Gemeentenieuws 4 juni 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


In memoriam Cornelis Arnoldus van Herwaarden

Op 13 mei 2017 overleed Cornelis Arnoldus van Herwaarden in de leeftijd van 90 jaar. Cor was echtgenoot van Sarie van Herwaarden-Voorbrood en vader van vier kinderen. Er kwam een groot verdriet in hun leven toen in 2013 zoon Arjan plotseling overleed. Cor groeide op in Rotterdam, werd volwassen in oorlogstijd en diende in Nederlands-Indië. Tot aan zijn pensioen heeft hij gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij uitte niet gemakkelijk wat er in hem omging, maar tussen de regels door hoorde je het in een humoristisch toespraakje, zag je het in zijn lichaamstaal of bleek het in wat hij voor je deed. Merkbaar genoot hij van het samenzijn met zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en van sport en spel.  Zijn nauwgezetheid en bewogenheid zette hij ook in voor zijn diaconale werk in de kerk. Hij kon op dreef raken door een preek of ontroerd zijn door een muziekstuk. De laatste jaren waren voor Cor een periode van veel emoties en lichamelijke en mentale achteruitgang. Lange tijd heeft Saar thuis voor hem kunnen zorgen. Terwijl zijn vrouw en de kinderen Hans, Rob en Joke bij hem waren, is hij thuis rustig overleden. In de dienst van Woord en gebed, voorafgaand aan zijn begrafenis op vrijdag 19 mei, herkenden we Cor in Psalm 139. Dit lied gaat over het wonder dat je je gekend weet, ook al laat je je moeilijk doorgronden. ‘Heer die mij ziet zoals ik ben.’ Wij bidden zijn dierbaren toe dat Zijn hand hen vasthoudt en verder leidt.

ds. Gerben van Manen


Uitnodiging Gemeenteavond Dorpskerk 2025

Hoe willen wij gemeente zijn in 2025? In afwachting van een nieuwe predikant wil de kerkenraad hier samen met u als gemeente over nadenken. Daar zijn we al mee begonnen op twee gemeenteavonden in het najaar van 2015. Hieruit voortgekomen zijn de profielschetsen van de gemeente en van een toekomstige predikant. Hartelijk welkom op de gemeenteavond op woensdagavond 14 juni, vanaf 20.00 uur in de kerk. Deze avond wordt voorbereid door een projectgroep, waarvoor zich nu hebben aangemeld: Lara Hagers, Ellemart Plomp, Erica de Jong, Helga Euwema, Cor Smits, Harrie Janssen en Bert Plomp.

Hoe ziet u de kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat, het diaconaat en het missionaire werk van de toekomst voor u? We gaan erover in gesprek op de gemeenteavond en werken dit vervolgens uit in een aantal tijdelijke werkgroepen van gemeenteleden. Doe u mee? 

Namens de kerkenraad, ds. Gerben van Manen


Heilig Avondmaal dd 18 juni a.s.

Als bestemming voor de collecte voor het komende Heilig Avondmaal wil de Diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalië waar Dorcas samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel EL Nino. Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte. Veel kinderen zijn hierdoor ondervoed geraakt, daarnaast zijn er zeker 7.000 kinderen door cholera getroffen. Dorcas samen met Medair sluiten zich bij Joint Response aan om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaal hulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding. De Diaconie beveeld deze collecte van harte bij U aan.


Beroepingswerk

Zoals de beroepingscommissie u ook heeft laten weten is door hen een advies aan de kerkenraad uitgebracht. De kerkenraad kan u met dankbaarheid melden dat deze voordracht unaniem is overgenomen. Voorafgaand aan een beroep zullen eerst nog een aantal procedurele stappen gezet moeten worden. Allereerst zal er begin juni een gezamenlijke vergadering zijn van de Algemene Kerkenraad (AK) en wijkkerkenraad Dorpskerk met het verzoek tot goedkeuring voor het uitbrengen van een beroep. Na goedkeuring zal er op korte termijn een gemeentebijeenkomst zijn en voordracht worden gedaan. Vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde kunnen de stemgerechtigde leden op deze bijeenkomst hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. Via Kerknieuws en de kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte over de voortgang van het proces. Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Huwelijksjubileum

Op 21 mei is het 30 jaar geleden dat de familie Brussee-de Haart, Brahmsstraat 129, 2901 JE, elkaar het Jawoord gaven. Felicitaties met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog goede jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.

 


Jeugd diaconale actie; Nacht Zonder Dak

Van 24 op 25 juni staat er een Nacht Zonder Dak gepland! De jeugd (12+) laat zich sponsoren en slaapt dan 1 nacht in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren aan de andere kant van de wereld die altijd op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten heeft in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Inmiddels hebben zich al een hoop jongeren op gegeven en we verwachten een leuke opkomst! Wil je ook nog meedoen? De activiteit is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marleen van de Graaf
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 010-8224200

Ps.: Doet u niet mee maar wilt u wel sponsoren?

Dat kan via:
- De doos bij de ingang van de kerk op 11, 18 en 25 juni;
- Overmaken op: girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36
  t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder Dak

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
24-07 18:45-20:00
Muizennestje
31-07 18:45-20:00
Muizennestje
07-08 18:45-20:00
Muizennestje
14-08 18:45-20:00
Muizennestje
14-08 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
21-08 18:45-20:00
Muizennestje