Op deze pagina vindt u actuele informatie
van binnen en buiten de gemeente

                       

                                     Zoeken binnen de siteZoek

                                                                                                                                  (Scan naar smartfoon )


10-jarig jubileum Dorpsmaaltijd

Op 6 juli hebben wij, gasten, vrijwilligers en “oud-vrijwilligers” gevierd dat de Dorpsmaaltijd alweer 10 jaar bestaat.

Deze keer mochten we genieten, dankzij een bijdrage van de diaconie, van een heerlijk buffet verzorgd door een cateraar uit de regio. We hebben met de hele groep in de kerk gegeten. Het was een heel gezellige avond, echt een feestje, waar wij met veel plezier en dankbaarheid op terug mogen kijken.

Zonder iemand tekort te doen, willen wij graag iedereen hartelijk bedanken  die een bijdrage heeft geleverd aan deze avond: in het bijzonder degene die ervoor gezorgd hebben dat zowel donderdag- als vrijdagavond de stoelen en tafels de kerk zijn in-en uit zijn gesjouwd, alle extra “handjes” voor het afwassen in het bijzonder Riccardo den Uijl en Stefan van de Graaf!

Er was voor deze avond een prachtige menukaart ontworpen waar het volgende gedicht op stond:

Heer, onze God, 
van U komt al wat deze tafel biedt;
de vrucht van de aarde,
het werk van onze handen,
de gezelligheid die wij genieten.

Wij danken U voor eten en drinken,
voor ons geluk en onze vreugde.

Gedenk ook in Uw goedheid, Vader,
wie honger lijden,
ziek of eenzaam zijn.

Wees hen nabij,
Laat onze hulp voor hen Uw zegen zijn,
Door Christus, onze heer,

Amen.

Bekijk HIER het fotoalbum

Namens de vrijwilligers van de Dorpsmaaltijd,

Herma Middelkoop


Solidariteitskas 2018

Op 28 mei start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. Deze kas voorziet in kosten voor onvoorziene uitgaven en bijzonder pastoraat.

Solidariteit

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) 
 
Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Bijdrage
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

  • Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk!
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?
Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas

Giften 
Kerkleden krijgen een brief met acceptgiro in de bus, maar u mag uw gift ook overmaken naar NL26FVLB0699878799 t.n.v. PgC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk o.v.v. Solidariteitskas Dorp - Middelwatering.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Kerkrentmeesters, 28-05-2018

Samen bidden… wie doet mee?

Een tijdje geleden raakten wij, Ellen van der Keur en Bertha Cluistra, met elkaar in gesprek over de betekenis en de plaats van het gebed in de gemeente. We willen het idee aan u voorleggen om een gebedsgroep te starten of misschien zelfs meerdere groepjes te vormen waar gezamenlijk gebeden kan worden. 

Waarom samen bidden?

Het is een Bijbelse gewoonte om samen te komen voor gebed. En Jezus verbindt hieraan een prachtige belofte: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”. (Matteüs 18:19-20)

Door gezamenlijk gebed mogen we de eenheid die er is door het geloof in Jezus Christus ervaren. De kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. God zelf wil Zijn zegen geven als we Hem eensgezind zoeken in onze gebeden. Samen bidden kan ook een enorme stimulans en verrijking zijn voor je persoonlijke gebeds- en geloofsleven. We kunnen ook hierin van elkaar leren en elkaar aanvullen. 

Concreet denken we aan de volgende mogelijkheden om een gebedsgroep te vormen:

1.We willen een gebedskring starten die één keer in de maand samenkomt in de kerk of in het Dorpshuis.
   Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 19.00 – 20.00 uur

2.Het samenstellen van gebedstrio’s. Dit is een klein groepje bestaande uit 3 personen die regelmatig
   samenkomen om te bidden. Dit kan gewoon bij iemand thuis.
   Tijdstip en frequentie kan in onderling overleg worden afgesproken.
   In het kerkelijk centrum liggen folders die meer informatie geven over het vormen van een gebedstrio.
   U kunt de folder HIER ook downloaden.
   Een dergelijk klein groepje zou natuurlijk ook uit twee of uit vier mensen kunnen bestaan…
   Via de mail kunnen we dank- en gebedspunten doorgeven.

