Gemeentenieuws 7 juli 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest en elkaar kunnen en mogen ontmoeten.


Dopen

Fijn dat wij als gemeente en predikant weer een kind het zegel van de doop mee mogen geven. Deze keer is dat Lieke Amélie. Zij is de dochter van Martijn en Karin Hoogendam, zusje van Pepijn.

“Ik heb haar bij haar naam genoemd”, ze mag een kind van God zijn.

Het sacrament zal bediend worden tijdens de ochtenddienst  van 9 juli 2017 door ds. A. de Gooijer


Bezinning en toerusting 

De vakantieperiode komt eraan. Velen van ons hebben de plannen gemaakt om op zijn of haar manier een periode van rust, of onthaasting in het leven in te plannen. Ook zullen er allerlei gedachten door ons heen gaan van wat gaan we doen met de kerk, krijgen we een nieuwe predikant, zal ds. Cluistra het beroep aannemen, waarom geloven we hoe komt het toch dat dit of dat........, en noem zo maar op.

Wij hebben altijd veel vraagtekens in ons leven en denken dit zelf te kunnen en moeten invullen. Maar hoe zit het met ons vertrouwen? Vertrouwen in God onze Vader? Is het niet zo dat er geen mus van het dak zal vallen zonder de wil van onze Hemelse Vader, zal God dan ook niet voor zijn eigen kinderen zorgen?

Laten we vertrouwen hebben in Hem, en Zijn plan met ons leven. Een mooie uitspraak die mij opviel en laatst onder een schrijven stond: 'Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God'.  Laten we de toekomst, nu of op langere termijn in de handen van de Allerhoogste God leggen, hij zal zeker voor ons zorgen.

Deze handen die ons dragen, wens ik eenieder, ook de komende rustperiode, van harte toe. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 14 juli a.s. hopen Wendela Oostlander en Leendert van Holst met elkaar in het huwelijk te treden.

Om de zegen van de Eeuwige te vragen komen zij die dag om 14:30 uur samen in de Dorpskerk.  Ds. Gerben van Manen zal deze kerkelijke inzegening leiden.

Het adres van Leon en Wendela is Toccata 120, 2925 BV Krimpen aan den IJssel.

Van harte wensen we Wendela en Leon een prachtige huwelijksdag maar bovenal een lang, gelukkig en gezegend samenzijn.


Van de ouderenpastor

Wel en wee in de wijken

Mevr. M.C. Sakko, Reigerlaan 251 k 320 tobt met haar gezondheid. Moeilijk als je geconfronteerd wordt met de beperkingen van ouder worden en eindigheid. Wat een troost als je dan van jongs af geleerd mag hebben van je ouders waar je je schat zoeken en vinden mag, en dat in je leven mag ervaren, ook nu. Gods troost en kracht toegebeden.

Mevr. A.C. Mak- Uijthoven, Kerklaan 229 moest i.v.m. hartproblemen in het IJssellandziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels mocht zij weer thuiskomen, maar moet zich nog wel in acht nemen. We wensen haar Gids zegen en nabijheid toe.

Ons bereikte net voor het aanleveren van de kopij het verdrietige bericht dat Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 op 29 juni is overleden. Dinsdag 4 juli zal zij begraven worden vanuit de Dorpskerk, op begraafplaats Oud Kralingen. In de volgende Kerknieuws zal een In Memoriam van haar geplaatst worden.

Vele ouderen hadden het moeilijk tijdens de warme dagen. Ook dan besef je eens te meer dat je dagen, om met Psalm 103 te spreken, als het gras zijn, als een bloem die bloeit op het veld, overgeleverd aan de wind. Maar dan mogen we verder lezen: maar de Heer is trouw is aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Wat een troost en belofte wanneer wij zuchten onder het aardse bestaan, ons zo klein en nietig kunnen voelen. God houdt vast wat zijn Hand begon. Prijs de Here mijn ziel!


Bijbelstudiegroepen

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten. We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel. Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag.

Elkaar opbouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw. Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan. Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd. Liever eerst even contact of nadere informatie?

Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!   


Schuitjevaren: wat een feest!

Op woensdag 14 juni jl. genoten vele ouderen onder ons van een prachtige boottocht, georganiseerd door de PCOB naar de 2e Maasvlakte. Het weer werkte geweldig mee en de verzorging aan boord was uit de kunst. Maar het mooiste was de goede sfeer en de fijne ontmoetingen die we met elkaar mochten hebben. Samen verbonden, staand in het fundament van Gods liefde en trouw.

