Gemeentenieuws 16 september 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Voorgenomen huwelijk

Op zaterdag 30 september aanstaande hopen Renske Verweij en Bartel Van Nieuwenhuyse met elkaar te trouwen. Om 14:30 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst is ds. G.G. van Manen uit Capelle aan den IJssel. 

Het adres van het bruidspaar is Lijstersingel 64, 2902 JB Capelle aan den IJssel.

Wij wensen Renske en Bartel een feestelijke dag toe en een liefdevolle en zegenrijke toekomst.

Op de kaart staan de mooie woorden:

Wonder van het samen leven
Samen krijgen
Samen geven
Samen één na deze dag 


Afscheid Hoogeveen, bevestiging en intrede Dorpskerk 

Ds. C. Cluistra zal op zondag 15 oktober a.s. afscheid nemen van de Protestantse gemeente (Goede Herderkerk) te Hoogeveen. De dienst, waarin ds. Cluistra zal worden bevestigd als predikant van onze gemeente en zijn intrede zal doen, vindt plaats op zondagmorgen 29 oktober a.s. 


Schoonmaak pastorie

Op 19 oktober a.s. hoopt onze nieuwe dominee naar onze pastorie te verhuizen. De pastorie is inmiddels prachtig opgeknapt. Er is heel wat geschuurd, gezaagd en geverfd. Ook de tuin rondom is aangepakt.

Dit alles geeft natuurlijk veel stof en vuil in de woning. Op zaterdag 7 en 14 oktober gaan we hier iets aan doen. Per zaterdag gaan we met een ploeg van 8 personen de pastorie schoonmaken. Het is niet de bedoeling om de hele zaterdag te werken. We starten om 09.30 uur, eten tussen de middag een broodje en eindigen rond 15.00 uur.

Ook als u maar een paar uurtje mee kunt helpen bent u van harte welkom. Graag nodigen we u uit om mee te helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de koster:

Marcel Terlouw 06-24219185 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Op voorhand hartelijk dank voor u hulp.


Bezinning en toerusting 

Hoe groot en machtig is God? we hebben zo een beeld van Hem. In de Bijbel worden er veel termen gebruikt van wie God is. Ook heeft geen mens God ooit gezien en de keren dat hij verscheen was het in de vorm van een enorm licht, oogverblindend licht zelfs. Zijn stem is als de donder zo hard en doordringend.

Wij zien veel wereldleiders vaak op een foto of in de krant of op welke manier dan ook, denk aan Trump, of Nelson Mandela, of andere mensen die wij hoog hebben staan aanzien. Wij kijken vaak tegen hen op, en soms worden zij ook wel geadoreerd of als voorbeeld gesteld. In 1 Johannes 4 vers 4 staat: “Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst” God is dus nog machtiger, groter, sterker en vermogender dan welke wereldleider of boegbeeld dan ook.

Bijkomend is dat God Liefde is, en alles vanuit de liefde naar buiten brengt.  Laten wij dan deze God, die wij onze vader noemen, eren, bidden, danken, loven en prijzen tot in lengte van dagen. Dat God voor ons een voorbeeld mag zijn en dat wij zijn liefde die we ontvangen hebben door mogen geven.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd om de erediensten in de Dorpskerk te beleven en mee te maken. Van harte hoop ik dat ook as. zondag Gods werk in de Dorpskerkwijngaard mag groeien en bloeien en dat er veel door “nieuwelingen” aan de gemeente geproefd gaat worden.

Nodig uw vrienden uit!


Van de ouderenpastor 

Een nieuw seizoen gaat weer van start: komend weekend hopen we met de ouderen de inmiddels traditionele busreis te beleven: een feest van ontmoeting en gezelligheid.

Op zondag hopen we samen de eredienst te vieren en aansluitend elkaar te ontmoeten tijdens de koffie en een ongetwijfeld heerlijke High Tea. Een echte Kerkproeverij waarvoor u als gemeente van harte wordt uitgenodigd ook uw buren, vrienden of andere belangstellenden mee te nemen en te ‘proeven, en te genieten van de goedheid van de Heer’(ps.34). 

 Vele gemeenteleden zetten zich met hart en hand in voor deze en de komende gemeente -activiteiten. Wat fijn zo samen te mogen starten. De dankbaarheid over alles wat we van God door en in elkaar mogen ontvangen is groot!                                                                        

Op 11 september kwamen we bij elkaar om te spreken over hoe we elkaar ook in de toekomst vast kunnen houden en samen mogen getuigen van Gods Boodschap binnen en buiten de Dorpskerk. Ook de Kerkenraad en het pastoraal team hebben hun eerste bijeenkomsten na de zomervakantie reeds gehad. Als pastoraal team hebben we samen nagedacht over de praktische invulling van het huisbezoek: wat is het doel daarvan, hoe ga je met elkaar in gesprek en hoe kunnen Bijbellezen en gebed op een juiste wijze hun plaats krijgen bij het bespreken van geloofs- en levensvragen.

Mooi en zinvol God en elkaar ook middels toerusting steeds meer te mogen leren kennen! 


Pastoraal

Mevr. S.Huisman-van Harten, Mosselbaai 15 moest voor onderzoek enkele dagen worden opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Naar verwachting is zij bij het uitkomen van deze Kerknieuws weer thuis en hoopt, samen met haar man, op een uitslag waarbij behandeling kan worden ingezet.  

De gezondheid van dhr.J. F.Zijstra, Nieuwe Laan 21 is onverminderd kwetsbaar

Op zondag 27 augustus 2017 is dhr.Teunis van Herk, Nieuwe Laan 147 overleden na een lang ziekbed. Hij mocht 85 jaar worden

Op vrijdag 1 september is hij na de rouwdienst op begraafplaats Schollevaar, bij zijn vrouw Corrie, begraven. Vanuit Psalm 130 klonk naar ons door waar hij van mocht getuigen:

’Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem, en ik hoop op Zijn woord’                               

Seniorenbijbelstudie  van de Dorpskerk   

Op woensdagmiddag 20 september hopen we elkaar als seniorenkring weer te ontmoeten. 

We beginnen om 14.30  in de consistorie.  Fijn elkaar te ontmoeten!  Ook nieuwe leden zijn in beide kringen van harte uitgenodigd.   

Mocht u het fijn vinden eerst even contact te hebben, belt u mij gerust: 0180-310449   


In Memoriam

Maria Cornelia Sakko 21 februari 1925 – 18 augustus 2017

Rie Sakko werd geboren in Loenen (Gelderland). Op haar 12e verhuisde het gezin naar Waddinxveen. Ze was niet getrouwd, maar heeft zich met raad en daad ingezet voor de familie waar het maar nodig was. Zo heeft ze vele jaren haar moeder verzorgd en zette ze zich veelvuldig in als er iets speelde in de familie, zoals ziekte of de geboorte van kinderen. 2 dagen voor haar overlijden zei ze op de vraag: “Wat vond u het mooist in het leven?” “Dat er kleine kindjes in de familie kwamen”. En dan met name haar 12 jaar jongere broertje en haar nichtjes. Dat paste bij haar zorgzame en zachtaardige karakter.

6 jaar geleden kwam ze naar de Vijverhof, waar haar zus ook in een appartement woont. Ze genoot van de kleine dingen van het leven en liet de grote dingen, waarop ze geen invloed had, over zich heen komen. Rie was erg creatief. Borduren, het maken van baby- en poppenkleren, kussenhoezen, paaskipjes, enz.: Rie kon het maken en heeft menigeen van iets moois voorzien. Dit talent heeft ze in haar leven ten volle benut!

In mei belandde Rie in het ziekenhuis en werd duidelijk dat het einde van haar aardse leven in zicht kwam. Toch hield ze de moed er in en zei geregeld met haar kenmerkende lachje en pretoogjes: “Ik ben het nog niet zat hoor!” Een maand voor haar overlijden was ze weer met het maken van een kleurige kussenhoes begonnen…

Tijdens bezoekjes vond ze het fijn om te bidden en een stukje uit de Bijbel te lezen, liefst uit de Bijbel van haar vader die ze met zorg bewaarde. Haar lijftekst was Psalm 139.

Op de rouwkaart stond Psalm 139: 5: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.” Tijdens de afscheidsdienst lazen we deze Psalm. We stonden stil bij de ontzagwekkendheid van èn vertrouwdheid met God waar de Psalm mee begint, bij het wonder van de mens, die God geschapen en gewild heeft, bij de verontwaardiging die een mens kan hebben, en bij de rust die de mens mag ervaren als hij wandelt met God.

Ik wens degenen die haar missen toe dat zij het geloof waarvan Rie overtuigd was, de hoop van waaruit zij leefde en de liefde die zij uitdeelde ook in hun eigen leven mogen ervaren en inhoud geven.

Peter Versloot (Geestelijk verzorger De Vijverhof)


Jarigen van de maand oktober

10-10 Mw.W.Buis-de Bode                  

Kerklaan 224                  2903BK     91jr

10-10 Mw.L.M.Meerman-Stofbergen

Bellinistraat 19                2901KA     86jr

16-10 Mw.J.M.Kraal                             

Reigerlaan 251 K312     2903LJ     95jr

17-10 Hr.A.Combee  

Lupinestraat 25              2906CV    89jr

       18-10 Hr.J.Conijn                                

IJsduiker 46                    2903WC   88jr

19-10 Mw.T.M.Winkels                         

Fazantstraat 32              2903JA     75jr

23-10 Mw.J.M.Hoffman-Groos             

Kerklaan 432                 2903BM    89jr

25-10 Mw.B.A.Rehorst-Verschuren     

Vivaldistraat 50              2901HB    80jr

31-10 Mw.C.H.de Baat-Snijder            

Steenloperstraat 151C   2903AP   94jr

31-10 Mw.O.Huisman-de Bondt          

Merellaan 160                  2902JK    90jr


Dankbetuigingen

Dank U wel

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling  die ik kreeg , vanuit de gemeente, bij mijn operatie.

Het was hartverwarmend. Ik ben ook dankbaar dat de uitslag van de operatie goed was.

Anneke Twigt

Dank U wel

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie kerkelijke bloemstuk, dat ik op zondag 6 augustus jl gekregen heb.

Maar ook de kaarten en uw gebed hebben Wim en mij goed gedaan en bemoedigd.

Gelukkig gaat het op dit moment weer beter.

Alleen is het nu nog wachten op herstel van mijn nierfunktie en dat blijft dus nog even spannend.

Met een hele hartelijke groet van,

Marianne Kamphuis-Kuijvenhoven

Dank voor Troost en Gebed.

Dat je je gedragen weet door gebed,dat is een ervaring die ik mocht ontvangen, na de gebeurtenis van mijn2e zoon, die overleed om dat hij niet meer verder kon. 

God was er bij, mede door Uw Gebed

Dank! Ana van Doezelaar

Dank allen

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie kerkelijke bloemstuk, dat ik op zondag 6 augustus jl gekregen heb.

Maar ook de kaarten en uw gebed hebben Wim en mij goed gedaan en bemoedigd.


Giften

De afgelopen tijd(1 juli-6 sept.) mocht ik tijdens het bezoekwerk de volgende giften ontvangen:

 €38,70, €20,-,€20,- en €5,- voor de kerk algemeen, €20,-tbv de diaconie en €20,-tbv het ouderenwerk.

