Gemeentenieuws 7 juli 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest en elkaar kunnen en mogen ontmoeten.


Dopen

Fijn dat wij als gemeente en predikant weer een kind het zegel van de doop mee mogen geven. Deze keer is dat Lieke Amélie. Zij is de dochter van Martijn en Karin Hoogendam, zusje van Pepijn.

“Ik heb haar bij haar naam genoemd”, ze mag een kind van God zijn.

Het sacrament zal bediend worden tijdens de ochtenddienst  van 9 juli 2017 door ds. A. de Gooijer


Bezinning en toerusting 

De vakantieperiode komt eraan. Velen van ons hebben de plannen gemaakt om op zijn of haar manier een periode van rust, of onthaasting in het leven in te plannen. Ook zullen er allerlei gedachten door ons heen gaan van wat gaan we doen met de kerk, krijgen we een nieuwe predikant, zal ds. Cluistra het beroep aannemen, waarom geloven we hoe komt het toch dat dit of dat........, en noem zo maar op.

Wij hebben altijd veel vraagtekens in ons leven en denken dit zelf te kunnen en moeten invullen. Maar hoe zit het met ons vertrouwen? Vertrouwen in God onze Vader? Is het niet zo dat er geen mus van het dak zal vallen zonder de wil van onze Hemelse Vader, zal God dan ook niet voor zijn eigen kinderen zorgen?

Laten we vertrouwen hebben in Hem, en Zijn plan met ons leven. Een mooie uitspraak die mij opviel en laatst onder een schrijven stond: 'Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God'.  Laten we de toekomst, nu of op langere termijn in de handen van de Allerhoogste God leggen, hij zal zeker voor ons zorgen.

Deze handen die ons dragen, wens ik eenieder, ook de komende rustperiode, van harte toe. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 14 juli a.s. hopen Wendela Oostlander en Leendert van Holst met elkaar in het huwelijk te treden.

Om de zegen van de Eeuwige te vragen komen zij die dag om 14:30 uur samen in de Dorpskerk.  Ds. Gerben van Manen zal deze kerkelijke inzegening leiden.

Het adres van Leon en Wendela is Toccata 120, 2925 BV Krimpen aan den IJssel.

Van harte wensen we Wendela en Leon een prachtige huwelijksdag maar bovenal een lang, gelukkig en gezegend samenzijn.


Van de ouderenpastor

Wel en wee in de wijken

Mevr. M.C. Sakko, Reigerlaan 251 k 320 tobt met haar gezondheid. Moeilijk als je geconfronteerd wordt met de beperkingen van ouder worden en eindigheid. Wat een troost als je dan van jongs af geleerd mag hebben van je ouders waar je je schat zoeken en vinden mag, en dat in je leven mag ervaren, ook nu. Gods troost en kracht toegebeden.

Mevr. A.C. Mak- Uijthoven, Kerklaan 229 moest i.v.m. hartproblemen in het IJssellandziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels mocht zij weer thuiskomen, maar moet zich nog wel in acht nemen. We wensen haar Gids zegen en nabijheid toe.

Ons bereikte net voor het aanleveren van de kopij het verdrietige bericht dat Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 op 29 juni is overleden. Dinsdag 4 juli zal zij begraven worden vanuit de Dorpskerk, op begraafplaats Oud Kralingen. In de volgende Kerknieuws zal een In Memoriam van haar geplaatst worden.

Vele ouderen hadden het moeilijk tijdens de warme dagen. Ook dan besef je eens te meer dat je dagen, om met Psalm 103 te spreken, als het gras zijn, als een bloem die bloeit op het veld, overgeleverd aan de wind. Maar dan mogen we verder lezen: maar de Heer is trouw is aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Wat een troost en belofte wanneer wij zuchten onder het aardse bestaan, ons zo klein en nietig kunnen voelen. God houdt vast wat zijn Hand begon. Prijs de Here mijn ziel!


Bijbelstudiegroepen

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten. We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel. Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag.

Elkaar opbouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw. Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan. Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd. Liever eerst even contact of nadere informatie?

Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!   


Schuitjevaren: wat een feest!