  • Iedereen is hartelijk welkom om mee te doen met de gebedskring.

Wie doet mee?

Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen over samen bidden in de Dorpskerk of wil je meedoen in een kleine gebedsgroep aan huis? We horen het graag!

U kunt mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Ellen of Bertha

• Ellen van der Keur, telefoon: 06-33136049
• Bertha Cluistra, telefoon: 010-2543499

Gepubliceerd: 07-05-2018


Van de Kerkenraad mei 2018

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden. Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Het moderamen

• Martin van de Watering - voorzitter 
  (ouderling-kerkrentmeester)
• Ds. C. Cluistra is de assessor
• Rob den Uijl (jeugdouderling)
• Adri van der Linde (ouderling-scriba)
• Els van der Eijk (diaken)

Afgevaardigden naar het College van Kerkrentmeesters

• Martin van de Watering
• Ed Harms

Afgevaardigde naar het College van Diakenen

• Albert Verhagen
• Peter Klop

Afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad

• Rob den Uijl (jeugdouderling)
• Peter Klop (diaken)

Afgevaardigde naar de Classis

• Albert Verhagen (diaken)

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba), 4 mei 2018


Pinksterkamp 2018

Beste Gemeenteleden,

De kinderen van het Pinksterkamp gaan dit jaar in Otterlo "Op zoek naar de Schat..".

We hebben weer een mooi programma klaar staan. Ca. 30 kinderen uit de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk hebben zich opgegeven.

Kosten

Omdat we de kosten voor deelname laag willen houden, doen wij hierbij beroep op u. Aan de uitgang van de kerk zijn boodschappenbonnen uitgedeeld. De boodschappen kunnen zondag 29 april en zondag 6 en 13 mei ingeleverd worden in een doos in de hal van de kerk. Wilt u hieraan meedoen?

Niet in de gelegenheid om boodschappen te doen?
U mag ook altijd een gift overmaken naar bankrekening:

NL11 RABO 0170 6856 16 t.n.v. R.Mulder
Onder vermelding van: Pinksterkamp 2018

Alvast  bedankt!


Happen en Trappen

voor Tsjerkind - op 24 maart 2018

Was een GROOT succes !

Met 43 fietsers gingen we op 24 maart op pad naar de 11 kokers die een gehele maaltijd hebben verzorgd. We hebben hele leuke reacties ontvangen over de gezellige en fijne gesprekken die gevoerd zijn en het lekkere eten.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedaan en in het bijzonder aan de kokers die heel wat uren in de keuken hebben gestaan. 

De avond heeft het mooie bedrag van € 785,00 opgeleverd, dat bestemd is voor nachtkastjes in het Sanatorium van Volkovisk. Een schitterende opbrengst waar we heel dankbaar voor zijn! 

 

Stichting Tsjerkind

 

Klik HIER voor een impressie van de avond d.m.v. foto's !

Jubileum De Hoeksteen

OPROEP Jubileum Hoeksteen

 

De Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel bestaat dit jaar 50 jaar.

In dit jubileumjaar 2018 vinden er diverse feestelijke gebeurtenissen plaats waaronder een Feestelijke kerkdienst (thema: wat zal de wereld mooi zijn op die dag) samen met het koor Kerygma op zondag 7 oktober 2018 om 10.00 uur.

In het verleden heeft het jongerenkoor Cantate Sociëtas  heel wat jaren gerepeteerd en uitvoeringen gegeven in de Hoeksteen o.l.v Wiebe Zeilstra.

Vele Cantateleden maakten ook deel uit van de Hoeksteen als lid en daarnaast ook velen als lid van Youth for Christ te Capelle aan den IJssel.

 

Oproep

Wij roepen via dit berichtje deze koorleden op om aanwezig te zijn op 7 oktober. Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd.

Men kan zich opgeven via Hans Noordhuis, oudvoorzitter van Cantate Societas.
Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na opgave zal er meer info volgen over deze dienst. Omdat het niet te doen is om alle adressen te achterhalen van de toenmalige leden van het koor vragen wij u om dit berichtje te plaatsen in uw kerkblad of op uw website van uw Gemeente.