 Alle gevers hartelijk dank!

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

Augustus 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen      €           933,51

Onderhoud           €           603,44

Bloemenfonds       €           204,38

Giften

Verjaardagsfonds   €           50,00

Totaal:                 €        1.791,33

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Gemeentenieuws 1 september 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 15 september a.s. hopen Maarten Bouman en Annelieke Dorst elkaar het ja-woord te geven. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats in de Woudtse Kerk, ’t Woudt 25 te Schipluiden. Deze dienst begint om 14:30 uur en wordt geleid door ds. J.W. van den Bosch uit Piershil. Het adres van het bruidspaar: Het Spaarne 8, 3448 DZ Woerden. We wensen Maarten en Annelieke, samen met hun familie, een feestelijke dag toe en we wensen jullie veel zegen en geluk!


Van de ouderenpastor 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

Voor mensen die hopend, 
wankel geloven 
door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen Zijn naam. 

Uit Nieuwe Liedboek 647


Pastoraal

Mevr.H.G. Heikoop- Noordergraaf, Kerklaan 290, mocht, na revalidatie vanwege een heupoperatie, weer thuis terugkeren.

Mevr. van Vliet, Kerklaan 169 hoopt, na revalidatie in Avanze vanwege een knieoperatie en daarna hartproblemen, bij het uitkomen van deze Kerknieuws weer thuis te zijn gekomen.

Mevr. M.J. Kamphuis- Kuijvenhoven, Mart. Burkensstraat 12, 3065 LA Rotterdam kreeg bemoedigende uitslagen. Met haar bidden we voor verder herstel.

Mevr. J. Twigt, Duikerlaan 176 moest na thuiskomst van haar schildklieroperatie weer opnieuw opgenomen worden om ingesteld te worden op medicatie. Inmiddels is zij weer thuis om verder op te knappen.

De situatie van dhr. van Herk, Nieuwe Laan147, is onverminderd zeer broos en zorgelijk. Hij verblijft in zorgcentrum de Burcht, Van Moorselplaats 1, 3067 SH  in Rotterdam.

Ook de gezondheid van dhr.J. F. Zijstra, Nieuwe Laan 21 is kwetsbaar. Hoewel het loslaten van zijn vrouw strijd geeft, is er ook het verlangen naar het Vaderhuis te mogen gaan.

Laten we in alle dank en zorg onze gebeden voor elkaar en onszelf aan het altaar van de Here leggen: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God op U vertrouw ik’(Ps.91) 

Op vrijdag 18 augustus overleed in de leeftijd van 92 jaar Maria Cornelia Sakko, Reigerlaan 251. Zij werd op 24 augustus op begraafplaats Schollevaar begraven. De lijftekst van mw. Sakko was Psalm 139 en boven de kaart staat dan ook vers 5 vermeld: “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij”. 

Bijbelstudie Kring

Op dinsdagavond 12 september hopen we weer te starten met onze Bijbelstudiebijeenkomsten. Aan de hand van het boekje Petrus beter begrijpen (Niels de Jong cs) hopen we te spreken over Marcus 8. U bent van harte welkom om 20.00 in de consistorie van de Dorpskerk.  

Seniorenbijbelstudie

Op woensdagmiddag 20 september hopen we elkaar als seniorenkring weer te ontmoeten. We beginnen om 14.30 in de consistorie van de Dorpskerk.  Fijn elkaar te ontmoeten!

Ook nieuwe leden zijn in beide kringen van harte uitgenodigd.

Mocht u het fijn vinden eerst even contact te hebben, belt u mij gerust: 0180-310449    


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 1 september is er de eerste gezamenlijke maaltijd van het seizoen voor de mensen uit groep 1. De vrijwilligers zetten zich graag in om in een gezellige, sfeervolle sfeer samen heerlijk eten te bereiden en serveren voor senioren die anders thuis alleen de maaltijd gebruiken.

Elke maaltijd wordt gekozen voor een thema waarnaar de gerechten worden gekozen. Tijdens de Bijbelse overdenking komt hetzelfde thema weer terug. Een feest van ontmoeting!  

Vindt u het ook fijn om mee te doen, laat het ons even weten. Ook voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen om 18.00 en eindigen rond 20.30. Voor aanmelden en/of verdere informatie, belt u met Herma Middelkoop tel.4514208.  

Tot ziens!

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij 


Van de diaconie

Heilig-Avondmaalscollecte voor D.V. 3 september.

Voor komende Heilig Avondmaal van D.V. 3 september heeft de Diaconie de collecte bestemd voor de Stichting de Herberg.

De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen.

Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is in 1993 geopend in samenwerking met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Als diaconie bevelen wij dan ook deze collecte van harte bij u aan.


In Memoriam

Jacoba Johanna Both-Stubbe 23 april 1933 – 31 juli 2017

Co heeft zich lang ingezet voor Tsjerkind en andere doelen in Oost-Europa en Afrika. Veel mensen brachten spullen, Co zocht alles uit, keek het na en waste het. Zo maakte Co het Hebreeuwse woord Dabar waar: zij voegde de daad bij het woord! 

Op 1 januari 2014 kreeg ze echter een hersenbloeding, waardoor ze o.a. haar spraakvermogen verloor. Communicatie werd aanwezigheid met soms een teken van begrip. Ze werd liefdevol verzorgd in Rijckehove. De vrolijke, zorgzame, hardwerkende, liefdevolle en creatieve vrouw die graag onder de mensen bezig was, kon zich niet meer uitdrukken en niets meer doen. De laatste 3½ jaar waren zwaar.

Op maandagavond 31 juli mocht Co het aardse leven rustig loslaten. Vrijdag 4 augustus hebben we op begraafplaats Schollevaar afscheid van haar genomen. De familie koos als tekst 1 Korintiërs 13 vanwege haar manier van leven: vanuit de ‘Agapè’ – de onvoorwaardelijke, gevende liefde. Ook het geloof was belangrijk voor Co. Daarom klonk het lied van Sela: 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

God was erbij in haar leven. Niet dat dat alles makkelijk maakte, maar met en vanuit God wilde ze leven en heeft ze geleefd. Hij was er altijd bij. God kon ze danken voor het goede en bij God vond ze troost in de moeiten van het leven.

Ik bid allen die haar missen toe, dat ze getroost mogen worden door het geloof, de hoop en de liefde die Co naar de wereld om haar heen heeft uitgestraald en uitgedragen. 

Peter Versloot, Geestelijk Verzorger De Vijverhof


Jarigen van de maand september

03-09 Mw.  G. Brouwer-van Wijk            

Kerklaan 244 2903BK 89jr

03-09 Mw. J.M. Both-van Peenen         

Buitenhof 22 2903CJ 80jr

05-09 Mw.W.J.van Vianen-Terlouw     

Doormanstraat 5 2901AH 85jr

07-09 Dhr. J.M. Kropff                           

Bellinistraat 71 2901KA 80jr

16-09 Mw. C. v d Berg-Muis                  

Steenloperstraat 59 2903AP 90jr

17-09 Dhr. W.G.M.  Bouwer  

Slotplein 172 2902HR 88jr

 21-09 Dhr. A. Bosch  

IJsseldijk 323 2922BJ 86jr (Krimpen ad IJssel)

22-09 Mw. R.J. Gorlitz-Kwak                

Slotplein 215 2902HR 89jr

23-09 Mw. M.J.J.de Jong-Terdu       

Joh.de Wittstraat 6 2902HG 75jr

24-09 Mw. H. v Suijlekom-Molendijk    

Reigerlaan 251 K438  2903LJ 94jr    


Bericht voor de ouderen

Zoals u weet hebben wij vanwege de start van het nieuwe kerkelijk seizoen voor

zaterdag 16 september a.s.

een reisje georganiseerd naar Bennekom in Gelderland. De locatie die we bezoeken is bijzonder geschikt voor ouderen weinig lopen en het geheel zal u zeker aanspreken. Mocht u zich willen aanmelden voor dit reisje dan vragen wij u om 11.30 uur aanwezig te zijn in het kerkelijk centrum, waar u wordt ontvangen met koffie of thee.

Na de opening door mevr. A. Bomhof, stappen we om 12.30 uur in de bus waarna we om 12.45 uur vertrekken. 

We hopen om 14.00 uur in Bennekom aan te komen waar we eerst gezellig met elkaar een kopje koffie/thee met gebak gebruiken om daarna te gaan genieten van ons verdere programma.

Wij denken om 17.30 uur weer in Capelle a/d/IJssel terug te zijn.

Om alles te kunnen bekostigen moeten wij u om een eigen kleine bijdrage van € 8, -- p.p. vragen, dit bedrag kunt u bij binnenkomst in het kerkelijk centrum met zo mogelijk gepast geld afrekenen.

U kunt zich vanaf 1 september a.s. op geven bij:

Ankie Troost          tel. 0104586685 
Karin de Koning     tel. 0104583367

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Dankbetuiging

Tijdens mijn verblijf in het IJsselland Ziekenhuis en ook daarna heb ik vanuit de gemeente vele blijken

van belangstelling mogen ontvangen. Het heeft me erg goed gedaan om te ervaren dat er zo veel aan

me is gedacht. Graag wil ik u allen daarvoor hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,

Mevr. A.C. Mak-Uijthoven


Gemeentenieuws 18 augustus 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Ook na de rustperiode van deze zomer iedereen van harte welkom in de erediensten in de Dorpskerk. De plaats waar wij God en zijn Geest met elkaar kunnen en mogen ontmoeten. 


Opening winterwerk

In het weekend van 16 en 17 september staat de start van het winterwerk gepland met dit jaar als thema: ‘Kerkproeverij, een open huis’.  

De ouderen van de gemeente zijn door de HVD uitgenodigd voor het uitstapje op zaterdagmiddag. De jongeren binnen de gemeente zullen op de zaterdagmiddag een BBQ hebben en aansluitend een sportieve avond, meer informatie en een uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk. 

Op de zondagochtend is er een gezinsdienst. Aan deze gezinsdienst zal jong en oud een bijdrage leveren. Gezien het thema willen we u en jou vragen om iemand mee te nemen die (nog) niet naar de kerk gaat, die u of jij graag wilt laten kennismaken met onze prachtige Dorpskerk en die u of jij wilt laten proeven aan de sfeer binnen de gemeente van de Dorpskerk. Zo kunnen we met elkaar, letterlijk,  ook invulling geven aan het ‘open huis’ zijn. Na afloop is er een high tea. Ook hiervoor is iedereen, samen met de gasten, van harte uitgenodigd en welkom.

Voor deze high tea zijn nog koks, bakkers en helpende handen gezocht die hiervoor een lekkernij willen bakken of maken.

Gelieve je hiervoor op te geven bij Ineke Hage Boudestein.

Namens de commissie opening winterwerk,  Rob den Uil


Bezinning en toerusting 

Van lieverlee loopt de vakantieperiode ten einde, we bereiden ons voor op het werk, de school, de dingen die we in ons leven mogen doen, voor de kerk of voor het werk. Ook kijken we uit naar de komst van Ds. Cluistra.