Op woensdag 14 juni jl. genoten vele ouderen onder ons van een prachtige boottocht, georganiseerd door de PCOB naar de 2e Maasvlakte. Het weer werkte geweldig mee en de verzorging aan boord was uit de kunst. Maar het mooiste was de goede sfeer en de fijne ontmoetingen die we met elkaar mochten hebben. Samen verbonden, staand in het fundament van Gods liefde en trouw.

Een aantal gemeenteleden was nauw betrokken bij de organisatie: vanaf deze plaats dank daarvoor namens alle ouderen (en ondergetekende) die zo een heerlijke vakantiedag hadden! Volgend jaar weer?! Van harte aanbevolen!


Ervaringen tijdens de Gemeentevergadering

Op de gemeentevergadering 14 juni jl. dachten we met elkaar na over het samen kerk zijn op weg naar 2025. Wat delen we met elkaar in de Dorpskerk, hoe geven we daar vorm aan en wat kunnen we daar anderen, ook deelgenoot van maken. Een van de vier deelgebieden was geloof en generaties. Mooi te merken dat de jongeren in de kerk ouderen zoeken om met elkaar te spreken over de betekenis van geloven en kerk in je leven en hoe de Bijbel van betekenis mag zijn, zijn geweest om zo samen te mogen groeien. Velen van u kennend, worden zij door u ouderen, met open armen ontvangen!  Stof tot nadenken hoe we de ontmoeting tussen jong en oud vorm kunnen geven in het nieuwe seizoen.   

De vakantietijd is aangebroken velen gaan op reis, om uit te rusten van alle drukke bezigheden. Vele ouderen blijven thuis, meegenietend van alle verhalen, maar misschien soms ook wat ongerust of alleen. Zullen we juist in deze periode omzien naar elkaar en elkaar vasthouden?!  Allen een gezegende zomer toegewenst!


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 7 juli hopen we de laatste Dorpsmaaltijd van dit seizoen te hebben. Zoals gebruikelijk de BBQ met beide groepen bij elkaar. Wat hebben we het fijn gehad, ook dit seizoen weer: met heerlijk eten, prachtige thema’s en creatieve aankleding. Iedereen, koks, rijders, organisatie, afwassers en mooimakers, ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk dank!  Eet u alleen en wilt u de Dorpsmaaltijd met ons gebruiken het volgend seizoen? Van harte welkom! 

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bericht voor de ouderen 

Vanwege de start van het kerkelijk winterseizoen 2017 hebben wij voor de ouderen zaterdag 16 september a.s. een uitstapje georganiseerd naar een plaats (verrassing!) in de provincie Gelderland. Wij bezoeken, na een mooie rit met de bus, een locatie waar we kijkend en luisterend even teruggaan in de tijd.

De locatie is zeer geschikt voor ouderen en de bus stopt voor de deur. Na de zomervakantie zullen wij in Kerknieuws nr. 13 alle informatie geven die nodig is om u aan te melden voor het uitstapje.

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Opening winterwerk 

Noteer alvast in de agenda, in het weekend van 16 en 17 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren.

Dit jaar is het thema “Kerkproeverij, een open huis” Wij hopen dit jaar op een andere manier de opening te vieren. Op de zaterdag in de middag een uitstapje voor de ouderen, verder dit zal door de HVD verzorgd worden. Ook is er de zaterdagavond voor de jongeren. Op de zondag na de ochtenddienst wordt een “high tea” georganiseerd. Het liefst buiten op het kerkplein als het weer dat toestaat. Mocht je nu al ideeën hebben om wat lekkers te maken, of te helpen met de organisatie, dan kan je je nu al melden bij één van de commissieleden.  Verder informatie en details volgen in het Kerknieuws van augustus.

Namens de commissie, 

Ineke Hage-Boudesteijn, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Inleveren kopij Kerknieuws in de zomermaanden

De aanlevering van de kopij voor de Kerknieuws nr 13 (20 + 27 augustus) vindt plaats in de zomervakantie namelijk op woensdag 9 augustus 20.30 uur. 