Hartelijk dank voor uw medewerking, de jubileumcommissie:

Harry de Groot
Hans Noordhuis
Lia Breda
Dora Hoekstra (wijkpredikant)


Tanzania Verslag

Bedankt

Van 6 tot 27 januari ben ik met Ineke, een oud-collega en vriendin, naar het Makiungu Hospital in Tanzania geweest. Ineke was er nu voor de derde keer en ze was blij verrast dat de Neoward er heel netjes en schoon uitzag. De baby’s lagen er goed verzorgd bij en ook de daglijsten waren goed bijgehouden. Er is duidelijk wat gedaan met de kennis die er vorig jaar is overgedragen!

We hebben praktijklessen en uitleg gegeven op de werkvloer m.n. aan de nieuwe verpleegkundigen. Het was prettig dat die redelijk Engels spraken, zodat de kennis beter was over te brengen.

We hebben veel reanimatietrainingen voor pasgeborenen gegeven en er zijn nu verpleegkundigen die daar die lessen gaan continueren. Daar zijn wij heel blij mee en ze zijn er zelf heel trots op!

Ik wil iedereen bedanken die geld gedoneerd heeft, daardoor konden we blikken babyvoeding, babyflesjes, scharen, thermometers, babysokjes, paracetamol zetpillen voor baby’s, een klok voor op de Neoward (om hartslag en ademhaling bij de baby’s te kunnen tellen), stof om babylakentjes te maken, plastic strikslips, bloeddrukmeters en borstkolven kopen. We hebben geld gegeven om nieuwe blikken babyvoeding te kopen als deze op zijn of om melkpoeder te kopen waar ze melk voor zuigelingen en peuters van kunnen maken.

We hebben ook veel gebreide mutsjes uitgedeeld, die daar prima van pas kwamen!

Voor de naast gelegen school hebben we een grote stapel schriften en potloden kunnen kopen, ze waren hier heel blij mee.

Ook de M(edical)M(issionairies) of M(ary) sisters bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Ze zijn heel blij met al deze hulp.

Zelf ben ik geraakt door het enthousiasme en de interesse vanuit de gemeente, heel fijn dat er zo meegeleefd is!

Op 4 maart, 's ochtends na de kerkdienst, willen we voor diegenen die dat leuk vinden, een presentatie geven in het kerkelijk centrum over onze ervaringen in Tanzania.

Foto album (grotere foto's) : zie hier.

groeten, Marjolein Dijkstra


Kerkbalans Thema 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dorpskerk is uw en jouw kerk!

Doe eind januari 2018 weer mee en geef ruim.

Wij willen volgend jaar extra investeren in die onderwerpen die u en jij belangrijk vinden.

Te denken valt aan:

• Jongerenpastoraat
• Ouderenwerk
• Uitbreiding beamer installatie
• Investeren in missionair werk
• ……………

Heeft u of jij suggesties - spreek dan een Kerkrentmeester aan of mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat is Actie Kerkbalans?

Zie ook: Kerkbalans voor Dummies

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.

Bron: https://kerkbalans.nl/

Van de PKN website: Wat wordt er betaald van KerkBalans?


Dalende tendens samen helpen doorbreken!


Samen zijn we de Dorpskerk, samen moeten we de lasten dragen. Veel lasten zijn ook vaste lasten. De tendens over de afgelopen jaren is dat de inkomsten een dalende lijn geven. Laten we samen de Dorpskerk financieel gezond houden. We zullen u de komende weken blijven informeren!

De kerkrentmeesters, 26 november 2017


Bijbels Dagboek 2018

5 Redenen om hét gezinsboek van 2018 te kopen.


1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt 2 overdenkingen: één voor jongeren -of om als gezin samen- te lezen; één voor persoonlijke bezinning.

2. Naast predikanten en jongerenwerkers, schrijven ook veel zendingsmedewerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk!
3. Het dagboek biedt luxe extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slecht € 10,90. Ruim € 7,00 daarvan gaat naar het zendingswerk.
5. Het is het bestverkochte dagboek van Nederland!
 