Fijn dat de beroepingscommissie deze herder heeft gevonden. Dat God hen daarbij geholpen heeft en dat wij vol vertrouwen de zoektocht zijn ingegaan en dat we Gods leiding mochten zien en ervaren in de weg hiernaartoe.

Ook hebben we waarschijnlijk allerlei plannen gemaakt, en allerlei voornemens voor het komen seizoen gemaakt.  Laten we (zoals het in Spreuken 16:3 vermeldt staat: “leg uw werk in de handen van de Here, dan zullen uw plannen werkelijk worden”) onze plannen en voornemens dan ook in Zijn handen leggen, en kracht en wijsheid vragen van God de Almachtige.

Van harte wens ik u en jou Gods zegen toe in de dingen die wij willen gaan doen, in welk opzicht dan ook.

Namens de kerkenraad,  Rob den Uijl.


Mededeling van de kerkenraad

 Er is sinds twee jaar een vacature voor jeugdouderling. Na de zomerstop zal Rob den Uijl dit ambt op zich nemen. Heeft u interesse om de vrijgekomen vacature als ouderling in te vullen, of kent u iemand die daar geschikt voor is, kunt u contact opnemen met de scriba of één van de andere kerkenraadsleden.

Rob den Uil


Van de ouderenpastor

Na de vakantie mogen we weer een nieuwe start gaan maken met elkaar. Velen uitgerust na een fijne vakantie. Anderen blij dat de mensen om hen heen weer terug zijn gekeerd en het ‘gewone’ (kerkelijke) leven met activiteiten en ontmoetingen weer staan te beginnen. In de vakantie -periode is er ook weer het nodige gebeurd, u leest hier in wel en wee over.

Verdrietige en vreugdevolle zaken waar we samen als gemeente bij betrokken zijn. Bijzonder vond ik het juist in deze periode van heel verschillende kanten te mogen delen dat mensen, in tijden van moeiten en nood, ervaren kracht te ontvangen omdat anderen voor hen bidden. Soms lukt het in alle hectiek en verwarring moeilijk ruimte te vinden zelf te bidden. Of als je bidt kan God zo ver weg lijken, de twijfel toeslaan of je gevoel lamgeslagen zijn, zodat je Gods aanraking maar moeilijk ervaren kan. Juist dan te horen en te weten dat er anderen zijn die aan je denken, voor je bidden en je, als die mus en zwaluw hun jongen (Ps 84) aan Gods altaar leggen, maakt dat de mensen die ik ontmoette zich gedragen voelen En uit de verbondenheid met God en elkaar nieuwe moed en kracht mochten putten.

Het bepaalde mij opnieuw bij het belang van het gebed. Maar ook bij mijn eigen tekortschieten en kleingelovigheid. Wat geweldig dat God ook zo zorgt! Hij spreekt dwars door de narigheid van deze wereld. Via mensen die Hem nodig hebben en het alleen niet redden. Spreekt niet alleen tot hen, maar ook door hen tot ons die om hen heen staan. Door hun getuigenis bouwen zij ons als gemeente weer. God maakt zich bekend. Aan hen, aan u aan mij. Daar wordt je stil van……Doet je in Zijn liefde verbonden te weten. Dat mag je doorgeven. Bij deze! 

Wel en wee in de wijken

Mevr.J.van Steenwijk- Stoffels, Alkenoord 138 mocht op feestelijke wijze haar 90e geboortedag vieren. Reden tot grote dankbaarheid zeker in het licht van haar broze gezondheid.                  

Bij dhr. en mevr.C. van de Watering, Jan van Galenstraat 3 mag de situatie naar omstandigheden redelijk genoemd worden. Mevrouw hersteld voorspoedig van de behandelingen en complicaties daarbij. Meneer mag tegen alle verwachting in, wat aan zijn conditie gaan werken. Al  zal de kwaal daarmee niet genezen, hoop is dat hij de kwaliteit van leven daarmee wat kan verbeteren. Na een zeer hectische periode mag er wat meer rust zijn en gelegenheid voor verwerking.

Mevr.M. van Wijk- Kalis, Kerklaan 132 heeft een geslaagde heupoperatie ondergaan en verblijft ter revalidatie in zc Pniel, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam.                                                    

Mevr.H.G. Heikoop- Noordergraaf, Kerklaan 290, heeft eveneens een geslaagde heupoperatie ondergaan. Zij verblijft ter revalidatie in verpleeghuis Smeetsland, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam.                                                                                                                        

Mevr. van Vliet, Kerklaan 169 revalideerde na een orthopedische operatie in Avanze en werd daar getroffen door hartproblemen de een ingreep noodzakelijk maakte. Bij uitkomen van deze Kerknieuws is zij mogelijk weer terug in Avanze voor verdere revalidatie.                                                                                                                                                                     Mevr. M.J. Kamphuis- Kuijvenhoven, Mart. Burkensstraat 12, 3065 LA Rotterdam moest voor onderzoek in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels is zij weer thuis in afwachting van uitslagen.                                                                                                                    

Mevr. J.Twigt, Duikerlaan 176 heeft een schildklieroperatie ondergaan in het IJssellandziekenhuis.Bij het uitkomen van deze Kerknieuws hoopt zij weer thuis te zijn en van een hoop klachten verlost.                                                                                                  

Dhr.T. van Herk, Nieuwe Laan147, verblijft in zorgcentrum de Burcht, Van Moorselplaats 1, 3067 SH  in Rotterdam omdat hij menselijkerwijs in het laatste stadium van zijn ziekte is. Een moeilijke weg waarbij hij troost en uitzicht mag zoeken bij onze hemelse Vader.                       Verdrietige berichten van overlijden van familieleden bereikten ons de afgelopen periode: Ad van Doezelaar , zoon van mevr. A.H. van Doezelaar- Beeke , Onacklaan 78 werd het leven te zwaar. Hij overleed op 18 juli. En op 2 augustus moest familie Wijnhorst afscheid nemen van de moeder van Leon.                                                                                                              

In onze gemeente kregen wij bericht van overlijden de afgelopen periode van Mevr.Rook- Erkelens, Reigerlaan 251 k151b op 4 juli en Mevr.J.J.  Both-Stubbe, Tsjaikovskistraat 1 afd Rozenhof op 10 juli .

In vreugde en verdriet mogen we weten dat we een Heer hebben die hoort en nabij wil zijn. De Ik ben en Ik zal er zijn voor ieder die Hem nodig heeft. Zullen we ook elkaar, hier genoemd maar ook de mensen in uw omgeving, aan Hem opdragen in onze gebeden in het vertrouwen dat Hij troost en kracht geeft om Jezus wil, Halleluja.

In Memoriam

Annigje Combee- Terlouw   - Annie  

Annie Terlouw werd op 11 december 1931 in Moordrecht geboren. Na haar jeugd speelde haar leven zich voor een groot deel in en rond de Dorpskerk af. Ze deed er belijdenis, trouwde er met haar Arie en hun drie dochters, Bea, Astrid en Arianne werden in de Dorpskerk gedoopt. Als doener was zij een betrokken gemeentelid, die zich op velerlei wijzen met hart en ziel inzette voor activiteiten in en rond de kerkorganisatie. En al werd de actieve betrokkenheid met de jaren noodgedwongen minder, door kerkbezoek en ontmoeting in ander verband werden de contacten onderhouden. Thuis zorgde ze met grote inzet voor haar man.

We zagen haar met Arie nog tijdens de kerstviering voor senioren afgelopen jaar. Daarna bleek zij ziek. En volgden er nare berichten. Een operatie en vooruitzicht op zware verdere behandeling waarvan het resultaat onzeker zou zijn. Moeilijk dat allemaal te verwerken, ook in geloofsopzicht. Steeds meer mocht zij haar hoop vestigen op haar Heere, die een genadig God is en zijn kind leidt waar de weg ook gaan mocht.

Haar weg leidde naar Rijckehove tot de Heere haar thuis haalde op 29 juni 2017. Tijdens de dankdienst voor haar leven op 4 juli mochten we door haar aangegeven liederen zingen: Vaste Rots van mijn behoud, Ik wandel in het licht met Jezus en tenslotte ‘Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land’. In dat vertrouwen mocht haar lichaam begraven worden op begraafplaats Oud Kralingen. Dat die vaste Rots ook voor hen die achterbleven tot uitzicht en troost mag zijn!  

Hervatting weeksluiting in de Roo: van harte welkom!    

Na enkele jaren wegens renovatie gesloten te zijn geweest, is zorgcentrum de Roo weer heropend. Tevens een tweetal andere instellingen ( w.o. een dependance van zc Rijckehove) hun intrek in het pand genomen. We zijn verheugd dat ook de weeksluitingen op vrijdag weer kunnen gaan plaatsvinden. Vrijwilligers, voorgangers en organisten bleken graag bereid de draad weer op te pakken, waarvoor dank! In overleg met mevr. Granneman, locatiemanager, zal er om de week op vrijdagmiddag om half 3 een weeksluiting plaatsvinden op de 1e etage.    

Ook familie, omwonenden uit de Baronie, en andere belangstellenden zijn hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. Om 14.15 zal gestart worden met het zingen van liederen uit de bundel van Joh. de Heer. Na afloop van de weeksluiting is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. Op 11 en 25 augustus zijn de eerste twee keer gepland. Voor het vervolg verwijzen we u graag naar de agenda in de komende Kerknieuws. Tot ziens!                  

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Voorgenomen huwelijk

Op zaterdag 2 september aanstaande hopen Aniela Markowski en Ruben de Wit met elkaar in het huwelijk te treden. Om 12:00 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Dorpskerk. Voorganger in deze dienst is ds. N. de Jong uit Rotterdam. 

Het adres van het bruidspaar is Vondellaan 13, 2902 AR Capelle aan den IJssel.

Wij wensen Aniela en Ruben een feestelijke dag toe en een liefdevolle en zegenrijke toekomst. 


Beroep Ds. Cluistra

De kerkenraad mag u met vreugde en dankbaarheid meedelen dat ds. C. Cluistra uit Hoogeveen het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. 

Wij danken God voor Zijn leiding in het beroepingswerk. Verder dank aan de beroepingscommissie voor het vele werk dat zij in dit traject gestoken hebben en ook dank aan alle gemeenteleden en meelevenden voor betrokkenheid en gebed. Voor zover nu bekend zal de dienst, waarin ds. Cluistra zal worden bevestigd als predikant van onze gemeente en zijn intrede zal doen, plaatsvinden op zondag 29 oktober a.s. Via KerkNieuws, de website en kanselafkondigingen houden wij u op de hoogte.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong, scriba


Kosterswoning weer bewoond! 

We zijn verhuisd! Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk is het zover. De kosterswoning is weer bewoond! Een hectische tijd met veel klussen, sjouwen en poetsen ligt achter ons. Gelukkig hebben we dat niet alleen hoeven te doen. We hebben veel hulp mogen ontvangen. Echt dankbaar zijn we voor de vele handen die voor ons het werk ligt maakten. Naast professionele hulp van Elektriciens, stukadoor en schilders ontvingen we ook hulp uit de kerk en van onze familieleden. Zonder al die hulp zou de verhuisdatum misschien nog wel een paar maandjes zijn opgeschoven......