Kopij ten behoeve van Kerknieuws nr 14 (3 + 10 september) graag inleveren op woensdag 23 augustus 20.30 uur. Misschien handig om deze data alvast in de agenda op te nemen. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 


Gemeentenieuws 18 juni 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest kunnen en mogen ontmoeten.

Bezinning en toerusting 

De Heilige Geest is uitgestort. Een ieder heeft dit gevierd op zijn of haar eigen manier. De één binnen de kerk, de ander bij een conferentie, en voor weer anderen heeft het minder betekenis. Wat is deze Heilige Geest eigenlijk? De Geest wordt vaak vergeleken met de wind. Soms zacht, soms hard, deze wind kan zelfs een orkaan worden. Is deze wind dan ook zichtbaar? Nee, we kunnen deze alleen maar voelen. Zo is het ook met de Heilige Geest, deze is niet zichtbaar, maar kunnen we wel voelen en ervaren.

Soms kan het in ons leven ook flink tekeer gaan. Grote levensvragen kunnen ons flink bezighouden. We kunnen in ons geloof met van alles en nog wat bezig zijn, vragen hebben en noem zo maar op. Deze Heilige Geest kan ook door iedereen verstaan worden, onafhankelijk de taal die zij spreekt. We mogen vragen of de Heilige Geest die ook wel pleitbezorger wordt genoemd, ons bijstaat in alles waar we mee bezig zijn, kracht geeft en ons helpt het goede te doen.

Een pleitbezorger wordt onder andere ook wel een Raadsman of Voorvechter genoemd. Hij is deel van de drie-enige God. Hoe wonderlijk Raadsman te zijn voor maar ook van God de Vader en tevens deel te zijn van deze drie-eenheid. Wat is geloven toch mooi, soms eenvoudig en soms ook moeilijk. Van harte wens ik ieder van u, jou en mijzelf deze uitgestorte Heilige Geest van harte toe. Deze Heilige Geest mogen en moeten we doorgeven ook aan anderen. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 verblijft wegens haar broze gezondheid in verpleeghuis Rijckhove, afd. Rozenhof. Een moeilijke weg die zij en ook haar man en familie zo samen gaan moeten. We dragen haar en de haren op aan onze Vader in de hemel.                  

Dhr. C. v.d. Watering, Jan van Galenstraat 3, belandde op Hemelvaartsdag wegens longproblemen in het ziekenhuis. Gelukkig sloeg de medicatie snel aan en is hij inmiddels weer thuis. Zijn vrouw, Mevr. N. van de Watering- Valk, Jan van Galenstraat 3 moest echter in de tussentijd in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege (zeer pijnlijke) complicaties na bestraling. Zij mocht net voor Pinksteren thuiskomen. De situatie lijkt nu stabiel en er zijn bemoedigende tekenen dat de complicaties minderen. Met haar, haar man en familie, hopen en bidden we dat er een periode van rust mag zijn om aan te sterken en aan verwerken van dit zeer roerige voorjaar toe te komen.        

Mevr. J.M.van Genderen-Jongeneel, Jan van Galenstraat 1 heeft met succes een heupoperatie ondergaan en was voor revalidatie in Avanze. Als alles goed is blijven gaan, is zij op moment van uitkomen van deze Kerknieuws weer thuisgekomen. Gods zegen en een voorspoedig verder herstel toe gebeden.

Namens het pastoraal werk in de wijken,   
Ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof- Vrij


Van de ouderenpastor

Vrees niet.

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt,
Hier is Mijn hand-wees maar niet bang te vallen:
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort.
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water aan de lippen komt; 
Want met één wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.
Wees niet bevreesd wanneer uw krachten mind’ren:
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb veel werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind’ren,
En álles kunt ge, als ge Mij verwacht.
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen.
Denk aan de leliën de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God Die leeft en Die u leven doet

Auteur: Nel Benschop


(Studie)verlof Ouderenpastor 

De afgelopen periode heb ik (over)uren mogen opnemen met de bedoeling me aan de studie te wijden. Helaas pakte dat anders uit dan gedacht wegens ziekte in de familiekring waar mijn hulp nodig was. Bijzonder juist nu de handen vrij te hebben om te doen wat het meest nodig was. Anders dan de eigen planning, maar Gods zorg en leiding loopt vaak anders dan de onze. Herkenbaar wellicht ook voor u? Vanaf 2 juni ben ik weer volledig (16 uur week) aan de slag.

