Op deze pagina vindt u actuele informatie
van binnen en buiten de gemeente

                       

                                     Zoeken binnen de siteZoek

                                                                                                                                  (Scan naar smartfoon )


Uit de Pastorie: Nieuwjaarswens 2018


Zo op de drempel van het nieuwe jaar kun je je afvragen: welke verwachting heb ik van 2018? Er zijn misschien dingen waar je naar uit ziet of juist tegenop ziet. De nieuwe agenda stroomt alweer vol en er is genoeg wat aandacht vraagt.

Laat ik de vraag anders stellen: welke verwachting heb ik van God voor het nieuwe jaar? Durf ik een beetje ontspannen te zijn en m’n leven dag bij dag te ontvangen? Tijdens de nieuwjaarsdienst in de kerk lezen we Mattheüs 6:25-34  wat eindigt met: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen!’ Jezus geeft aan dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen last.

Dus ook de dagen van 2018. Waar ik me wel ‘druk’ om moet maken is de zin eraan voorafgaand: ‘Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

Mijn nieuwjaarswens voor u/jou is dan ook: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 

Ds. Nees Cluistra


Van de Kerkenraad

Rooster van aftreden

Per 1 januari 2018 zijn de volgende ambtsdragers en kerkrentmeester aftredend en herkiesbaar.

Ouderlingen: mw. K.C. Hage-Boudestein en dhr. J.B. Plomp,
Ouderling-kerkrentmeester: mw. E.D. Verweij-Van Nieuwenhuyse
Kerkrentmeester: dhr. E.H. Harms
Diakenen: mw. E. van der Eijk-Peters en dhr. A. Verhagen.

De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Ouderlingen: mw. J.T. Bouman-van Cappellen, mw. W.H. de Jong-Benard, mw. M.C. Sprong-Spits
Jeugddiaken: dhr. R. van de Graaf. 

Oproep

Dit betekent dat er een aantal vacatures zijn in de kerkenraad, waaronder voor scriba, wijkouderlingen, diaken en jeugddiaken.

We zijn op zoek naar mensen die de kerkenraad komen versterken. Een levende gemeente zijn in dienst van onze Heer vraagt om mensen die samen de verantwoordelijkheid van onze gemeente dragen.

Wij vragen u en jullie als gemeente namen van lidmaten binnen 1 week bij de scriba in te dienen ter vervulling van de vacatures. 

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba), 10-12-2017

Ouderlingen verkiezing

Aan de gemeente wordt op 21 januari bekend gemaakt dat mw. G.T. de Leeuw-Nell, Bermweg 64 en mw. B.W. de Reuver, Bellinistraat 39 hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard. 

Tevens wordt bekend gemaakt dat de kerkenraad mw. J.T. Bouman-van Cappellen, Korenmolen 22 benoemd heeft tot pastoraal medewerker in één van de bestaande vacatures. We zijn blij dat Jannie, na jaren ouderling te zijn geweest, het bezoekwerk aan haar wijk blijft voortzetten.

De bevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 11 februari aanstaande.

Namens de kerkenraad, Cilia Sprong (scriba)


Happen en Trappen

Happen en trappen voor Tsjerkind op 24 maart

Op 24 maart (vanaf 17:00 uur)  organiseert stichting Tsjerkind een leuke activiteit om geld in te zamelen voor nachtkastjes in het Sanatorium in Volkovisk. In het sanatorium verblijven ongeveer 100 kinderen en zij zijn daar gemiddeld vier weken. Ze verblijven op een grote slaapzaal zonder meubilair. Om deze zieke kinderen een privé plekje te bieden en hun persoonlijke spullen op te bergen hebben zij grote behoefte aan een nachtkastje naast hun bed.

Happen en trappen is een gezellig, sociaal evenement. Wat is de bedoeling?

U maakt een dinertour door Capelle en/of  nabije omgeving.
U fietst (of als u liever de auto pakt dan kan dit ook) naar uw eerste adres en daar gebruikt u een voorgerecht.
Bij uw tweede adres ontvangt u het hoofdgerecht en dan fietst u weer door voor uw toetje.
Dit gehele diner kost slechts € 15,= per persoon.
Waar kunt u nog uit eten (inclusief drinken) voor dit bedrag? Onderweg heeft u verschillende tafelgenoten.