Inmiddels staat ons nieuwe huis vol met welkomstkaarten en bossen bloemen. Graag willen we u  allen hartelijk dank voor de hulp en aandacht op wat voor manier dan ook. Als laatste misschien nog wel leuk om te vermelden: omdat de woning zich op de eerste verdieping bevindt was het verhuizen van zware stukken huisraad toch wel lastig. Over de trap was geen optie. Een bevriende agrariër uit Krimpen bood uitkomst. Waarschijnlijk zijn we het enige kostersechtpaar in Nederland dat met een tractor is verhuisd! Nogmaals allen hartelijk dank!

Marcel en Elly Terlouw 


Opening winterwerk 

Noteer alvast in de agenda, in het weekend van 16 en 17 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren.

Dit jaar is het thema “Kerkproeverij, een open huis” Wij hopen dit jaar op een andere manier de opening te vieren. Op de zaterdag in de middag een uitstapje voor de ouderen, verder dit zal door de HVD verzorgd worden. Ook is er de zaterdagavond voor de jongeren. Op de zondag na de ochtenddienst wordt een “high tea” georganiseerd. Het liefst buiten op het kerkplein als het weer dat toestaat. Mocht je nu al ideeën hebben om wat lekkers te maken, of te helpen met de organisatie, dan kan je je nu al melden bij één van de commissieleden.  Verder informatie en details volgen in het Kerknieuws van augustus.

Namens de commissie, 

Ineke Hage-Boudesteijn, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Jarigen van de maand augustus

03-08 Dhr.J.T.van der Velden       

Tollenstraat 12          2902AP   92jr

05-08 Dhr.A.J.Onderdijk            

Banda Neira 36         2905SG   75jr

06-08 Mw.G.Scharmga-de Jonge 

Roekstraat 117         2903GS   75jr

07-08 Dhr.A.A.Roozendaal          

Tsjaikovskistraat 1    2901HM   93jr

14-08 Dhr.J.M.Jongeneel             

Emmastraat 3          2902HD   80jr

17-08 Dhr.G.Dijkema                  

Lofoten 12               2904VM   75jr

19-08 Mw.H.A.S.de Baat-Wassenaar  

Reigerlaan 251 K204  2903LJ   92jr

21-08 Mw.G.Kalkman-Erkelens    

Kerklaan 251            2903BD    91jr

22-08 Dhr.G.Verkaik                   

Reigerlaan 251 K270  2903LJ    88jr

24-08 Dhr.C vd Watering           

Jan van Galenstraat 3  2901AL   80jr

25-08 Mw.C.N.Rook-Post  

Uiverstraat 19  2903 TK  75 jr.      

28-08 Mw.A.Spek-van Wijk        

IJsduiker 64 2903 WC 87 jr.                 

29-08 Mw.P.M.Slobbe-Janssen    

Fluiterlaan 206            2903HR   86jr


Heilig  Avondmaal collecte voor  D.V. 3 september.

Voor  komende Heilig Avondmaal van  D.V. 3 september heeft de Diaconie 

de collecte bestemd voor de Stichting de Herberg.

De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvind. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale 

zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. 

Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf 

in de Herberg goede nazorg ontvangt.

De Herberg is in 1993 geopend in samenwerking met de Generale Diaconale Raad

van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Als diaconie bevelen wij dan ook deze collecte van harte bij u aan.


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

Juni 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                                      €        912,97

Onderhoud Dorpskerk                             €        163,60

Leermat.Kindernevendienst                     €         199,20

Bloemenfonds                                       €         198,00

Giften

Verjaardagsfonds:                                 €          82,00

Offerblok                                             €           69,70

Totaal:                                                 €     1.625,47

Verantwoording opbrengst collecten 

Juli 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                                   €        1.185,85

Onderhoud                                         €           563,95

Leermateriaal  Catechisatie                  €            180,95

Kerkdienst gemist                               €            241,75

Weeksluiting Vijverhof                         €           501,65

Giften

Verjaardagsfonds:                              €              80,00

NN voor Kerk                                    €              20,00

Gift Kerk via ds. Van Manen                €            200,00

Totaal:                                              €        1.625,47

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Oproep!

Bent u goed in schrijven, kunt u snel typen én kunt u hoofd zaken van bijzaken onderscheiden? Dan is de kerkenraad op zoek naar u óf jou natuurlijk! De kerkenraad heeft een tweede notulist nodig om de kerkenraads- en consistorievergaderingen te notuleren. Dit gaat u/ga jij samen met Willeke van der Eijk doen. Er kan dus afgewisseld worden, het gaat dan om ongeveer 7 vergaderingen per jaar.

Aanmelden kan bij scriba Cilia Sprong. 


Collecten Diaconie maand juni 2017

Diaconie Algemeen             €     156,25

Pinksterzending                  €      242,35

Diaconie Coming Home       €      211,29

H.A. Vijverhof                    €        70,45

H.A. Noodhulp Somalie       €        581,20

Leger des Heils Nazorg       €         80,00

Diac. Nacht zonder Dak      €        649,40

Totaal                              €     1,990,94

Collecten Diaconie maand juli 2017

Diaconie Algemeen           €        304,55

Kerktelefoon                    €        250,42

Diaconie Ouderenwerk      €        129,90

Diaconie Rampenfonds     €        240,00

Diaconie werk HVD          €        206,68

Gift Bloemenfonds           €          20,00

Totaal                            €     1,151,55Gemeentenieuws 7 juli 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. De plaats waar wij God en zijn Geest en elkaar kunnen en mogen ontmoeten.


Dopen

Fijn dat wij als gemeente en predikant weer een kind het zegel van de doop mee mogen geven. Deze keer is dat Lieke Amélie. Zij is de dochter van Martijn en Karin Hoogendam, zusje van Pepijn.

“Ik heb haar bij haar naam genoemd”, ze mag een kind van God zijn.

Het sacrament zal bediend worden tijdens de ochtenddienst  van 9 juli 2017 door ds. A. de Gooijer


Bezinning en toerusting 

De vakantieperiode komt eraan. Velen van ons hebben de plannen gemaakt om op zijn of haar manier een periode van rust, of onthaasting in het leven in te plannen. Ook zullen er allerlei gedachten door ons heen gaan van wat gaan we doen met de kerk, krijgen we een nieuwe predikant, zal ds. Cluistra het beroep aannemen, waarom geloven we hoe komt het toch dat dit of dat........, en noem zo maar op.

Wij hebben altijd veel vraagtekens in ons leven en denken dit zelf te kunnen en moeten invullen. Maar hoe zit het met ons vertrouwen? Vertrouwen in God onze Vader? Is het niet zo dat er geen mus van het dak zal vallen zonder de wil van onze Hemelse Vader, zal God dan ook niet voor zijn eigen kinderen zorgen?

Laten we vertrouwen hebben in Hem, en Zijn plan met ons leven. Een mooie uitspraak die mij opviel en laatst onder een schrijven stond: 'Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God'.  Laten we de toekomst, nu of op langere termijn in de handen van de Allerhoogste God leggen, hij zal zeker voor ons zorgen.

Deze handen die ons dragen, wens ik eenieder, ook de komende rustperiode, van harte toe. 

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Voorgenomen huwelijk

Op vrijdag 14 juli a.s. hopen Wendela Oostlander en Leendert van Holst met elkaar in het huwelijk te treden.

Om de zegen van de Eeuwige te vragen komen zij die dag om 14:30 uur samen in de Dorpskerk.  Ds. Gerben van Manen zal deze kerkelijke inzegening leiden.

Het adres van Leon en Wendela is Toccata 120, 2925 BV Krimpen aan den IJssel.

Van harte wensen we Wendela en Leon een prachtige huwelijksdag maar bovenal een lang, gelukkig en gezegend samenzijn.


Van de ouderenpastor

Wel en wee in de wijken

Mevr. M.C. Sakko, Reigerlaan 251 k 320 tobt met haar gezondheid. Moeilijk als je geconfronteerd wordt met de beperkingen van ouder worden en eindigheid. Wat een troost als je dan van jongs af geleerd mag hebben van je ouders waar je je schat zoeken en vinden mag, en dat in je leven mag ervaren, ook nu. Gods troost en kracht toegebeden.

Mevr. A.C. Mak- Uijthoven, Kerklaan 229 moest i.v.m. hartproblemen in het IJssellandziekenhuis worden opgenomen. Inmiddels mocht zij weer thuiskomen, maar moet zich nog wel in acht nemen. We wensen haar Gids zegen en nabijheid toe.

Ons bereikte net voor het aanleveren van de kopij het verdrietige bericht dat Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 op 29 juni is overleden. Dinsdag 4 juli zal zij begraven worden vanuit de Dorpskerk, op begraafplaats Oud Kralingen. In de volgende Kerknieuws zal een In Memoriam van haar geplaatst worden.

Vele ouderen hadden het moeilijk tijdens de warme dagen. Ook dan besef je eens te meer dat je dagen, om met Psalm 103 te spreken, als het gras zijn, als een bloem die bloeit op het veld, overgeleverd aan de wind. Maar dan mogen we verder lezen: maar de Heer is trouw is aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Wat een troost en belofte wanneer wij zuchten onder het aardse bestaan, ons zo klein en nietig kunnen voelen. God houdt vast wat zijn Hand begon. Prijs de Here mijn ziel!


Bijbelstudiegroepen

In mei hebben we het seizoen van de Bijbelstudie Kring en de Seniorenbijbelstudie afgesloten. We mochten met elkaar delen dat het fijn en leerzaam was elkaar te ontmoeten rond een geopende Bijbel. Samen mochten we luisteren naar wat God ons wil zeggen door zijn Woord en zoeken naar de betekenis en toepassing hiervan in ons leven van alledag.

Elkaar opbouwen, bemoedigen en levenslessen doorgeven maakt dat je je steeds meer verbonden met elkaar weet in het fundament van Gods liefde en trouw. Een voorrecht om dankbaar voor te zijn!  In september hopen we weer verder te gaan. Mocht u op de 2e dinsdagavond(Kring) of 3e woensdagmiddag(senioren) eens een kijkje willen nemen of aan willen sluiten, dan bent u van harte uitgenodigd. Liever eerst even contact of nadere informatie?

Bel me gerust: 0180-310449! Welkom!   


Schuitjevaren: wat een feest!

Op woensdag 14 juni jl. genoten vele ouderen onder ons van een prachtige boottocht, georganiseerd door de PCOB naar de 2e Maasvlakte. Het weer werkte geweldig mee en de verzorging aan boord was uit de kunst. Maar het mooiste was de goede sfeer en de fijne ontmoetingen die we met elkaar mochten hebben. Samen verbonden, staand in het fundament van Gods liefde en trouw.

Een aantal gemeenteleden was nauw betrokken bij de organisatie: vanaf deze plaats dank daarvoor namens alle ouderen (en ondergetekende) die zo een heerlijke vakantiedag hadden! Volgend jaar weer?! Van harte aanbevolen!