Vanaf deze plaats dank aan allen, in het bijzonder aan ds Gerben van Manen, voor de waarneming!


Bijbelstudiegroepen 

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten.

We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel

Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag

Elkaar bouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw

Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan

Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd.

Liever eerst even contact of nadere informatie? Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!             

In Christus verbonden,
Annemiek Bomhof - Vrij


Beroepingswerk en gemeentevergadering

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat zowel zij als de Algemene Kerkenraad in een gezamenlijke vergadering unaniem heeft ingestemd met het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. C. Cluistra uit Hoogeveen.

Bij uitkomen van dit nummer van KerkNieuws heeft op zondag 11 juni aansluitend aan de morgendienst de door de Kerkorde voorgeschreven gemeente-vergadering plaatsgevonden. De stemgerechtigde belijdende leden hebben op deze vergadering hun stem uit kunnen brengen inzake het voorgenomen beroep. Indien 2/3 van het aantal aanwezige leden vóór het uitbrengen van het beroep heeft gestemd, kan het beroep daadwerkelijk worden uitgebracht.

Na de gemeentevergadering gaat een periode van vijf dagen in waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Vanaf 16 juni a.s. kan het formele beroep worden uitgebracht. Via KerkNieuws, de website (www.dorpskerkcapelle.nl) en de kanselafkondigingen houden wij u/jullie op de hoogte over de voortgang van het proces.

Namens de kerkenraad,
Erica Benard (voorzitter) en Cilia Sprong (scriba)


Dank en zorgen

Bij deze willen wij u allen hartelijk bedanken voor al het medeleven en de voorbeden in de afgelopen periode.  Wij voelen ons enorm door God en de gemeente gedragen en zijn hiervoor zeer dankbaar. Het doet ons in deze moeilijke tijd enorm goed om zoveel reacties, kaarten, mails, apps, etc van verschillende gemeenteleden te ontvangen.

Helaas gaat het nog erg slecht met Henrike en dit brengt veel zorgen in ons gezin. Ondanks alle wanhoop en verdriet bij Henrike waardeert zij het keer op keer wanneer zij een kaart ontvangt. Daarom willen wij u ook vragen dit zeker te blijven doen. Het adres hiervoor is: 

Henrike van de Watering
p.a. Eleos, “De Fontein”
Duinweg 1
3735 LA  Bosch en Duin

Nogmaals allen hartelijk bedankt, Martin en Lisette van de Watering


Gift Diaconie:

Ontvangen van N.N. via Dhr. Jaap van der Eijk ,€10.00

waarvoor onze hartelijke dank.


Kindernevendienst

Beste gemeenteleden,

De KND wordt draaiende gehouden door een team van enthousiaste leiding met daarbij jongeren die ons hierbij helpen. Wij verzorgen iedere zondag de Kindernevendienst. Met de kinderen bespreken we Bijbelverhalen, zingen we liederen en maken we bijpassend werkjes. Dit kan een knutsel, een puzzel of bijvoorbeeld een spel zijn. Daarnaast verzorgen wij de projecten die rondom de feestdagen worden gehouden. U kent vast onze creatieve uitingen voor in de kerk zoals laatst de Klok met Pasen, onze stukjes die worden voorgelezen etc. En natuurlijk ons jaarlijks hoogtepunt, het Kinderkerstfeest en via deze weg wil ik een oproep doen aan u….aan u persoonlijk.

Ook het komende seizoen willen wij er weer staan voor onze Dorpskinderen! En daar hebben wij u voor nodig, want we hebben een paar plekken vrij in ons team van leiding. We zoeken een leider/ leidster en een nieuwe assistent. 

Wij zoeken iemand die enthousiast is, graag de kinderen uit de Bijbel wil leren en een teamspeler is.  