Een aantal gemeenteleden was nauw betrokken bij de organisatie: vanaf deze plaats dank daarvoor namens alle ouderen (en ondergetekende) die zo een heerlijke vakantiedag hadden! Volgend jaar weer?! Van harte aanbevolen!


Ervaringen tijdens de Gemeentevergadering

Op de gemeentevergadering 14 juni jl. dachten we met elkaar na over het samen kerk zijn op weg naar 2025. Wat delen we met elkaar in de Dorpskerk, hoe geven we daar vorm aan en wat kunnen we daar anderen, ook deelgenoot van maken. Een van de vier deelgebieden was geloof en generaties. Mooi te merken dat de jongeren in de kerk ouderen zoeken om met elkaar te spreken over de betekenis van geloven en kerk in je leven en hoe de Bijbel van betekenis mag zijn, zijn geweest om zo samen te mogen groeien. Velen van u kennend, worden zij door u ouderen, met open armen ontvangen!  Stof tot nadenken hoe we de ontmoeting tussen jong en oud vorm kunnen geven in het nieuwe seizoen.   

De vakantietijd is aangebroken velen gaan op reis, om uit te rusten van alle drukke bezigheden. Vele ouderen blijven thuis, meegenietend van alle verhalen, maar misschien soms ook wat ongerust of alleen. Zullen we juist in deze periode omzien naar elkaar en elkaar vasthouden?!  Allen een gezegende zomer toegewenst!


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 7 juli hopen we de laatste Dorpsmaaltijd van dit seizoen te hebben. Zoals gebruikelijk de BBQ met beide groepen bij elkaar. Wat hebben we het fijn gehad, ook dit seizoen weer: met heerlijk eten, prachtige thema’s en creatieve aankleding. Iedereen, koks, rijders, organisatie, afwassers en mooimakers, ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk dank!  Eet u alleen en wilt u de Dorpsmaaltijd met ons gebruiken het volgend seizoen? Van harte welkom! 

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bericht voor de ouderen 

Vanwege de start van het kerkelijk winterseizoen 2017 hebben wij voor de ouderen zaterdag 16 september a.s. een uitstapje georganiseerd naar een plaats (verrassing!) in de provincie Gelderland. Wij bezoeken, na een mooie rit met de bus, een locatie waar we kijkend en luisterend even teruggaan in de tijd.

De locatie is zeer geschikt voor ouderen en de bus stopt voor de deur. Na de zomervakantie zullen wij in Kerknieuws nr. 13 alle informatie geven die nodig is om u aan te melden voor het uitstapje.

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Opening winterwerk 

Noteer alvast in de agenda, in het weekend van 16 en 17 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren.

Dit jaar is het thema “Kerkproeverij, een open huis” Wij hopen dit jaar op een andere manier de opening te vieren. Op de zaterdag in de middag een uitstapje voor de ouderen, verder dit zal door de HVD verzorgd worden. Ook is er de zaterdagavond voor de jongeren. Op de zondag na de ochtenddienst wordt een “high tea” georganiseerd. Het liefst buiten op het kerkplein als het weer dat toestaat. Mocht je nu al ideeën hebben om wat lekkers te maken, of te helpen met de organisatie, dan kan je je nu al melden bij één van de commissieleden.  Verder informatie en details volgen in het Kerknieuws van augustus.

Namens de commissie, 

Ineke Hage-Boudesteijn, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Inleveren kopij Kerknieuws in de zomermaanden

De aanlevering van de kopij voor de Kerknieuws nr 13 (20 + 27 augustus) vindt plaats in de zomervakantie namelijk op woensdag 9 augustus 20.30 uur. 

Kopij ten behoeve van Kerknieuws nr 14 (3 + 10 september) graag inleveren op woensdag 23 augustus 20.30 uur. Misschien handig om deze data alvast in de agenda op te nemen. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
28-08 18:45-20:00
Muizennestje
28-08 19:30-22:00
Bestuursvergadering HV De Vogel
29-08 19:45-22:00
Kindernevendienst vergadering
30-08 19:45-22:00
Kerkenraad
01-09 18:00-22:00
Dorpsmaaltijd Groep 1
02-09 11:30-13:00
Huwelijk fam. De Wit
04-09 18:45-20:00
Muizennestje
04-09 20:00-22:00
Meditatiekring