Kokers nodig!

Maar… om dit te kunnen organiseren hebben wij kokers nodig. Zo kunt u ons ook helpen. U maakt een volledig diner en voor iedere gang krijgt u vier gasten. Hier kunt u zelf gezellig  bij aanschuiven. U maakt dus een voor- hoofd- en nagerecht en ontvangt bij iedere gang vier nieuwe gasten. Dit is dan uw bijdrage aan dit goede doel.

Enthousiast geworden om mee te doen?

U kunt zich aanmelden voor het eten (fietsen) of koken bij:

Nanda Prins
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.nr: 06-37385392

Of bij één van de andere leden van Stichting Tsjerkind!


Midwinterconcert Dorpskerk 2017

Op 29 december 2017 werd in de Dorpskerk een Midwinterconcert gegeven. De uitvoerenden waren prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. We noemen dan:

Anuschka Perdano - Altviool en zang
Maria Eugenia Perdano - Hobo en zang
Florian Verweij - Piano
Anthon Doorheim - Bespeelde ons Van Dam orgel

(Foto's: Arie Kers Fotografie)

Het is een pracht concert geworden met o.a. werken van Debussy, Paganini, Haydn en Clarke. 

Dit concert sloot een drukke (kerst)periode af in de Dorpskerk. Zo'n 200 gasten werden er in de Dorpskerk gastvrij ontvangen. We hebben dus in de feestdagen periode weer vele gasten mogen ontvangen en laten genieten van onze prachtige kerk.

Al dit werk is niet mogelijk zonder de hulp van vele vrijwilligers. Allemaal enorm bedankt en graag rekenen we volgend jaar ook weer op jullie bijstand!

Namens de kosters


Bericht College van Diakenen

Begroting 2018

Wij mogen U  in dankbaarheid de begroting van 2018 presenteren. Deze is door onze administratrice aan de hand van de opgaven, die door de wijkpenningmeesters  van de Diaconie  zijn gedaan.

Bij het opstellen van de begroting is er rekening gehouden met de collecten van uiteen lopende doelen, zoals de benodigde gelden voor eigen wijkgemeente (b.v. jeugd - en ouderenwerk , kerktelefoon e.d.)  Daarnaast is er een balans gezocht tussen plaatselijke, landelijke en wereldwijde financiële steun, zowel  gezamenlijk als op de wijk niveau.

Het College van Diakenen heeft als doelstelling  geformuleerd een financiële reserve van een jaarbegroting aan te houden.

De begroting  ligt vanaf  zaterdag 27 januari tot  en met  zaterdag 3 februari  2018 in uw wijkgemeente (via de scriba) ter inzage.

Namens College van Diakenen, Penningmeester Albert Verhagen.


Kerkbalans Thema 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dorpskerk is uw en jouw kerk!

Doe eind januari 2018 weer mee en geef ruim.

Wij willen volgend jaar extra investeren in die onderwerpen die u en jij belangrijk vinden.

Te denken valt aan:

• Jongerenpastoraat
• Ouderenwerk
• Uitbreiding beamer installatie
• Investeren in missionair werk
• ……………

Heeft u of jij suggesties - spreek dan een Kerkrentmeester aan of mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dalende tendens samen helpen doorbreken!


Samen zijn we de Dorpskerk, samen moeten we de lasten dragen. Veel lasten zijn ook vaste lasten. De tendens over de afgelopen jaren is dat de inkomsten een dalende lijn geven. Laten we samen de Dorpskerk financieel gezond houden. We zullen u de komende weken blijven informeren!

De kerkrentmeesters, 26 november 2017


Najaarsactie 2017

Van de Kerkenraad : Najaars actie "Nieuwe Start"

Eind november start binnen de Dorpskerk de jaarlijkse Najaarsactie. Met onze nieuwe predikant, maar ook met de plannen die er liggen, gericht op "Dorpskerk 2025", hebben we deze najaarsactie "Nieuwe Start" als thema gegeven.

Een belangrijke randvoorwaarde om een financieel gezonde wijkgemeente te zijn, is voortdurend financiële steun van u of jou, als gemeentelid. Met veel vertrouwen zien de kerkrentmeesters uw of jouw najaars toegift tegemoet.