Wij willen u vragen om deze oproep serieus in overweging te nemen, want het gaat hier om de continuïteit van de KND…..de basis die we als Dorpskerk willen meegeven aan onze kinderen. 

Als u ons wilt komen versterken, neem dan contact op met Olga van Oosten (06-24330813/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Hartelijke groet, namens de leiding van de Kindernevendienst

Olga van Oosten


Van de kerkrentmeesters

Werkzaamheden gebouwen 

In de pastorie zijn de timmerwerkzaamheden afgerond. Zoals u heeft gezien is de oprit al opgeknapt. Buiten zijn de werkzaamheden aan de tuin nu in volle gang, en binnen is dat het geval voor het schilderwerk. In de kosterswoning zijn de keuken, de douche en het schilderwerk binnen inmiddels klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de dakgoten en wordt de staat van de schoorsteen geïnventariseerd. In het kerkelijk centrum is de schade na lekkage bijna hersteld. Dit valt onder onze verzekering.

We hebben de afgelopen periode moeten ervaren dat de hulp vanuit de gemeente uit een kleinere groep mensen kwam. Niettemin zeggen wij een ieder die zijn of haar hulp heeft geleverd hartelijk dank.


Verantwoording opbrengst collecten Mei 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                              €    1.053,28

Onderhoud Kerkelijk Centrum:          €       200,34

Leermateriaal  Catechisatie:              €       190,65

Onderhoud orgel:                          €         76,15

Bloemenfonds:                              €       176,25

Verwarming:                                 €       175,70

Giften

Verjaardagsfonds:                          €        63,00

Gift Bloemenfonds:                        €        20,00

Giften doopouders:                        €        70,00

Totaal:                                         €   2.025,37

Alle gevers hartelijk dank.


Heilig-Avondmaal (18 Juni)

Het komende Heilig-Avondmaal wil de diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalie, waar Dorcas  samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel El Nino.

Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte.

Veel kinderen zijn hier door ondervoed geraakt, daarnaast zijn er 7000 kinderen door de cholera getroffen. Dorcas samen met Mediair sluiten zich bij Joint Response  aan, om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaalhulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding.

De Diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij U aan.


Collecten diaconie maand mei 2017

Diaconie ouderenwerk:                €    218,27

Diaconie kerktelefoon :               €     213,45

Diaconie Jeugddiaconaat:           €     227,77

Leger des Heils Nazorg:               €    191,20

Diaconie Bloemenfonds:             €       85,20

Diaconie Algemeen:                   €     212,77

Zendingsbussen april en mei:      €     408,50

Totaal                                     €  1.557,17

Namens de Diaconie hartelijk dank


Jarigen van de maand Juli 2017

05 Hr,W.Both                                

Zwanensingel 20            2903CG    91jr

08 Hr.T.van der Wilt   

Kerklaan 155              2903BD     90jr

09 Mw.H.G.Koster-Hennig                    

Alkenlaan 9              2903EA     89jr

11 Mw.C.F.van der Ruit-van Cappellen    

Reigerlaan 251             2903LJ       89jr

12 Mw.C.van Bodegraven-Dingemans     

Reigerlaan 54               2903LK     93jr

13 Hr.J.Minnaard                                

H.Roland Holststraat 3   2902 AE   85jr 

17 Mw.A.H.Bak-van Eijk                       

Reigerlaan 251 K186     2903LJ     94jr

19 Mw.J.W.Rijntjes-van Sinttruijen         

Kerklaan 257                 2903BD   91jr

19 Mw.A.J.Laugeman                      

P.C.Boutenssingel  42     2902BH  91jr

20 Mw.J.Timens-van Zoest                   

IJsduiker 86                  2903WC  87jr 

20 Mw.E.H.Witmer-Dekkers                  

Vondellaan 10            2902AS   75jr

22 Mw.J.van Steenwijk-Stoffels             

Alkenoord 138            2903XG  90jr

23 Hr.H.W.de Wit                               

Steenloperstraat 125     2903AP    92jr

26 Mw.E.M.van der Lee-van de Ruit      

Steenloperstraat 91       2903AP    75jr

28 Hr.A.Gonlag                                 

Zwanensingel 26         2903CG   85jr


60 jaar getrouwd

Op 20 juni a.s. hopen Joop en Reina Gorlitz-Kwak (Slotplein 215, 2902 HR Capelle aan den IJssel) hun 60-jarig huwelijksjubileum te mogen gedenken

Van harte gefeliciteerd en wij hopen dat jullie nog goede en gezonde jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.