Ervaringen tijdens de Gemeentevergadering

Op de gemeentevergadering 14 juni jl. dachten we met elkaar na over het samen kerk zijn op weg naar 2025. Wat delen we met elkaar in de Dorpskerk, hoe geven we daar vorm aan en wat kunnen we daar anderen, ook deelgenoot van maken. Een van de vier deelgebieden was geloof en generaties. Mooi te merken dat de jongeren in de kerk ouderen zoeken om met elkaar te spreken over de betekenis van geloven en kerk in je leven en hoe de Bijbel van betekenis mag zijn, zijn geweest om zo samen te mogen groeien. Velen van u kennend, worden zij door u ouderen, met open armen ontvangen!  Stof tot nadenken hoe we de ontmoeting tussen jong en oud vorm kunnen geven in het nieuwe seizoen.   

De vakantietijd is aangebroken velen gaan op reis, om uit te rusten van alle drukke bezigheden. Vele ouderen blijven thuis, meegenietend van alle verhalen, maar misschien soms ook wat ongerust of alleen. Zullen we juist in deze periode omzien naar elkaar en elkaar vasthouden?!  Allen een gezegende zomer toegewenst!


Dorpsmaaltijd

Op vrijdag 7 juli hopen we de laatste Dorpsmaaltijd van dit seizoen te hebben. Zoals gebruikelijk de BBQ met beide groepen bij elkaar. Wat hebben we het fijn gehad, ook dit seizoen weer: met heerlijk eten, prachtige thema’s en creatieve aankleding. Iedereen, koks, rijders, organisatie, afwassers en mooimakers, ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk dank!  Eet u alleen en wilt u de Dorpsmaaltijd met ons gebruiken het volgend seizoen? Van harte welkom! 

In Christus verbonden, Annemiek Bomhof- Vrij


Bericht voor de ouderen 

Vanwege de start van het kerkelijk winterseizoen 2017 hebben wij voor de ouderen zaterdag 16 september a.s. een uitstapje georganiseerd naar een plaats (verrassing!) in de provincie Gelderland. Wij bezoeken, na een mooie rit met de bus, een locatie waar we kijkend en luisterend even teruggaan in de tijd.

De locatie is zeer geschikt voor ouderen en de bus stopt voor de deur. Na de zomervakantie zullen wij in Kerknieuws nr. 13 alle informatie geven die nodig is om u aan te melden voor het uitstapje.

Met vriendelijke groet, Bestuur HVD


Opening winterwerk 

Noteer alvast in de agenda, in het weekend van 16 en 17 september mogen we de opening van het nieuwe seizoen inluiden en samen vieren.

Dit jaar is het thema “Kerkproeverij, een open huis” Wij hopen dit jaar op een andere manier de opening te vieren. Op de zaterdag in de middag een uitstapje voor de ouderen, verder dit zal door de HVD verzorgd worden. Ook is er de zaterdagavond voor de jongeren. Op de zondag na de ochtenddienst wordt een “high tea” georganiseerd. Het liefst buiten op het kerkplein als het weer dat toestaat. Mocht je nu al ideeën hebben om wat lekkers te maken, of te helpen met de organisatie, dan kan je je nu al melden bij één van de commissieleden.  Verder informatie en details volgen in het Kerknieuws van augustus.

Namens de commissie, 

Ineke Hage-Boudesteijn, Jolanda Breedveld, René van de Graaf en Rob den Uijl.


Inleveren kopij Kerknieuws in de zomermaanden

De aanlevering van de kopij voor de Kerknieuws nr 13 (20 + 27 augustus) vindt plaats in de zomervakantie namelijk op woensdag 9 augustus 20.30 uur. 

Kopij ten behoeve van Kerknieuws nr 14 (3 + 10 september) graag inleveren op woensdag 23 augustus 20.30 uur. Misschien handig om deze data alvast in de agenda op te nemen. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 


Gemeentenieuws 20 mei 2017


Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de eredienst in alle vrijheid te mogen vieren. Ook van harte uitgenodigd voor de dienst op Hemelvaartsdag om 10.00 uur. Ds Kronenburg zal deze dienst voorgaan.

Dopen

Ook zijn we blij en dankbaar dat er wederom gedoopt mag gaan worden op 21 mei in de ochtenddienst.

Dit keer zal het sacrament bediend worden aan (Moeder) Priscilla Magdalena Thenu, zij doet tevens belijdenis van het geloof, oudste zoon is Jael Elijah Cabral dos Reis, middelste dochter is Jilva Aynoa Cabral dos Reis en de jongste zoon is Ayden Joaquim Letnom.

Wat fijn dat een geheel gezin zich laat dopen en het zegel van de belofte mag ontvangen en deze voor de rest van hun leven mee mogen dragen. Gods werkt stopt nooit, en zijn goedheid kent geen einde!

Bezinning en toerusting 

Als we op zondag naar de kerk gaan horen we de leefregels, nemen we deze ter harte en doen zo veel mogelijk ons best om er uit en naar te leven. Ogenschijnlijk gaat ons dat best wel goed af. Maar wat gebeurt er als het ons enigszins tegenzit en het niet naar onze zin gaat? Dat merken we dat we toch mensen zijn. Iedereen reageert dan op zijn of haar eigen manier.

Het Bijbelboek Prediker sluit het laatste hoofdstuk met een mooie leefregel en belofte als volgt af: “Heb ontzag voor de God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte” Laten wij dan, geholpen door de liefde van Jezus Christus, proberen het goede te doen.

Van harte wens ik een ieder de kracht toe het goede te doen, ontzag te hebben voor de Drieenige God, en als gevolg hiervan rijkelijk beloond te worden.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl.


Wel en wee in de wijken

Met Mevr. N. van de Watering-Valk (Jan van Galenstraat 3) en Mevr. M.A. Frijmann-Vos (1e Octaviolaan 5) en hun echtgenoten leven we mee in de behandelingen die zij ondergaan en hopen we op een goede uitwerking. 

Mevr. Anne-Marie Legerstee is opgenomen in Bavo Europoort (Poortmolen 121) om tot rust te komen. We staan naast haar in het geloof dat de vrede van God haar hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren (Filippenzen 4:7).

Dhr. Van der Leek, Merellaan 491, verblijft evenals zijn vrouw in Rijckehove, afdeling Beukenhof. We blijven als gemeente om hen heen staan.

Voor mevr. A. Combee-Terlouw (Lupinestraat 25) en dhr. C. van Herwaarden (Steenloperstraat 203) en hun echtgenoten bidden we dat zij hun leven in de onrust van de laatste fase ‘met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3) kunnen weten.

Namens het pastorale werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen


Evaluatie groothuisbezoeken 2016

Van september tot november 2016 hadden we in de gemeente een reeks huiskamerontmoetingen. Deze ontmoetingen waren onderdeel van de nieuwe wegen die we zoeken voor pastoraal contact tussen de pastoraal bezoekers en gemeenteleden en tussen gemeenteleden onderling. ‘Omzien naar elkaar’ was het thema. We hebben aan de hand van Rom. 12 en Ef. 4 gesproken over ieders bijdrage en behoefte in het lichaam van Christus. Welk lichaamsdeel ben jij? Dit spitsten we toe op het (onderlinge) pastoraat.

Onder leiding van de ouderlingen en pastoraal medewerkers in de wijken en de pastores Annemiek Bomhof en/of Gerben van Manen waren er 8 ontmoetingen. Het aantal deelnemers (afgezien van de ‘leiding’) per avond varieerde van 4 tot 34. Een van de avonden ging niet door omdat er geen aanmeldingen waren. Hier en daar stelde de opkomst dus teleur, maar elders was die weer verrassend en de deelnemers en het pastoraal team hebben de bijeenkomsten positief ervaren. Het smaakte naar meer! In het voorjaar van 2018 hopen we de huiskamerontmoetingen een vervolg te geven.

Dezelfde opzet van de avond leverde in de verschillende huiskamers telkens weer andere gesprekken op. Zo kwamen we op het belang van gezien worden en onderling contact houden, zagen we de vele meelevende oren en ogen en helpende handen die er in de gemeente zijn, constateerden we de behoefte die er is aan geloofsopbouw en geestelijke leiding, en kwamen we tot het besef dat we samen kerk zijn.

De huisbezoeken boden aanknopingspunten om het onderlinge pastoraat te versterken en leverden nieuwe ‘ingangen’ op voor de pastoraal bezoekers. Vaak blijkt het voor gemeenteleden moeilijker om aan te geven wat je zelf nodig hebt in de gemeente. Een eyeopener was dat we samen als gemeente niet alleen verantwoordelijk zijn voor het omzien naar elkaar en het praktische en organisatorische gemeentewerk, maar ook voor de geloofsopbouw, de visie op de toekomst en het missionaire gemeentezijn. Wat je verlangt van een nieuwe predikant wordt ook van de gemeente zelf gevraagd. 

Namens het pastorale team, ds. Gerben van Manen 


Voortgang beroepingswerk

Op Eerste Paasdag is een afvaardiging van de Beroepingscommissie bij een mogelijk geschikte predikant voor onze Dorpskerk gaan luisteren. Vooraf hebben we al diverse preken van deze predikant via internet beluisterd en die spraken ons aan. De bijgewoonde dienst hebben we ook als zeer positief ervaren. We hebben contact gezocht en kort geleden heeft een eerste gesprek met de predikant en zijn vrouw plaatsgevonden.  

Zowel de leden van de beroepingscommissie als de predikant en zijn vrouw vonden het een fijn gesprek. Op vrijdagavond 12 mei praat de beroepingscommissie nogmaals met het echtpaar.  Wij vragen u en jou om te bidden voor het beroepingswerk. En we houden u op de hoogte!

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie, Marianne Hagers


Jarigen van de maand  JUNI

02 Mw.C.J.van der Marel-Kalkman          

     Evertsenstraat 8            2901AK       80jr

06 Mw.M.Burger-Heuvelman                

    Kerklaan 233                  2903BD       85jr

07 Mw.H.de Wit-Heuvelman                  

     Reigerlaan 251 K1542903LJ         86jr

10 Mw.T.Nieuwenhuis-Ritman                

     IJsduiker 126                2903WC      92jr

12 Mw.C.Kraaij-Ligchaam                    

     Vivaldistraat 58            2901HB       87jr

14 Hr.N.Pons                                      

     Steenloperstraat 25      2903AP       91jr

14 Mw.B.Verwaal                                

     De Baronie 216          2904XG      85jr

20 Mw.A.Kiela-Stoter                          

    Louis Couperusplaats 177  2902XD     75 jr

22 Mw.P.C.Stolk-Baardman                  

     Van Speykstraat 69          2901 BC     87jr

24 Hr.M.Visser                                  

     Mauritsstraat 24              2902HK      87jr

24 Mw.P.M.Minnaard-Graaf                  

     H.Roland Holststraat 3    2902AE      85jr

28 Mw.W.H.van der Laan-Stute            

     Slotplein 230                  2902HR      80jr

29 Mw.J.Baas                                  

    Nieuwe Laan 20 K217        2902BW     80jr


Collecten Diaconie maand april 2017

Diaconie                        € 904,67

Diaconie-H.V.D               € 243,50

H.A. Coming Home          € 436,10

Vijverhof(H.A.)                € 94,60

Diaconie-Jeugdwerk        € 209,30
                         _____________

Totaal                       €  1.888,17

Van de kerkrentmeesters - Verantwoording opbrengst collecten

April 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:          € 1.180,26

Onderhoud               €    909,05

Jeugdwerk                €    261,01

Taize dienst               €   112,00

Vijverhof                     €   84,85

Giften

Verjaardagsfonds:               € 130,00

Gift Bloemenfonds             €   20,00

Gift kerk via ds. Van Manen € 500,00

Gift bidstond                    € 100,00

Gift bidstond                    €   50,00

Gift bidstond                    €   10,00
                              ____________

Totaal:                          € 3.357,17

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Jeugddienst  zondagavond  21 mei 2017

Op zondagavond 21 mei is er een jeugddienst. Voorganger is Ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik ido Ambacht. De dienst begint om 19.00. Omdat er kort na elkaar twee jeugddiensten op het programma staan (21 mei en 11 juni) hebben we bedacht om deze diensten met elkaar “te combineren” met als thema: “In 50 dagen van een ONVERVULD leven naar een VERVULD leven.