Wilt u het dagboek bestellen? Gebruik dan de intekenlijst die ligt in de hal/ingang van de Dorpskerk en tevens op de boekentafel in het Kerkelijk Centrum. Of mail de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Midwinterconcert Dorpskerk 2017

Op 29 december 2017 werd in de Dorpskerk een Midwinterconcert gegeven. De uitvoerenden waren prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. We noemen dan:

Anuschka Perdano - Altviool en zang
Maria Eugenia Perdano - Hobo en zang
Florian Verweij - Piano
Anthon Doorheim - Bespeelde ons Van Dam orgel

(Foto's: Arie Kers Fotografie)

Het is een pracht concert geworden met o.a. werken van Debussy, Paganini, Haydn en Clarke. 

Dit concert sloot een drukke (kerst)periode af in de Dorpskerk. Zo'n 200 gasten werden er in de Dorpskerk gastvrij ontvangen. We hebben dus in de feestdagen periode weer vele gasten mogen ontvangen en laten genieten van onze prachtige kerk.

Al dit werk is niet mogelijk zonder de hulp van vele vrijwilligers. Allemaal enorm bedankt en graag rekenen we volgend jaar ook weer op jullie bijstand!

Namens de kosters


Tanzania Initiatief

Marjolein Dijkstra van de Dorpskerk stuurde onderstaand stukje in, over haar voorgenomen tijdelijke vertrek naar Tanzania. Ze geeft aan dat ze dit initiatief, al is het prachtig werk, toch als best spannend ervaart. Maar de kans deed zich nu voor - samen met de gelegenheid - en ze gaat ervoor, samen met vriendin Ineke Noordhuis. Een mooie en moedige onderneming. Veel succes met het werk aldaar toegewenst.

 

Bijna zover……. naar Tanzania

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania. 

Als Neonatologieverpleegkundigen (kinderverpleegkundigen speciaal voor de allerkleinsten) gaan wij in het Makiungu Hospital verpleegkundigen en artsen leren hoe de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling verbeterd kan worden.

Voor ons zal het ongeveer 50 jaar terug in de tijd zijn, maar wat mooi om onze kennis over te kunnen brengen!

Ineke is hier in 2017 ook geweest om trainingen te geven, voelt zich zeer welkom daar en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven dmv reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar.

Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

 

Als u nu denkt ; prima plan,  dan kunt u ook uw steentje (eurootje)  hieraan bijdragen!Het rek.nr is :  

NL58INGB0004314215 tnv MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  

Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra, november 2017


Lekkage knap opgelost!

De Monumentenwacht kwam langs voor jaarlijkse inspectie en constateerde lekkage aan het dak vlak boven het orgel.
Op korte termijn geen bedrijf dat kon komen. Maarten Visser heeft zelf een hoogwerker gehuurd en het euvel verholpen afgelopen vrijdag 14 juli. Een vd leien zat los/was verschoven.

Hulde aan Maarten Visser !

Het heeft Maarten veel moeite gekost. Enigszins last van hoogtevrees en het slechte weer vergden veel van hem!


Opknappen gebouwen

Van de Kerkrentmeesters

Na de goedkeuring door het Centraal College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de PgC
wordt momenteel hard gewerkt aan het opknappen van de gebouwen. Hieronder een aantal foto's van de vorderingen.

Alle foto's van de werkzaamheden zien? 

KLIK HIER: FOTO ALBUM (Meest recente onderaan).
Verder: Koster Marcel Terlouw weet alle details!


 

Update 10 juli: Kerkelijk Centrum

De plafonds gewit, wanden weer strak, de deuren een deurstop enz enz

Update 3 mei : De Vlinder

Dankzij het harde werk van Sjaak en Timo is ons kunstwerk "De Vlinder" nu ook weer in ere hersteld. Kom dat zien !

Update 18 april 2017

De firma Oosterbouw heeft het gebroken raam in het kc vervangen. Een specialistisch klusje!

Update 14 april 2017 - Stoelen matten

Koster Marcel Terlouw kon mededelen dat inmiddels een 60 tal kerkstoelen van nieuwe matten zittingen zijn voorzien. Die kunnen zo weer een hele tijd mee.. rekenen we.

Klussen in dorpshuis, pastorie en exterieur

Hier wat afbeeldingen van de ook daar vorderende werkzaamheden. Zo is de oude keuken vanuit de kosterswoning is naar het dorpshuis verplaatst. Verven sausen nieuwe plafonds enz. Keuken krijgt nog een facelift.
Tevens is het grind rond de kerk vervangen en zijn de diverse paaltjes weer netjes recht gezet.