Gebruik liedboeken

In de ochtend- en avonddiensten van de Dorpskerk worden twee verschillende liedboeken gebruikt. Voor de luisteraars thuis blijkt dit niet altijd duidelijk te zijn. In de morgendienst is het Nieuwe Liedboek leidend voor de liturgie, waarbij de predikant (beperkt) de mogelijkheid heeft om liederen uit andere bundels te kiezen. Voor de avonddienst is zoals vanouds het ‘oude’ Liedboek leidend. 


Bericht van de Thuisfront Commissie voor Gerrit en José Heino

In de nieuwsbrief die met Pinksteren is uitgedeeld in de Dorpskerk  heeft u kunnen lezen hoe Gerrit en José in Pretoria werken en wonen.

Als TFC willen wij u vragen met hen mee te leven, voor ze te bidden en financieel te ondersteunen.

We hebben het idee om elke maand een groep uit de Dorpskerk gemeente te vragen om Gerrit en José te schrijven en te vertellen hoe het in de gemeente gaat. Om zo bij elkaar betrokken te kunnen blijven. 

We zijn al begonnen, Paasontbijt en Huiskring Dorp zijn al geweest. Jullie horen van ons!

Natuurlijk is het ook leuk als u gewoon zelf wat laat horen.

Het adres is:     (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )                              

Gerrit en José Heino.  
236 Lys Street
Rietondale
Pretoria 0084
South Africa

U kunt ook de website bezoeken:

www.gzb.nl/Zuid-Afrika

Hartelijke groet, TFC Gerrit en José in Zuid-Afrika.


Gemeentenieuws 4 juni 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


In memoriam Cornelis Arnoldus van Herwaarden

Op 13 mei 2017 overleed Cornelis Arnoldus van Herwaarden in de leeftijd van 90 jaar. Cor was echtgenoot van Sarie van Herwaarden-Voorbrood en vader van vier kinderen. Er kwam een groot verdriet in hun leven toen in 2013 zoon Arjan plotseling overleed. Cor groeide op in Rotterdam, werd volwassen in oorlogstijd en diende in Nederlands-Indië. Tot aan zijn pensioen heeft hij gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij uitte niet gemakkelijk wat er in hem omging, maar tussen de regels door hoorde je het in een humoristisch toespraakje, zag je het in zijn lichaamstaal of bleek het in wat hij voor je deed. Merkbaar genoot hij van het samenzijn met zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en van sport en spel.  Zijn nauwgezetheid en bewogenheid zette hij ook in voor zijn diaconale werk in de kerk. Hij kon op dreef raken door een preek of ontroerd zijn door een muziekstuk. De laatste jaren waren voor Cor een periode van veel emoties en lichamelijke en mentale achteruitgang. Lange tijd heeft Saar thuis voor hem kunnen zorgen. Terwijl zijn vrouw en de kinderen Hans, Rob en Joke bij hem waren, is hij thuis rustig overleden. In de dienst van Woord en gebed, voorafgaand aan zijn begrafenis op vrijdag 19 mei, herkenden we Cor in Psalm 139. Dit lied gaat over het wonder dat je je gekend weet, ook al laat je je moeilijk doorgronden. ‘Heer die mij ziet zoals ik ben.’ Wij bidden zijn dierbaren toe dat Zijn hand hen vasthoudt en verder leidt.

ds. Gerben van Manen


Uitnodiging Gemeenteavond Dorpskerk 2025

Hoe willen wij gemeente zijn in 2025? In afwachting van een nieuwe predikant wil de kerkenraad hier samen met u als gemeente over nadenken. Daar zijn we al mee begonnen op twee gemeenteavonden in het najaar van 2015. Hieruit voortgekomen zijn de profielschetsen van de gemeente en van een toekomstige predikant. Hartelijk welkom op de gemeenteavond op woensdagavond 14 juni, vanaf 20.00 uur in de kerk. Deze avond wordt voorbereid door een projectgroep, waarvoor zich nu hebben aangemeld: Lara Hagers, Ellemart Plomp, Erica de Jong, Helga Euwema, Cor Smits, Harrie Janssen en Bert Plomp.

