeenkomsten. Aan de hand van het boekje Petrus beter begrijpen (Niels de Jong cs) hopen we te spreken over Marcus 8. U bent van harte welkom om 20.00 in de consistorie van de Dorpskerk.  

Seniorenbijbelstudie

Op woensdagmiddag 20 september hopen we elkaar als seniorenkring weer te ontmoeten. We beginnen om 14.30 in de consistorie van de Dorpskerk.  Fijn elkaar te ontmoeten!

Ook nieuwe leden zijn in beide kringen van harte uitgenodigd.

Mocht u het fijn vinden eerst even contact te hebben, belt u mij gerust: 0180-310449    


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 1 september is er de eerste gezamenlijke maaltijd van het seizoen voor de mensen uit groep 1. De vrijwilligers zetten zich graag in om in een gezellige, sfeervolle sfeer samen heerlijk eten te bereiden en serveren voor senioren die anders thuis alleen de maaltijd gebruiken.

Elke maaltijd wordt gekozen voor een thema waarnaar de gerechten worden gekozen. Tijdens de Bijbelse overdenking komt hetzelfde thema weer terug. Een feest van ontmoeting!  

Vindt u het ook fijn om mee te doen, laat het ons even weten. Ook voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen om 18.00 en eindigen rond 20.30. Voor aanmelden en/of verdere informatie, belt u met Herma Middelkoop tel.4514208.  

Tot ziens!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij 


Van de diaconie

Heilig-Avondmaalscollecte voor D.V. 3 september.

Voor komende Heilig Avondmaal van D.V. 3 september heeft de Diaconie de collecte bestemd voor de Stichting de Herberg.

De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen.

Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is in 1993 geopend in samenwerking met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Als diaconie bevelen wij dan ook deze collecte van harte bij u aan.


In Memoriam

Jacoba Johanna Both-Stubbe 23 april 1933 – 31 juli 2017

Co heeft zich lang ingezet voor Tsjerkind en andere doelen in Oost-Europa en Afrika. Veel mensen brachten spullen, Co zocht alles uit, keek het na en waste het. Zo maakte Co het Hebreeuwse woord Dabar waar: zij voegde de daad bij het woord! 

Op 1 januari 2014 kreeg ze echter een hersenbloeding, waardoor ze o.a. haar spraakvermogen verloor. Communicatie werd aanwezigheid met soms een teken van begrip. Ze werd liefdevol verzorgd in Rijckehove. De vrolijke, zorgzame, hardwerkende, liefdevolle en creatieve vrouw die graag onder de mensen bezig was, kon zich niet meer uitdrukken en niets meer doen. De laatste 3½ jaar waren zwaar.

Op maandagavond 31 juli mocht Co het aardse leven rustig loslaten. Vrijdag 4 augustus hebben we op begraafplaats Schollevaar afscheid van haar genomen. De familie koos als tekst 1 Korintiërs 13 vanwege haar manier van leven: vanuit de ‘Agapè’ – de onvoorwaardelijke, gevende liefde. Ook het geloof was belangrijk voor Co. Daarom klonk het lied van Sela: 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

God was erbij in haar leven. Niet dat dat alles makkelijk maakte, maar met en vanuit God wilde ze leven en heeft ze geleefd. Hij was er altijd bij. God kon ze danken voor het goede en bij God vond ze troost in de moeiten van het leven.

Ik bid allen die haar missen toe, dat ze getroost mogen worden door het geloof, de hoop en de liefde die Co naar de wereld om haar heen heeft uitgestraald en uitgedragen. 

Peter Versloot, Geestelijk Verzorger De Vijverhof


Jarigen van de maand september

03-09 Mw.  G. Brouwer-van Wijk            

Kerklaan 244 2903BK 89jr

03-09 Mw. J.M. Both-van Peenen         

Buitenhof 22 2903CJ 80jr

05-09 Mw.W.J.van Vianen-Terlouw     

Doormanstraat 5 2901AH 85jr

07-09 Dhr. J.M. Kropff                           

Bellinistraat 71 2901KA 80jr

16-09 Mw. C. v d Berg-Muis                  

Steenloperstraat 59 2903AP 90jr

17-09 Dhr. W.G.M.  Bouwer  

Slotplein 172 2902HR 88jr

 21-09 Dhr. A. Bosch  

IJsseldijk 323 2922BJ 86jr (Krimpen ad IJssel)

22-09 Mw. R.J. Gorlitz-Kwak                

Slotplein 215 2902HR 89jr

23-09 Mw. M.J.J.de Jong-Terdu       

Joh.de Wittstraat 6 2902HG 75jr

24-09 Mw. H. v Suijlekom-Molendijk    

Reigerlaan 251 K438  2903LJ 94jr    


Bericht voor de ouderen

Zoals u weet hebben wij vanwege de start van het nieuwe kerkelijk seizoen voor

zaterdag 16 september a.s.

een reisje georganiseerd naar Bennekom in Gelderland. De locatie die we bezoeken is bijzonder geschikt voor ouderen weinig lopen en het geheel zal u zeker aanspreken. Mocht u zich willen aanmelden voor dit reisje dan vragen wij u om 11.30 uur aanwezig te zijn in het kerkelijk centrum, waar u wordt ontvangen met koffie of thee.

Na de opening door mevr. A. Bomhof, stappen we om 12.30 uur in de bus waarna we om 12.45 uur vertrekken. 

We hopen om 14.00 uur in Bennekom aan te komen waar we eerst gezellig met elkaar een kopje koffie/thee met gebak gebruiken om daarna te gaan genieten van ons verdere programma.

Wij denken om 17.30 uur weer in Capelle a/d/IJssel terug te zijn.

Om alles te kunnen bekostigen moeten wij u om een eigen kleine bijdrage van € 8, -- p.p. vragen, dit bedrag kunt u bij binnenkomst in het kerkelijk centrum met zo mogelijk gepast geld afrekenen.

U kunt zich vanaf 1 september a.s. op geven bij:

Ankie Troost          tel. 0104586685 
Karin de Koning     tel. 0104583367

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Dankbetuiging

Tijdens mijn verblijf in het IJsselland Ziekenhuis en ook daarna heb ik vanuit de gemeente vele blijken

van belangstelling mogen ontvangen. Het heeft me erg goed gedaan om te ervaren dat er zo veel aan

me is gedacht. Graag wil ik u allen daarvoor hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,

Mevr. A.C. Mak-Uijthoven

Aankomende activiteiten
24-02 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
27-02 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
02-03 18:00-20:00
Dorpsmaaltijd 1
04-03 11:15-11:45
Presentatie "Tanzania" - Marjolein Dijkstra - Na de dienst
05-03 18:45-20:00
Muizennestje
05-03 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
05-03 20:00-22:00
Meditatiekring
06-03 20:00-22:00
Diaconie vergadering