Geloofsgeschriften

Geloofsgeschriften

De Bijbel (Oude en Nieuwe Testament)  vormt de toetssteen van ons geloof. Vanuit de geschiedenis van de kerk zijn er verschillende documenten die een richtlijn vormen voor ons christelijke geloof .

Let op: de onderstaande documenten staan in EXTERNE WikiPedia links, u verlaat de website van de Dorpskerk: (Onder voorbehoud van volledige juistheid van deze bronnen)