Actie Schoenendoos

Diaconale project “Actie Schoenendoos”

Zie ook: De Samaritaan

Deze actie is 12 november afgerond met het inleveren inzamelen en beplakken van de dozen, waarvoor veel dank!

We mochten liefst 55 versierde en gevulde schoendozen inleveren.  

Uw financiële bijdrage heeft een bedrag opgeleverd van € 372,35 !

Namens het jeugd kernteam bedankt voor het meedoen!

 

 

 

 


Tanzania Initiatief

Marjolein Dijkstra van de Dorpskerk stuurde onderstaand stukje in, over haar voorgenomen tijdelijke vertrek naar Tanzania. Ze geeft aan dat ze dit initiatief, al is het prachtig werk, toch als best spannend ervaart. Maar de kans deed zich nu voor - samen met de gelegenheid - en ze gaat ervoor, samen met vriendin Ineke Noordhuis. Een mooie en moedige onderneming. Veel succes met het werk aldaar toegewenst.

 

Bijna zover……. naar Tanzania

Na de feestdagen, bijna over een maand, ga ik met Ineke Noordhuis (een goede vriendin, oud collega en diaken van de Hoeksteen) een maand naar Tanzania. 

Als Neonatologieverpleegkundigen (kinderverpleegkundigen speciaal voor de allerkleinsten) gaan wij in het Makiungu Hospital verpleegkundigen en artsen leren hoe de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling verbeterd kan worden.

Voor ons zal het ongeveer 50 jaar terug in de tijd zijn, maar wat mooi om onze kennis over te kunnen brengen!

Ineke is hier in 2017 ook geweest om trainingen te geven, voelt zich zeer welkom daar en nu ga ik met haar mee. Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen dan ook onze kennis doorgeven dmv reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

Voor kinderen waarvan de moeder geen of te weinig borstvoeding heeft is er geen flesvoeding in het ziekenhuis. Deze kinderen krijgen dan glucosewater, maar dat is onvoldoende om te groeien. Babyvoeding is daar wel te koop in sommige supermarktjes, maar erg duur voor de mensen daar.

Wij willen de voeding daar gaan kopen voor de zieke of kleine pasgeboren.

 

Als u nu denkt ; prima plan,  dan kunt u ook uw steentje (eurootje)  hieraan bijdragen!Het rek.nr is :  

NL58INGB0004314215 tnv MCH Dijkstra-van Doorn ovv Tanzania.  

Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt!!

Als er belangstelling voor is, zullen we graag na afloop een presentatie over onze maand in Tanzania geven!

Groeten, Marjolein Dijkstra, november 2017


Dienstenveiling

De dienstenveiling van 17 november was een gezellige avond met een leuke sfeer en een bijzonder mooie opbrengst voor de dorpskerk (50 procent) en het zendingswerk van Gerrit en José Heino (50 procent).

De opbrengst is circa 5.100 euro. Dank aan alle bezoekers, bieders, betalers en iedereen die – hoe dan ook – heeft meegewerkt.

Er zijn veel diensten geveild:

• 25 mensen gaan meedoen aan een wijnproeverij en 16 mensen krijgen een rondleiding door de dorpskerk met
   beklimming van de toren.
• Er zijn 33 tegoedbonnen verkocht voor taarten, cakes en boterkoeken.
• Verder zijn nog 46 andere nummers geveild met stuk voor stuk leuke diensten etc.

De Bazaarcommissie en de Thuisfrontcommissie

Dorpskerkrondleiding

Voor iedereen die betaald heeft voor onze Dorpskerkrondleiding op de Dienstenveiling, wil ik voorstellen om dit doen op :

• zaterdag 16 december a.s. en
• zaterdag 13 januari 2018,

Beide om 14.00 uur. Bel of mail even voor welke datum u kiest !!

Natuurlijk kunnen er nog meer mensen mee, wel voor de prijs die geboden is op de dienstenveiling, namelijk € 10.00 pp.

Jaap Klein

Tel : 06-55334569
Email :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


SSNR Wintercursussen 2017-18

'Het leven van Gods Kerk. Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen’

21e wintercursus SSNR in Gouda

Jaarlijks organiseert de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) in samenwerking met de hogeschool De Driestar in Gouda een wintercursus over puriteinen, nadere reformatoren of piëtisten. Zo’n wintercursus vindt plaats op zes zaterdagochtenden in de periode november tot februari  en wordt ingeleid door deskundige inleiders. 