Hoe ziet u de kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat, het diaconaat en het missionaire werk van de toekomst voor u? We gaan erover in gesprek op de gemeenteavond en werken dit vervolgens uit in een aantal tijdelijke werkgroepen van gemeenteleden. Doe u mee? 

Namens de kerkenraad, ds. Gerben van Manen


Heilig Avondmaal dd 18 juni a.s.

Als bestemming voor de collecte voor het komende Heilig Avondmaal wil de Diaconie graag bestemmen voor de noodhulp aan Somalië waar Dorcas samen met Medair hulpverlenen aan de slachtoffers van het natuurverschijnsel EL Nino. Als gevolg hiervan is Somalië niet alleen getroffen door extra overstromingen, maar ook door extreme droogte. Veel kinderen zijn hierdoor ondervoed geraakt, daarnaast zijn er zeker 7.000 kinderen door cholera getroffen. Dorcas samen met Medair sluiten zich bij Joint Response aan om gezamenlijk een vuist te maken om op grote schaal hulp te verlenen op het gebied van water, sanitair en voeding. De Diaconie beveeld deze collecte van harte bij U aan.


Beroepingswerk

Zoals de beroepingscommissie u ook heeft laten weten is door hen een advies aan de kerkenraad uitgebracht. De kerkenraad kan u met dankbaarheid melden dat deze voordracht unaniem is overgenomen. Voorafgaand aan een beroep zullen eerst nog een aantal procedurele stappen gezet moeten worden. Allereerst zal er begin juni een gezamenlijke vergadering zijn van de Algemene Kerkenraad (AK) en wijkkerkenraad Dorpskerk met het verzoek tot goedkeuring voor het uitbrengen van een beroep. Na goedkeuring zal er op korte termijn een gemeentebijeenkomst zijn en voordracht worden gedaan. Vanwege de fusie en de te volgen voorschriften uit de Kerkorde kunnen de stemgerechtigde leden op deze bijeenkomst hun stem uitbrengen inzake het voorgenomen beroep. Via Kerknieuws en de kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte over de voortgang van het proces. Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Huwelijksjubileum

Op 21 mei is het 30 jaar geleden dat de familie Brussee-de Haart, Brahmsstraat 129, 2901 JE, elkaar het Jawoord gaven. Felicitaties met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog goede jaren samen mogen beleven onder Gods hoede.

 


Jeugd diaconale actie; Nacht Zonder Dak

Van 24 op 25 juni staat er een Nacht Zonder Dak gepland! De jeugd (12+) laat zich sponsoren en slaapt dan 1 nacht in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren aan de andere kant van de wereld die altijd op straat moeten leven.

De opbrengst gaat voor 100% naar stichting Tear, die samen met de lokale kerken, allerlei jongerenprojecten heeft in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Inmiddels hebben zich al een hoop jongeren op gegeven en we verwachten een leuke opkomst! Wil je ook nog meedoen? De activiteit is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marleen van de Graaf
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 010-8224200

Ps.: Doet u niet mee maar wilt u wel sponsoren?

Dat kan via:
- De doos bij de ingang van de kerk op 11, 18 en 25 juni;
- Overmaken op: girorekeningnummer NL71 INGB 0004 0535 36
  t.n.v. Wijkjeugdcommissie Dorpskerk o.v.v. Nacht Zonder Dak

Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
24-07 18:45-20:00
Muizennestje
31-07 18:45-20:00
Muizennestje
07-08 18:45-20:00
Muizennestje
14-08 18:45-20:00
Muizennestje
14-08 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
21-08 18:45-20:00
Muizennestje