Dorpskerk

Wat voor gemeente is de Wijkgemeente Dorpskerk?

Sinds jaar en dag heeft de gemeente de ‘confessionele kleur’. Confessioneel betekent eigenlijk dat de gemeente belijdend in de grote P.K.N. wil staan. Ze vindt dat de belijdenisgeschriften die in de Vroege Kerk en tijdens de Reformatie zijn geschreven van zeer groot belang zijn. Dit houdt concreet in dat de gemeente orthodox wil zijn en tegelijkertijd open wil staan voor de wereld om haar heen. Het geloof moet kunnen landen in de praktijk van alle dag.

De gemeenteleden zullen zichzelf dan ook niet allemaal ‘confessioneel’ noemen. Dat hoeft ook helemaal niet. We willen een gemeente zijn waarin we serieus ons oor te luisteren leggen in de Bijbel, proberen zo nauwkeurig mogelijk de woorden van de Bijbel door te vertalen naar het heden. Dat heeft natuurlijk tot gevolg dat we soms ook stevig met elkaar discussiëren, maar dat altijd in liefde en respect willen doen, waarbij we beseffen dat de kerkenraad ons aanstuurt.

Al met al wil de gemeente rondom de Dorpskerk er getuige van zijn dat Jezus Christus de opgestane Zoon van God is. In Hem vinden we de weg naar het volle heil. Hij is het geheim in de wereld waardoor je het Koninkrijk van God kan vinden.

Kennismaking met kostersechtpaar Terlouw

In functie per 1-5-2016.

Als nieuwbakken kostersechtpaar hebben we het al prima naar ons zin in de Dorpskerk. Het werk was niet geheel
vreemd voor ons. In onze eerdere gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Zevensprong, hebben we als beheerder zo’n twee jaar het nodige geleerd. 

Bij de ontvangst in de Dorpskerk gemeente viel het ons op hoe snel we “eigen” waren. De spreekwoordelijke
“warme deken” was zeker van toepassing. We voelen ons al aardig thuis in de Dorpsgemeente.
De eerste inwerkperiode ligt alweer enige tijd achter ons. Dankzij het oude kosterechtpaar, Jaap en Rijmie Klein,
weten we in korte tijd al goed de weg in de Dorpskerk. We kwamen om zo te zeggen in een “gespreid bedje”.
Iets waar we beiden zeer dankbaar voor zijn.

Lees meer...