De cursus van het komende seizoen heeft evenals vorig jaar als thema ‘Het leven van Gods Kerk. Persoonlijke vroomheid bij de puriteinen - 2’. Deze wintercursus staat op zichzelf, maar sluit qua thematiek dus aan bij die van vorig jaar. Opnieuw staat de pastorale praktijk van de puriteinen centraal, zoals die blijkt uit hun nagelaten werken. Als ware ‘ambassadeurs van de hemel’ behartigen zij de zaak van hun Zender. Ze wijzen hun hoorders (en lezers) op de noodzaak en mogelijkheid om vrede met God te vinden. Verrassend is daarbij de nadruk waarmee zij het gebruik van de middelen aanprijzen. Zo onderwijzen ze op een manier die ons ook nu nog veel te zeggen heeft.

Deze keer komen Arthur Dent, Solomon Stoddard, John Preston Joseph Symonds, Ralph Venning en Richard Baxter aan de orde. Hoe spraken en schreven zij over het geloof, over het gebed over geestelijke verlatingen, over de eeuwige rust – dat zijn enkele onderwerpen die ter sprake zullen komen.

21e wintercursus SSNR in Gouda

datum onderwerp lector
18 november 2017 Arthur Dent (†1607) & de weg naar de hemel L.J. van Valen 
2 december 2017 Solomon Stoddard (1643-1729) & de leidsman tot Christus ds. C.J. Meeuse
 
16 december 2017 John Preston (1587-1628) & het gebed dr. R. Bisschop 
13 januari 2018 Joseph Symonds († 1652) & de geestelijke verlatingen prof. dr. M.J. Kater
27 januari 2018
 
Ralph Venning (ca. 1621-1674) & standen in de genade drs. E.J. Brouwer
 
3 februari 2018 Richard Baxter (1615-1691) & de eeuwige rust
ds. K. ten Klooster
 


Een overzicht van het cursusprogramma is te vinden op https://www.driestar-educatief.nl/over-ons/algemeen/studium-generale/10-wintercursus-nadere-reformatie-het-leven-van. Aanmelding vindt plaats via dezelfde site. 


Kosterswoning weer bewoond!

We zijn verhuisd!

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk is het zo ver. Per heden hebben wij onze "nieuwe" woning betrokken. 

De kosterswoning is dus weer bewoond! Een hectische tijd met veel klussen, sjouwen en poetsen ligt achter ons. Gelukkig hebben we dat niet alleen hoeven te doen. We hebben veel hulp mogen ontvangen. Echt dankbaar zijn we voor de vele handen die voor ons het werk licht maakten.

Naast professionele hulp van elektriciëns, stukadoor en schilders ontvingen we ook hulp uit de kerk en van onze familieleden. Zonder al die hulp zou de verhuisdatum misschien nog wel een paar maandjes zijn opgeschoven.... Inmiddels staat ons
nieuwe huis vol met welkomstkaarten en bossen bloemen. Graag willen we u allen hartelijk dank voor de hulp en aandacht
op wat voor manier dan ook.

Vermeldenswaardig..


Als laatste misschien nog wel leuk om te vermelden:

Omdat de woning zich op de eerste verdieping bevindt was het verhuizen van zware stukken huisraad toch wel lastig. Over de trap was geen optie.

Een bevriende agrariër uit Krimpen bood uitkomst. Waarschijnlijk zijn we het enige kostersechtpaar in Nederland dat met een tractor is verhuisd.. !

Nogmaals allen hartelijk dank!

Marcel en Elly Terlouw


Lekkage knap opgelost!

De Monumentewacht kwam langs voor jaarlijkse inspectie en constateerde lekkage aan het dak vlak boven het orgel.
Op korte termijn geen bedrijf dat kon komen. Maarten Visser heeft zelf een hoogwerker gehuurd en het euvel verholpen afgelopen vrijdag 14 juli. Een vd leien zat los/was verschoven.

Hulde aan Maarten Visser !

Het heeft Maarten veel moeite gekost. Enigszins last van hoogtevrees en het slechte weer vergden veel van hem!


Opknappen gebouwen

Van de Kerkrentmeesters

Na de goedkeuring door het Centraal College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de PgC
wordt momenteel hard gewerkt aan het opknappen van de gebouwen. Hieronder een aantal foto's van de vorderingen.