Wie had dat gedacht!!!”

De eerste dienst met  Ds. Van Veldhuizen is midden in de 50 dagentijd: de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de bijbel, voor de discipelen, een verwarrende periode. In de dienst van 11 juni  sluit  Ds. M. v.d. Linden uit Katwijk aan met een vervolg (“antwoord”) op de eerste dienst.  

We hopen dat er een mooie lijn tussen de diensten zal zijn. Voor beide diensten wordt input geleverd door diverse gemeenteleden. Hun creatieve uitwerking van het thema is te zien tijdens de diensten. In de diensten zullen de beide Dorpskerk-bands muzikale medewerking verlenen. Na afloop van de diensten is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op fijne diensten! 

De Jeugddienstcommissie


Gemeentenieuws 05 mei 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Ook na de Pasen iedereen van harte uitgenodigd in Gods huis om daar de opgestane Heer te mogen ontmoeten.

Mededeling van de Diaconie.

Op de beamer van afgelopen zondag stond dat de H.A. collecte van 16-4-2017 een bedrag had opgeleverd van € 254,10.

Dit moet zijn  € 515,10


Bezinning en toerusting 

We zijn inmiddels bijna 2 jaar vacant. Iedereen heeft zo zijn eigen gevoel en gedachten bij kerk zijn en kerk beleven. De een vindt het fijn om een diversiteit aan predikanten te beluisteren, een ander zoekt een herder en leider voor de gemeente. De beroepingscommissie heeft het hiermee ook geen gemakkelijke taak. Gelukkig ziet het er weer naar uit dat er voortgang in de zoektocht komt. Laten we bidden en hopen dat de predikant die voor onze Dorpskerk bestemd is snel op het pad komt van onze beroepingscommissie. We mogen het tenslotte van God verwachten. We mogen dat teruglezen in Hebreeën 10 waar staat: ”Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten”. God zorgt goed voor zijn kinderen. Laten wij in Zijn woord geloven en daarop vertrouwen nu en voor altijd. Dit geloof en vertrouwen wens ik u van harte toe in God en in onze broeders en zusters.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl


Wel en wee in de wijken

Mevr. M. Frijmann, 1e Octaviolaan, heeft een grote operatie ondergaan in het Franciscus Gasthuis en bereidt zich voor op een tweede reeks chemobehandelingen. Met haar en haar man hopen en bidden we dat het vertrouwen in een goede afloop niet beschaamd zal worden

Mevr. A. Combee-Terlouw, Lupinestraat 25, is na haar verblijf in het ziekenhuis opgenomen in Rijckehove (2e etage De Rozenhof, kamer 18).

Dhr. C. van Herwaarden, Steenloperstraat 203, verblijft na de ziekenhuisopname rond zijn heupoperatie in verpleeghuis Schiehoven, Hamakerstraat 77, Rotterdam.

Dhr. T. van Herk, Nieuwe Laan 147, is voor de laatste fase van zijn leven naar verpleeghuis De Burcht gegaan, Van Moorselplaats 1, Rotterdam. In hun kwetsbaarheid bidden we deze gemeenteleden en wie hen lief zijn Gods nabijheid en de vrede van Christus toe. Namens het pastorale werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen 


Studieverlof Ouderenpastor

Ouderenpastor Annemiek Bomhof-Vrij heeft tot 2 juni studieverlof. Het bezoekwerk en andere pastorale zaken worden waargenomen door ds. Gerben van Manen en het pastoraal team. Mocht u pastoraal bezoek willen of iets willen melden dan kunt u terecht bij het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber, tel. 010-4584716.


In memoriam Gijsbert Verkaik

Op 15 april overleed Gijsbert Verkaik. Hij is 72 jaar geworden. Bert was een man die met zijn handen alles kon en zelf deed. Voor zijn vrouw Alie, zijn dochters Jeannette en Bertina, de kleinkinderen en wie verder een beroep op hem deed, stond hij altijd klaar. Geen verbouwing of verhuizing zonder hem. Als laatste heeft hij ervoor gezorgd dat Alie goed terecht kwam in de nieuwe woning. Je wist wat je aan Bertus had, in zijn eerlijkheid, eenvoud en droge humor. Zo was hij ook in het leven vanuit het geloof, samen met zijn gezin. Zijn werk, onder andere als vrachtwagenchauffeur, was zijn lust en zijn leven. In alles was hij een doorzetter, die ook in zijn terminale ziekte zichzelf wel redde en nog vooruit wilde kijken. Totdat hij kort voor Pasen plotseling de strijd moest opgeven en het leven liet. Praktisch op dezelfde dag als Jezus zijn Heer heeft hij zijn geest in de handen van God de Vader gelegd. Daar wist hij zich veilig en is hij nu tot rust gekomen. In de dankdienst voor zijn leven, voorafgaand aan de crematie op vrijdag 21 april, hebben we zijn leven gezien in het licht van Psalm 131: ‘ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen, (…) ik heb mijn ziel tot rust gebracht.’ Te midden van hun verdriet en gemis bidden we ook Alie, de kinderen en kleinkinderen deze rust toe. 

ds. Gerben van Manen


Project Dorpskerk 2025

Hoe willen wij gemeente zijn in 2025? Met de hele gemeente rond de Dorpskerk wil de kerkenraad in het spoor van de landelijke kerk (Kerk 2025) vooruitkijken en verdergaan. Als geloofsgemeenschap rond het Woord en de sacramenten worden we in onze eigen tijd en omgeving op weg gestuurd. In afwachting van een nieuwe predikant willen we hierover nadenken en in beweging komen. Daar zijn we al mee begonnen op twee gemeenteavonden in het najaar van 2015. Hier zijn profielschetsen van de gemeente en een toekomstige predikant uit voortgekomen. De kerkenraad wil er samen met u als gemeente over verder denken hoe we bijvoorbeeld de kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat en het missionaire werk van de toekomst voor ons kunnen zien. Hierover zal op woensdag 14 juni een gemeenteavond gehouden worden. Vervolgens willen we in een aantal tijdelijke werkgroepen van gemeenteleden aan de slag gaan met verschillende thema’s. Mij is gevraagd om in dit alles het voortouw te nemen met een projectgroep ‘Dorpskerk 2025’. Voor deze projectgroep kunt u zich bij mij aanmelden!

Namens de kerkenraad,

ds. Gerben van Manen  


Van de TFC-commissie

Gerrit en José zijn nu al weer bijna 2 maanden in Zuid-Afrika. Zij zijn reeds goed gewend daar in hun oud vertrouwde Zuid-Afrika. Hun huis is weer ingericht met hun eigen spullen uit Nederland en het werk begint nu ook vorm te krijgen. Voor hun inkomsten zijn ze grotendeels afhankelijk van giften, wij zijn nog op zoek naar structurele- of incidentele giften. Wilt u dit echtpaar met deze bijzondere missie steunen? Kijk dan op de site van de Dorpskerk www.dorpskerkcapelle.nl of van de GZB www.gzb.nl/Zuid-Afrika, daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van Gerrit en José.

Op de boekentafel liggen nog machtigingskaarten, deze kunt u nog steeds invullen en in de doos op de tafel doen.

Alvast hartelijk dank, namens Gerrit en José


Bevrijdingsconcert Cees van der Slik in Dorpskerk

D.V. Vrijdag 5 Mei a.s., Bevrijdingsdag, wordt er in de Dorpskerk van Capelle een speciaal Bevrijdingsconcert gegeven.

Cees van der Slik zal een feestelijk programma ten gehore brengen op het Van Dam orgel met muziek van diverse componisten, o.a :

Georg F. Händel,
Leon Boëllmann, 
Max Reger (Heil unsrem König, Heil), 
Jan Zwart, 
Feike Asma (Hollandse Rapsodie), 
Henri de Man en Herman van Vliet.

Ook Improvisatie en samenzang van vaderlandse liederen staan op het programma. 

Dit concert begint om 20 uur. De toegang is vrij, er is een collecte voor de onkosten.
Parkeren bij de kerk is gratis; De kerk is goed toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel. 

Ieder van harte welkom. 

Dorpskerk na de bevrijding +/- 1945 - 1950


Oproep voor jong en oud!!!!!

Iedereen die een penseel kan vasthouden en beschikt over verbeelding is van harte uitgenodigd om een creatieve bijdrage te leveren aan de gecombineerde jeugddiensten op 21 mei en 11 juni.

Wat gaan we doen:                  2 schilderingen maken per persoon

Wanneer:                               zondagmorgen 30 april na de ochtenddienst in het Kerkelijk centrum

Duur:                                    maximaal een uurtje

Wat heb je nodig:                   enthousiasme en een beetje verbeelding

Voor wie:                              iedereen, leeftijd speelt geen rol, schildertalent is niet vereist

Voor inzicht in aan te schaffen materialen graag opgeven. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een appje naar 06-50630943.


Dankbetuiging

Beste mensen van de Dorpskerk,

Ik wil U allemaal heel hartelijk bedanken voor Uw medeleven bij het verblijf van mijn man in het ziekenhuis. Hij heeft nog een lange weg te gaan van revalideren maar hoop dat het allemaal een beetje wil lukken vanwege zijn hoge leeftijd. Het doet mij goed en ik voel mij gedragen.

S.J. van Herwaarden-Voorbrood


Recordopbrengst Bazaar

De Dorpskerk Bazaar op zaterdag 8 april heeft een recordbedrag opgeleverd van € 20.222,-. Bazaarcommissielid Gerrit van Oosten maakte het bedrag bekend tijdens het koffiedrinken na de ochtenddienst op 9 april. De Bazaarcommissie kijkt met een tevreden gevoel terug op de 37ste editie van de Bazaar, waarvoor zoveel vrijwilligers zich belangeloos hebben ingezet. Op de Bazaardag zelf, op zaterdag 8 april, had een grote menigte had zich in alle vroegte verzameld bij de Dorpskerk. Bij het luiden van de kerkklokken even voor half 10 spoedde de menigte zich naar hun favoriete kraam om meteen hun slag te slaan.

De tweedehands spullen bleken erg in trek bij de bezoekers. Curiosa, afgedankte elektronische apparaten, glaswerk, kleding en speelgoed vonden een nieuwe eigenaar. Bij het Rad van Avontuur aan de andere kant van de Dorpskerk was het de hele dag een drukte van belang. Mede dankzij de prachtige prijzen die er te winnen waren.

