Dorpskerk

Wat voor gemeente is de Wijkgemeente Dorpskerk?

Sinds jaar en dag heeft de gemeente de ‘confessionele kleur’. Confessioneel betekent eigenlijk dat de gemeente belijdend in de Protestante Kerk in Nederland (PKN) wil staan. Ze vindt dat de belijdenisgeschriften die in de Vroege Kerk en tijdens de Reformatie zijn geschreven van zeer groot belang zijn. Dit houdt concreet in dat de gemeente orthodox wil zijn en tegelijkertijd open wil staan voor de wereld om haar heen. Het geloof moet kunnen landen in de praktijk van alle dag.

De gemeenteleden zullen zichzelf dan ook niet allemaal ‘confessioneel’ noemen. Dat hoeft ook helemaal niet. We willen een gemeente zijn waarin we serieus ons oor te luisteren leggen in de Bijbel, proberen zo nauwkeurig mogelijk de woorden van de Bijbel door te vertalen naar het heden. Dat heeft natuurlijk tot gevolg dat we soms ook stevig met elkaar discussiëren, maar dat altijd in liefde en respect willen doen, waarbij we beseffen dat de kerkenraad ons aanstuurt.

Al met al wil de gemeente rondom de Dorpskerk er getuige van zijn dat Jezus Christus de opgestane Zoon van God is. In Hem vinden we de weg naar het volle heil. Hij is het geheim in de wereld waardoor je het Koninkrijk van God kan vinden.

Profiel

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel,
behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De wijkgemeente wordt gekenmerkt door het confessionele
gedachtegoed. De gemeente van de Dorpskerk heeft het goed met elkaar. We willen ook goed zijn voor de directe omgeving. Wie zijn wij, op welke wijze staan wij in de context van de lokale gemeente en hoe zijn we als
Dorpskerk een kerk voor de wijk en buurt?  Kortom: Wie zijn wij met elkaar en in de buurt? Wij zijn wij?
Confessioneel met het geloof in God als het centrum van ons leven, traditioneel, divers van achtergrond,
gastvrij met oog voor elkaar. 


Het confessionele uit zich in de wijze waarop we het Woord van God/Jezus
centraal laten staan, waarbij het prettig wordt gevonden om lessen te leren
en mee te nemen in de nieuwe week. Het geloof moet kunnen landen in de
praktijk van alle dag. De diversiteit geeft dat er ook andere schakeringen - zoals evangelische - in de gemeente aanwezig zijn, wat in onze gemeente als een
verrijking wordt ervaren. Kern is dat de gemeente getuige wil zijn van
Jezus Christus, de opgestane Zoon van God.  De Dorpskerk is toegankelijk met
een open mind naar de omgeving.

Veel gemeenteleden zijn afkomstig uit andere gemeenten in de omgeving. De Dorpskerk houdt onder andere
rekening met gewoonten die veranderen in de loop der tijd. Hierdoor voelen mensen zich welkom.

Wie is de Buurt?
90% van de inwoners is verbonden met Rotterdam. Drie op de 100 inwoners zijn oorspronkelijk Capellenaar.
Kenmerkend is dat men rust in Capelle en werkt buiten de grenzen van de gemeente. De buurt rondom de Dorpskerk
is zeer divers: ouderen, lagere en hoge sociale klasse en vele nationaliteiten. Er zijn in Capelle vele kerken van
verschillende denominaties / en andere religies.  

Wie zijn wij in de buurt?  De Dorpskerk is een Monumentale kerk en een ‘heilige’ ruimte op bijzondere locatie.
De gemeente kent een groot aantal jongeren. Het profiel van de hervormde wijkgemeente wordt gekenmerkt door
gastvrijheid en diversiteit. De gemeente organiseert jaarlijks traditionele activiteiten die ook bekend zijn in de buurt zoals: open monumentendag, bazaar, rommel- en kunstmarkt en oliebollen bakken. We streven ernaar om deel te
nemen in bestaande wijkoverlegplatforms voor inwoners, zoals WOP Middelwatering.

Onze aandachtspunten:

  • Kerk en monument: religie en materie;
  • Boeien en binden van jongeren in de gemeente door open te staan voor nieuwe mogelijkheden en dit toe te passen (bijvoorbeeld opwekkingsliederen zingen);
  • Respect voor ouderen in de gemeente in hun (meer traditionele) visie op geloof;
  • De predikant verbindt bestaande tradities en nieuwe mogelijkheden, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de
    kracht in de gemeente;
  • De Dorpskerk wil vasthouden aan haar kernwaarden, mee gaan in de tijd en wil daarbij ook open blijven staan voor
    andere waarden. 

Lees meer...

Kostersechtpaar Terlouw

In functie vanaf 1-5-2016.

Als kostersechtpaar hebben we het al prima naar ons zin in de Dorpskerk. Het werk was niet geheel vreemd voor ons. 
In onze eerdere gemeente, de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Zevensprong, hebben we als beheerder zo’n
twee jaar het nodige geleerd. 

Bij de ontvangst in de Dorpskerk gemeente viel het ons op hoe snel we “eigen” waren. De spreekwoordelijke
“warme deken” was zeker van toepassing. We voelen ons al aardig thuis in de Dorpsgemeente.
De eerste inwerkperiode ligt alweer enige tijd achter ons. Dankzij het oude kosterechtpaar, Jaap en Rijmie Klein,
weten we in korte tijd al goed de weg in de Dorpskerk. We kwamen om zo te zeggen in een “gespreid bedje”.
Iets waar we beiden zeer dankbaar voor zijn.

Lees meer...