Van de Kerkenraad mei 2018

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden. Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Het moderamen

• Martin van de Watering - voorzitter 
  (ouderling-kerkrentmeester)
• Ds. C. Cluistra is de assessor
• Rob den Uijl (jeugdouderling)
• Adri van der Linde (ouderling-scriba)
• Els van der Eijk (diaken)

Afgevaardigden naar het College van Kerkrentmeesters

• Martin van de Watering
• Ed Harms

Afgevaardigde naar het College van Diakenen

• Albert Verhagen
• Peter Klop

Afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad

• Rob den Uijl (jeugdouderling)
• Peter Klop (diaken)

Afgevaardigde naar de Classis

• Albert Verhagen (diaken)

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba), 4 mei 2018


Aankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng
19-09 20:00-22:00
Moderamen vergadering