Update 11 maart 2017

Bij de Pastorie is de verzakte aanbouw verwijderd en wordt de binnenkant geschilderd en er wordt opnieuw betegeld.

Eind maart 2017 zullen aannemers starten met andere klussen, waaronder het schilderen van al het houtwerk.
In de Kosterswoning is een begin gemaakt met stucwerkzaamheden en schilderswerkzaamheden; een loodgietersbedrijf
zal binnenkort beginnen met het vervangen van de zinken dakgoten.


(Om de foto's groter te zien: Rechtermuisknop : Openen in nieuw Tabblad)

De keuken van de kosterswoning zal binnenkort verplaatst worden naar het Dorpshuis.

Foto Album

Meer foto's zien? Klik hier: Foto Album Koster Marcel Terlouw weet alle details!

Namens de kerkrentmeesters een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die fantastisch werk verrichten!


Theologische Basiscursus

3-jarige basiscursus

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2017-2018 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw  "De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 4 september resp. 5 september 2017.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt  gedoceerd:
 
elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers); één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. J.E. Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel);
en gedurende twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek 
(mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom. 

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl 

Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Of download de folder : hier


Pinksteren

 

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk.

Ontstaan

Pinksteren ontstond uit het Joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Dit feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beiden gevallen was er een vereniging met God.

Heilige Geest

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de Hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk.

Pinksterdrie

Waarom dan een Tweede Pinksterdag? Een uitgebreid feest volgde op de geboorte van de kerk en die bleef maar doorgaan. In de 15e eeuw vierden ze zelfs pinksterdrie, maar tegenwoordig houden we het op twee dagen.

(Bron: Quest Website)

Berekeningen

Op het Concilie van Nicea (A.D. 325) werd de datumberekening vastgesteld voor Pasen. Pinksteren, Hemelvaart zijn daarvan afgeleid.

• De lijdenstijd of 40-dagen-tijd is de periode vóór Pasen. Katholieken spreken van vastentijd.
  Om precies te zijn loopt deze periode van Aswoensdag tot Pasen. Eigenlijk zijn dat 46 dagen, maar op de zondagen werd
  niet gevast. Deze telden dus niet mee. Dan blijven er 40 over.
• Pasen is op de eerste zondag ná de eerste volle maan óp of ná het begin van de lente (21 maart).
• Pinksteren is 7 weken na Pasen. Pinksteren is dus de 50ste dag, geteld vanaf Paaszondag.
• Hemelvaart is 10 dagen voor Pinksteren.

 


Film Youth for Christ

Zoals getoond tijdens de morgendienst 14-05-2017

Geleid door dhr. B. Rebergen, directeur Youth for Christ.

Luisteren: Morgendienst 14-5-1017

 


PKN: Geloven doe je in de kerk

Lees hierna dit mogelijk interessant artikel van de PKN site over deze campagne.

 Bron: http://www.protestantsekerk.nl/geloven-doe-je-in-de-kerk


 

Nederland Zingt dag 2017 - 2018De Nederland Zingt dag 2018 is op 21 april 2018.

Op dit moment: 21-3-2018 zijn alle toegangskaarten al uitverkocht!

Info: HIER

De Nederland Zingt Dag 2017!

Op zaterdag 22 april kwamen ruim 10.000 bezoekers bij elkaar in de Jaarbeurs Utrecht om samen te zingen en te geloven. Het thema van deze dag was Bouw Uw Koninkrijk. 

Deze Nederland Zingt Dag had bovendien een extra feestelijk tintje omdat de Evangelische Omroep 50 jaar bestaat in 2017.

Voor impressies van deze dag zie de website of de facebook pagina !


Externe Informatie Geloof en Kerk

De volgende (externe) links zijn mogelijk van interesse; ze bieden extra informatie rond Geloven, Gemeente en Kerk.


Heeft u zelf goede suggesties? Laat het ons weten, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie verder: Externe LinksAankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
12-09 19:45-22:00
Consistorie vergaderng
19-09 20:00-22:00
Moderamen vergadering