Alle foto's van de werkzaamheden zien? 

KLIK HIER: FOTO ALBUM (Meest recente onderaan).
Verder: Koster Marcel Terlouw weet alle details!


 

Update 10 juli: Kerkelijk Centrum

De plafonds gewit, wanden weer strak, de deuren een deurstop enz enz

Update 3 mei : De Vlinder

Dankzij het harde werk van Sjaak en Timo is ons kunstwerk "De Vlinder" nu ook weer in ere hersteld. Kom dat zien !

Update 18 april 2017

De firma Oosterbouw heeft het gebroken raam in het kc vervangen. Een specialistisch klusje!

Update 14 april 2017 - Stoelen matten

Koster Marcel Terlouw kon mededelen dat inmiddels een 60 tal kerkstoelen van nieuwe matten zittingen zijn voorzien. Die kunnen zo weer een hele tijd mee.. rekenen we.

Klussen in dorpshuis, pastorie en exterieur

Hier wat afbeeldingen van de ook daar vorderende werkzaamheden. Zo is de oude keuken vanuit de kosterswoning is naar het dorpshuis verplaatst. Verven sausen nieuwe plafonds enz. Keuken krijgt nog een facelift.
Tevens is het grind rond de kerk vervangen en zijn de diverse paaltjes weer netjes recht gezet.

Update 11 maart 2017

Bij de Pastorie is de verzakte aanbouw verwijderd en wordt de binnenkant geschilderd en er wordt opnieuw betegeld.

Eind maart 2017 zullen aannemers starten met andere klussen, waaronder het schilderen van al het houtwerk.
In de Kosterswoning is een begin gemaakt met stucwerkzaamheden en schilderswerkzaamheden; een loodgietersbedrijf
zal binnenkort beginnen met het vervangen van de zinken dakgoten.


(Om de foto's groter te zien: Rechtermuisknop : Openen in nieuw Tabblad)

De keuken van de kosterswoning zal binnenkort verplaatst worden naar het Dorpshuis.

Foto Album

Meer foto's zien? Klik hier: Foto Album Koster Marcel Terlouw weet alle details!

Namens de kerkrentmeesters een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die fantastisch werk verrichten!


Theologische Basiscursus

3-jarige basiscursus

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2017-2018 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw  "De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 4 september resp. 5 september 2017.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt  gedoceerd:
 
elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers); één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. J.E. Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel);
en gedurende twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek 
(mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom. 

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl 

Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Of download de folder : hier


Film Youth for Christ

Zoals getoond tijdens de morgendienst 14-05-2017

Geleid door dhr. B. Rebergen, directeur Youth for Christ.

Luisteren: Morgendienst 14-5-1017

 


PKN: Geloven doe je in de kerk

Lees hierna dit mogelijk interessant artikel van de PKN site over deze campagne.

 Bron: http://www.protestantsekerk.nl/geloven-doe-je-in-de-kerk


 

Nederland Zingt dag 2017De Nederland Zingt Dag 2017!

Inhoud

Op zaterdag 22 april kwamen ruim 10.000 bezoekers bij elkaar in de Jaarbeurs Utrecht om samen te zingen en te geloven. Het thema van deze dag was Bouw Uw Koninkrijk. 

Deze Nederland Zingt Dag had bovendien een extra feestelijk tintje omdat de Evangelische Omroep 50 jaar bestaat in 2017.

Voor impressies van deze dag zie de website of de facebook pagina !


Externe Informatie Geloof en Kerk

De volgende (externe) links zijn mogelijk van interesse; ze bieden extra informatie rond Geloven, Gemeente en Kerk.


Heeft u zelf goede suggesties? Laat het ons weten, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie verder: Externe LinksAankomende kerkdiensten
Aankomende activiteiten
23-01 20:00-22:00
Koor
23-01 20:00-22:00
Centraal Diaconaal Plaform
23-01 20:00-22:00
Bij de Bron Kring
24-01 19:45-22:00
Kerkenraad vergadering
25-01 18:00-20:15
Follow Me Catechese avond
25-01 19:15-19:45
Gebedsweek in Dorpskerk (Gebed van Capelle)
27-01 14:00-15:00
Dorpskerk Rondleiding
29-01 18:45-20:00
Muizennestje