Tevens werd de winnaar van de hoofdprijs van de loterij bekendgemaakt door notaris F.W.W.M Govers. Voor de inwendige mens was ook gezorgd. Stroopwafels, koeken, broodjes frikandel en kroket en kibbeling vonden gretig aftrek. Met recht kunnen de organisatoren terugkijken op een geslaagde dag.

De Bazaarcommissie, bestaande uit Irene Mulder, Astrid Plomp, Gerrit van Oosten en Gerhard-Paul Wisgerhof, wil alle vrijwilligers die in de aanloop naar de Bazaar en op de dag zelf zich hebben ingezet hartelijk bedanken !


Gemeentenieuws 14 april 2017

Gemeentenieuws in PDF


(Scan naar smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen jong en oud van harte welkom in de erediensten uitkijkend naar de Paasmorgen; “De Heer is waarlijk opgestaan”. Graag uw aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag. Deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Deze eredienst begint om 19.00 uur.


Geboren

Dankbaar en blij mogen wij u melden dat op 3 april jl. is geboren Lieke Amélie. Zij is de dochter van Martijn en Karin Hoogendam, zusje van Pepijn. Het adres is Ouverturelaan 141, 2926 PT Krimpen aan den IJssel. Goede tijd gewenst, en van harte Gods zegen ook voor deze jonge dame. Laat de kinderen tot Mij komen.


Bezinning en toerusting 

Pasen. Een groot Christelijk feest, op deze morgen is Jezus opgestaan uit de doden, al de profetieën zijn waarheid geworden. God is groot en goed, maar ook zeer liefdevol zorgzaam voor zijn eigen volk. Soms zing of hoor je een psalm welke meer lijkt op een gebed of een getuigenis van God en zijn liefde voor zijn eigen volk.

Neem als voorbeeld Psalm 91. Hierin wordt een en al getuigenis beschreven van Gods goedheid voor diegenen die naar Hem op zoek zijn en Hem gevonden hebben. God wordt daar als Machtig, Krachtig, Goed, Redder, Genadig en Beschermer weergegeven. Dit alles uit liefde voor wie Hij een plaats bereid heeft. Wat een mooi vooruitzicht voor Zijn volk. Geen zorgen, geen pijn en geen verdriet en eenzaamheid meer. Mogen we nu we de Pasen weer herdenken en vieren ook vooruitkijken naar het Nieuwe Jeruzalem. Daar zullen we één in allen en in allen één zijn, één lichaam met Christus aan het hoofd. Dit is met de opstanding waarheid geworden, door de vergeving van al onze zonden door het bloed van Christus. “U zij de glorie, opgestane Heer”.

Namens de kerkenraad,
Rob den Uijl


Collecten Diaconie maart 2017

5 maart    Ouderenwerk           €   274,71

12 maart  Voorjaarszending      €   271,45

19 maart  Maaltijdproject         €   253,39

26 maart  Diaconie Algemeen   €   229,75

maand maart Zendingsbussen  €    173,40

Totaal                                € 1.209,20


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten

maart 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen                          € 1.142,74

Onderhoud Dorpskerk                €    214,12

Onderhoud orgel                       €    207,15

Jeugdwerk                               €    225,48

Bloemenfonds                          €    194,97

Biddagcollecte                         €    344,40

Kerkbalans 2017                       €       7,00

Giften

Follow me                                 €    15,55

Collectebussen Kerkelijk centrum   €    11,00

Verjaardagfonds                          €  270,00

Totaal :                                €  2.632,41

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Wel en wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25 is afgelopen week wederom opgenomen in het IJssellandziekenhuis (afd D k 226) voor verder onderzoek omdat het met haar niet goed ging thuis. Een tijd van zorg, spanning en onzekerheid waarbij je je erg alleen kunt voelen. De liefdevolle ontferming en troost van onze Here toegebeden.

Mevr. N. van de Watering-Valk, Jan van Galenstraat 3 mocht thuiskomen na ruim anderhalve week in het ziekenhuis vanwege een infectie en hartklachten, en moet nu wachten wanneer het vervolg op haar behandeling plaats kan vinden. Met haar hopen en bidden we dat er een periode van rust mag zijn, waarin zij zich samen met haar man en kinderen gedragen mag weten door onze God.

Namens het pastoraal werk in de wijken,

ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof-Vrij


Van de ouderenpastor 

Goede Vrijdag

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen
de zonde dragen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Paasmorgen

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!


Wel en wee in wijk 6 en 6B

Dhr. C. van Herwaarden, Steenloperstraat 203 is gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Hij is geopereerd. Een grote ingreep op zijn hoge leeftijd en wankele fysieke en geestelijke conditie. Meneer van Herwaarden ligt op afd D k 228.We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe. 


Studieverlof Ouderenpastor

Doordat het werk in de Dorpskerk al langere tijd meer uren vroeg dan aanvankelijk gedacht, is mijn studie wat op de achtergrond gekomen. Graag zou ik dit studiejaar afstuderen. De komende weken (tot 2 juni) zal ik, in overleg met de kerkenraad, daarom (studie)verlof opnemen en alleen tijdens de Bijbelstudiegroep ‘Kring’, de Senioren Bijbelstudiegroep en de Dorpsmaaltijd betrokken zijn.

Het bezoekwerk en andere pastorale zaken zullen waargenomen worden door ds. Gerben van Manen en het pastoraal team (waarvoor dank!). Mocht u pastoraal bezoek willen of andere zaken willen melden dan kunt u terecht bij het pastoraal meldpunt in de persoon van mevr. Alie Faber tel. 010-4584716.

Gezegende Pasen gewenst,

in Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Jarigen in de maand mei

01 Mw. N.Helmstrijd-Treuren, Akkerwinde 107, 2906XE                  - 80 jr

03 Mw. W.van den Brand-Meijer, Kerklaan 344, 2903BM                 - 96 jr

06 Hr. J.Vrijenhoek, Alkenoord 58, 2903XC                                  - 88 jr

06 Hr. W.Molenaar, Steenloperstraat 257,  2903AP                        - 80 jr

07 Mw. L.J.Vuik-van Zelst, Reigerlaan 251, 2903LJ                        - 89 jr

 08 Mw. W.J.Smits-Scheffers, Kerklaan 145, 2903BD                      - 91 jr

11 Mw. S.J.v Herwaarden-Voorbrood, Steenloperstraat 203, 2903AP - 88 jr

15 Mw. A.C.de Rot-Noorlander, Haydnstraat 32, 2901HK                - 88 jr

15 Hr. B.van der Sluijs, Merellaan 232, 2902JL                              - 87 jr

17 Mw. E de Groot Dotterlei 493, 2906B                                      - 87 jr

18 Mw. N.E.Bredemeijer-de Vos, Reigerlaan 251 K230, 2903L         - 89 jr

22 Mw. O.van Buren-Versteeg, Kerklaan 267, 2903BD                   - 88 jr 

23 Hr. C.A.van Herwaarden, Steenloperstraat 203, 2003AP             - 91 jr

24 Hr. T.Stolk, Van Speykstraat 69, 2901BC                                - 85 jr

25 Mw. L.S.Koolwijk-van Delft, Nieuwe Laan 20 K227, 2902 BW     - 91 jr

 25 Hr. A.Hofland, Kerklaan 225, 2903BD                                   - 88 jr

28 Mw. N van Houten-v dr Brughen, Monteverdistr 46, 290 1 KE    - 88 jr

28 Hr. S.M.Stasse, Nieuwe Laan 25, 2902BW                              - 75 jr


Gemeentenieuws 31-3-2017

Gemeentenieuws in PDF

(Scan de code naar uw smartfoon)


Bij de diensten

Iedereen jong en oud van harte welkom in de erediensten uitkijkend naar de Paasmorgen,  waar we God en Zijn Geest in alle vrijheid mogen ontmoeten, eren, prijzen, beluisteren en lofzingen. Graag uw aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag. Deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Deze eredienst zal om 19.00 uur ipv de gebruikelijke 19.30 uur beginnen.

Dopen 

Op 2 april as. hopen we wederom een doopdienst te vieren. We zijn dankbaar dat Sirachat Ciarán Phongphasin Netten gedoopt gaat worden, Hij is de zoon van Matthijs en Marleen van Dijk-Netten, broertje van Caihlin. Ook zijn we dankbaar dat ook Niyara Sadé Lyana Camron het zegel van God mag ontvangen. Zij is de dochter van Jermaine Camron en Daley Camron-Jager. Ook zal het Heilig sacrament bediend worden aan Eline Maartje Brugman, Eline is de dochter van Arjan en Carina Brugman, zusje van Esther en Emma. Allen zullen dit Heilig sacrament en teken van Gods trouw door de dienst van Ds. G. van Manen ontvangen.


Bezinning en toerusting

In deze tijd denken we aan de lijdenstijd. De Hof van Getsemane, daarnaar terugkijkend mogen we ook aan de hof van Eden denken. Door toedoen van één mens is er goed en kwaad de wereld in gekomen. De zondeval. het mooie, ondanks de zondeval, is ook dat door één iemand al het kwaad gedragen en vergeven is. Jezus heeft al onze zonden op zich genomen. Hij is ook de enige die deze zonden, dat kruis op zich kon nemen.

Wij als mensen zouden deze last nooit kunnen dragen, daar zijn we te zwak voor, er is maar één persoon uit vlees en bloed die dat heeft kunnen dragen. Waarom eigenlijk heeft Hij al onze zonden op zich genomen? Dit omdat God de Vader liefde voor ons mensen heeft. Puur uit liefde. Deze weg is een lange en zware lijdensweg geweest op weg naar Golgotha. Na deze lijdensweg kijken we uit naar de opstanding, daar is alles waarheid geworden. Dat is het teken dat wat de profeten gezegd hebben, en waar de bijbel vol van staat, werkelijkheid geworden is. Dit alles door de ongekende en onbegrensde liefde welke God in de mensheid, dus ook in ons heeft. Mogen wij deze ontvangen liefde dan ook doorgeven aan onze medemens en aan elkaar.

Namens de kerkenraad, Rob den Uijl


Wel en Wee in de wijken

Mevr. A. Combee- Terlouw, Lupinestraat 25  mocht na een eerste geslaagde operatie weer thuis terugkeren. Ze heeft nog veel pijn en er wacht nog een behandeltraject. Ook de gezondheid van haar man, dhr. A. Combee hapert. Bijzonder als je ondanks alle verwerking en onzekerheid toch samen de weg onder leiding van de Here God mag zien en zoeken. 

Mevr. N. van de Watering- Valk, Jan van Galenstraat 3 moest vanwege restverschijnselen na haar operatie wederom enige dagen in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Gelukkig werd een en ander verholpen en mocht zij inmiddels weer thuis komen. Hopelijk kan de voortgang van de behandeling op de geplande manier doorgang gaan vinden, er is nog een weg te gaan. Gods nabijheid en bemoediging  toe gebeden

Voor Mevr. J.G. Braams, Valeriusrondeel 365, valt de weg die zij moet gaan niet mee nu zij i.v.m. haar gezondheid veel alleen thuis is. Vooral niet doordat zij eerder er veel op uit trok en vele mensen, zeker ook in en vanuit de kerk, mocht ontmoeten. Gods zorg en nabijheid toe gebeden. Misschien kunt u haar, en wellicht anderen die u al langer mist in de kerkelijke ontmoetingen, als groet eens een kaartje ter bemoediging sturen? Een ogenschijnlijk  klein gebaar wat heel veel kan betekenen!

