Van de Kerkenraad

Oproep Kerkenraad

Gemeente zijn we samen!

Als Kerkenraad zijn we blij dat Gerda de Leeuw, Barbera de Reuver en Adri van der Linde de kerkenraad komen versterken (zie hieronder). De laatste maanden en weken hebben we verschillende gemeenteleden benaderd met het verzoek toe te treden tot de kerkenraad. Ook gemeenteleden waarvan de namen zijn aangedragen, zijn benaderd.

Helaas hebben deze acties, buiten de genoemde nieuwe kerkenraadsleden, niet geleid tot een verdere invulling van de vacatures. U zult begrijpen dat dit ons als kerkenraad teleurstelt.

We realiseren ons zeer goed dat iedereen het druk heeft en dat er vele zaken zijn die uw tijd en aandacht vragen. Maar als we niet meer nieuwe kerkenraadsleden krijgen is de kans aanwezig dat sommige taken niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. Het werk in de kerkenraad kost vrije tijd maar u krijgt er ook veel voor terug. 

We zijn o.a. nog op zoek naar :

• een jeugddiaken, 
• pastorale ouderlingen
• wijkbezoekers

Als ons allemaal, als gemeente van Christus, vragen we daarom opnieuw na te denken over een taak in de kerkenraad of het pastorale team. Vorm samen de gemeente, wees samen de gemeente en draag samen de gemeente! OMDAT DE GEMEENTE GEDRAGEN WORDT DOOR HEM.

We bidden voor en hopen op nieuwe kerkenraadsleden. Wilt u met ons mee bidden voor nieuwe kerkenraadsleden?

Namens de kerkenraad, 12-02-2018


Bevestiging en afscheid in de dienst van 11 februari 2018

Zondagmorgen 11 februari zijn de volgende lidmaten bevestigd in het ambt: 

Ouderling:.
mw. G.T. (Gerda) de Leeuw-Nell, Bermweg 64  
mw. B.W. (Barbera) de Reuver, Bellinistraat 39 
mw. A.J.C. (Adri) van der Linde-Nell, Sternenhof 16 (Scriba)

Pastoraal medewerker: 
mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22. 


De volgende ambtsdragers en kerkrentmeesters zijn herbevestigd: 

Ouderling:
mw. K.C. (Ineke) Hage-Boudestein en
dhr. J.B. (Bert) Plomp

Ouderling-kerkrentmeester:
mw. E.D. (Renske) Verweij-Van Nieuwenhuysekerkrentmeester
dhr. E.H. (Ed) Harms 

Diakenen :
mw. E. (Els) van der Eijk-Peters en
dhr. A. (Albert) Verhagen. 


In deze dienst is afscheid genomen van:

Ouderlingen:
mw. J.T. (Jannie) Bouman-van Cappellen
mw. W.H. (Erica) de Jong-Benard
mw. M.C. (Cilia) Sprong-Spits

Jeugddiaken:
dhr. R. (René) van de Graaf

Kerkenraad, 11-02-2018

Pastoraal Meldpunt

Gedurende de vacante periode is er een Pastoraal Meldpunt geweest. Met de komst van de nieuwe wijkpredikant ds. Cluistra is het Pastoraal Meldpunt opgeheven. Wij danken Alie Faber dat zij in de afgelopen periode als Pastoraal Meldpunt heeft willen fungeren.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong


Aankomende activiteiten
24-02 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
27-02 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
02-03 18:00-20:00
Dorpsmaaltijd 1
04-03 11:15-11:45
Presentatie "Tanzania" - Marjolein Dijkstra - Na de dienst
05-03 18:45-20:00
Muizennestje
05-03 20:00-22:00
Kerkrentmeesters vergadering
05-03 20:00-22:00
Meditatiekring
06-03 20:00-22:00
Diaconie vergadering