Namens het pastoraal werk in de wijken, 

Ds. Gerben van Manen en mevr. Annemiek Bomhof- Vrij

Wel en wee in wijk 6 en 6B

Mevr. A.C. Verkaik- van Deventer, Kerklaan 310 mocht na een geslaagde operatie weer naar huis. Helaas zijn er toch complicaties die het herstel in de weg staan

Afgewacht moet worden hoe die zich zullen ontwikkelen. Weer onzekerheid en spanningen die veel vragen. We hopen en bidden met haar en haar man dat het herstel toch snel mag inzetten. 

Annemiek Bomhof- Vrij


Van de Ouderenpastor

Voortploegen….

Tijdens de Dorpsmaaltijd was het thema deze twee maanden: En de boer, hij ploegde voort.. Naar een gedicht van J.W.F. Werumeus Buning. Een mooi beeld: een schijnbaar onverstoorbare boer die doorgaat wat er ook verder om hem heen gebeurt. En dat is helaas in plaats en tijden niet veel goeds. Gods Woord streed in de wereld voort staat er.

Hoe herkenbaar, ook in onze tijd, in onze levens. De boer gaat door: hij knielt, hij luistert, hij droomt en hij wacht…En ondertussen gaan de tijden hem voorbij. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af, jaargetijden volgen elkaar op. En als teken van hoop zingt de leeuwerik, dwars door alle tijden heen. Klinkt er zo vanuit de schepping Gods stem ‘Ik ben, en Ik zal er zijn ’. Ik hoop dat ook dat voor u herkenbaar mag zijn. God die zich bekend maakt, steeds opnieuw bevestigt, aanvuurt, bemoedigt en troost. Zich zichtbaar maakt in zijn Schepping. Of door mede mensen heen zijn liefde en trouw, zijn ontferming voor Zijn mens in nood, heenwerkt.

Er stonden drie kruisen op Golgotha, zo begint het gedicht. Aan het middelste hing onze Heiland. Gestorven voor ploegende mensen die zonder Hem niet voort zouden kunnen. De ploeg er bij neer zouden gooien. Hij die alles van ons ploegen weet.  Door Hem mogen we weten sterk te staan in de strijd die in de wereld woed. Die strijd die ook in onze levens elk op een eigen manier voelbaar is in alle gebrokenheid van ziekte, eenzaamheid, noden en moeiten.  

’ Strijd de goede strijd van het geloof’ lezen we in 1 Tim.6:12. Verbondenheid met onze Heiland die de strijd voor ons gestreden heeft, geeft uitzicht en hoop: Hij heeft overwonnen en is opgestaan!’ ….win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent’  vervolgd Paulus . Overwinning: niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van Hem achter wiens bloed we schuilen mogen, elke dag opnieuw ten Leven…..Als geroepenen! Zullen we knielen, wachten, dromen en luisteren in de kracht van de heilige Geest ? Dan mogen we samen in liefde voortploegen, tot Zijn eer, totdat Hij komt ! 

Het gedicht Ballade van den Boer is te vinden op:  https://www.debonnen.nl/html/ballade.html


Extra Consistorievergadering 29 maart

Tijdens een extra consistorie vergadering hopen we als pastoraal team samen na te gaan hoe en met wie er contacten liggen in de wijken

 Zeker in de wijken die lang vacant zijn geweest zijn er nog heel wat mensen om (nader) kennis mee te maken is de inschatting nu. Voor onze ouderen zeker voor hen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten of activiteiten bij te wonen, is een bezoek vaak een bijzondere ontmoeting met de kerkelijke gemeente. Aan ons samen als gemeente de mooie taak om het omzien naar elkaar op een Liefdevolle manier in praktijk te brengen. Misschien wat voor u ? Neem gerust contact met mij op!  tel 0180-310449.

In Christus verbonden,  Annemiek Bomhof- Vrij


Uit de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat dhr. P. Klop, Rietkerkweg 69 te Rotterdam, zijn verkiezing tot diaken heeft aanvaard. De bevestigingsdatum zal nog nader worden vastgesteld.

Namens de kerkenraad,

Cilia Sprong (scriba)


Van de kerkrentmeesters

Verantwoording opbrengst collecten 

februari 2017 t.b.v. Kerk:

Kerk algemeen:                    € 1080,14

Onderhoud Dorpskerk           €   251,94

Jeugdwerk                          €   164,72

Verwarming                        €    205,10

Kerkbalans 2017                  €   268,25

Giften

Ontvangen voor de kerk via 

Mw. Kamphuis-Kuijvenhoven     €  10,00

Rondleiding via dhr. Terlouw    €  40,00

Verjaardagsfonds:                   €  83,50

Totaal:                              € 2.103,65

Alle gevers hartelijk dank.

Kerkrentmeesters Dorpskerk


Diaconie:

DV 14 april, Goede Vrijdag,  dachten wij, de Diaconie  de Heilig Avondmaal collecte te bestemmen aan de stichting “Coming Home” Zoals bij velen onder u  bekend, Coming Home bestaat sinds 2002 en probeert zowel de lichamelijke als de geestelijke leefomstandigheden van de  allerarmsten in het plaatsje Targu Mures (Roemenië) te verbeteren. Kleinschalig begonnen, maar inmiddels is er een stevige basis gelegd en staat de stichting “Coming Home Romania” op eigen benen en is officieel ter plaatse geregistreerd.  Kan zodoende met vaste (lokale) hulpverleners en vrijwilligers werken. Gezien er nog veel werk valt te verzetten, bevelen wij als Diaconie deze collecte van harte bij u aan.

De Diakonie heeft een gift van  € 2.500,00  vanuit het Rampenfonds bestemd ter ondersteuning aan de bestrijding  van de  Hongersnood in Africa.

Nadat ISIS uit Mosul was verdreven, hadden archeologen de kans om de ruine te onderzoeken, waardoor ze een verbazingwekkende ontdekking deden. Sanherib, wiens invasie van Juda  en de wonderbaarlijke  nederlaag voor de muren van Jeruzalem uitgebreid wordt verhaald in de bijbel (2koningen 19, 2 Kronieken 32 2n Jezaja 37).


Even Voorstellen

Mijn naam is Marian Nijbakker en ik ga Guus van der Giessen voortaan bijstaan met het voorbereiden en verwerken van de informatie betreffende de Kerknieuws voor onze Dorpskerk. Ik ben 25 jaar getrouwd met Jos Nijbakker en moeder van Bart en Marco. Daarnaast werk ik als baliesecretaresse enkele dagen per week in een ziekenhuis in de regio. Wij maken al ongeveer 14 jaar met veel plezier deel uit van de gemeente in de Dorpskerk. Vanaf heden is de informatie betreffende de Kerknieuws aan te leveren via het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Via dit adres kunt u de gebruikelijke informatie aan Guus en mij doorgeven. Tot mails of ziens in onze kerk!


Paasontbijt.

Op zondag 16 april, eerste Paasdag, wordt er weer een paasontbijt georganiseerd.

Het ontbijt  duurt van 8.30 uur tot 9.30 uur. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in het kerkelijk centrum. U kunt zich opgeven bij Els v.d. Eijk, tel. 010-4585536 (na 18.00 uur). Of per mail: elsvdeijk@xs4all


Taizé dienst 2 april 

Op zondag 2 april wordt er om 19.00 uur weer een Taizé dienst gehouden in de Dorpskerk. Door de muziekgroep worden weer nieuwe liederen ingestudeerd.

We willen u van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Graag tot ziens.


Pinksterkamp

Van 3 tot 5 juni gaan we weer op Pinksterkamp.

Zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan kun je gezellig met ons mee naar kampeerboerderij “De Houtkamp”. Het weekend wordt georganiseerd door de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk.

We vertrekken op zaterdagochtend vroeg en zijn maandag aan het einde van de middag weer terug. We vinden het leuk wanneer je ook nog je vrienden of  vriendinnetjes meeneemt.

Jullie kunnen je inschrijven tot 30 april via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Het weekend kost € 52,50 per kind (en €47,50 voor het 2e kind uit een gezin)

Wanneer je nog vragen hebt, laat het ons maar even weten.

Met een hartelijke groet,

Maikel, Jelle, Francis, Samantha, Martin, René, Lia, Christa en Lianne


Opbrengst verjaringsfonds 2016

Uw bijdrage aan het verjaringsfonds heeft in 2016 het mooie bedrag van €  1676,00 opgebracht.

Het geld blijft in kas voor noodzakelijke zaken in en rond de Dorpskerk. Hartelijk dank voor alle giften die wij in 2016 mochten ontvangen!

Bestuur HVD


37ste Dorpskerk Bazaar

Komt allen!

Het is bijna zo ver! Op zaterdag 8 april vindt de Capelse Dorpskerk Bazaar plaats in en rondom de Dorpskerk. We hopen op een grote belangstelling zodat er een mooie opbrengst gerealiseerd kan worden. Het streven is dit jaar het bedrag van vorig jaar, € 17.643, te overtreffen.

Veel gemeenteleden zijn al actief in de voorbereiding, de opbouw van en tijdens de bazaardag. Toch kunnen we nog hulp gebruiken. Heb je op 8 april nog tijd, meld je dan aan bij Astrid Plomp (06 51 22 80 45 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Op de bazaar kun je neuzen in mooie gebruikte spullen, zoeken naar het ene gewilde boek en verse kibbeling, broodjes kroket of poffertjes eten. Natuurlijk in een ontspannen, gezellige setting. Ga niet naar de groenteboer voordat je bij de bazaar bent geweest: groente en fruit kun je bij onze goed gevulde kraam zeer voordelig kopen. Ook is er weer de bloemenkraam, waar prachtige bloemen en planten te koop zijn. Ook is er nieuwe en tweedehands kleding te koop. Het Rad van Fortuin heeft weer schitterende prijzen in petto. Deze editie zijn ze nog groter en mooier dan andere jaren! 

’s Middags zal notaris F.W.W.M Govers de trekking verrichten van de loterij, waarbij een fiets de hoofdprijs is. De opbrengst van de bazaar komt ten goede aan het onderhoud van onze monumentale kerk.


Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.  

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 2 april a.s. kunt u na de dienst deze kaarten in het kerkelijk centrum ondertekenen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

De Zendingscommissie Dorpskerk


Aankomende activiteiten
22-09 16:30-18:00
Huwelijk fam. De Nies- van Dam
25-09 18:45-20:00
Muizennestje
25-09 19:00-22:00
College van Kerkrentmeesters
26-09 09:30-12:00
Koffieochtend
26-09 20:00-22:00
Belijdeniskring "Bij de Bron"
26-09 20:00-22:00
Kring Bij de Bron
27-09 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
30-09 14:30-16:00
Huwelijk fam.Van Nieuwenhuyse - Verweij