Jeugd

Jeugd

Welke Info vindt u op deze pagina:

 • Pinksterkamp
 • Clubwerk
 • Muizennestje
 • De Bolder
 • Soos
 • Catechese/Follow Me
 • Creche

Jongerendiensten 2017

Jongerendienst 26 november 2017

Op zondagavond 26 november is alweer de tweede jeugddienst van het seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur.


Het thema is: “The Future Is Ours!”. Een breed thema dat, ook vanuit het geloof, van vele kanten te benaderen is.

De beide Dorpskerk-bands verlenen muzikale medewerking.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst. Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd.

De Jeugddienstcommissie.  

 

Jongerendienst 8 oktober 2017

Op zondagmorgen 8 oktober stond de eerste jongerendienst  van het winterseizoen op het programma. Voorganger is Ds. K. van Wijngaarden uit Ouddorp. Het thema was: “Toen was geloof heel gewoon”. 

In deze dienst  willen we met elkaar nadenken over geloof, tijdgeest, geloofsbeleving  en de rol van de kerk hierbij per generatie. Geloof en kerk waren vroeger “gewoon”. Maar was het ook beter? Of was het eigenlijk meer een gewoonte? Ben je tegenwoordig een buitenbeentje als je naar de kerk gaat of kun je er prima over praten met je (ongelovige) vrienden. Vanuit deze  vragen wordt op dit thema ingegaan. We kijken daarbij naar het verhaal uit Genesis over Abraham. Terach – Abraham – Ismael/Izaak – Jacob. Totaal vier generaties. Vier verschillen in hun gevecht en acceptatie met de God van Israel en het voorbeeld van het voorgeslacht.

Het belooft een speciale dienst te worden, want we hebben vooraf een aantal vragen voorgelegd aan gemeenteleden uit families die met maar liefst drie generaties vertegenwoordigd zijn in de Dorpskerk. De reacties op de vragen van deze gemêleerde groep  gemeenteleden komen uiteraard aan bod in zowel de introductie als de verkondiging. De Jeugddienstcommissie is zeer benieuwd hiernaar! De beide Dorpskerkbands geven muzikale medewerking. Wij hopen op een fijne dienst. 

 De Jeugddienstcommissie  


Pinksterkamp

Jaarlijks wordt tijdens de Pinksteren het Pinksterkamp georganiseerd.

Circa 10 enthousiaste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk en de Dorpskerk te Capelle aan den IJssel
organiseren een serieus, sportief en ontspannen weekend. Deze weekenden worden al minimaal 30 jaar gehouden.

Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 uit beide gemeenten kunnen mee. Ook zijn uiteraard vriendjes en
vriendinnetjes uitgenodigd. Het aantal deelnemers varieert van 30 tot 50 kinderen.

Het weekend wordt gestart op zaterdagmorgen. Op 2e pinksterdag einde van de middag worden de kinderen moe,
maar voldaan en vol verhalen teruggebracht.

Locatie

De locatie van het Pinksterweekend is de afgelopen jaren de groeps-accommodatie van “De Houtkamp” in
het mooie Otterlo. Nabij deze mooie boerderij is een afgezet stuk bos en een mooie Veluwse zandvlakte wat ideaal
is voor spelletjes e.d.  Ook kunnen de kinderen op deze boerderij de koeien en konijnen aaien.

Thema

Ieder Pinksterkamp heeft een centraal thema. Tijdens een “stille tijd” op zaterdag en één op maandag en tijdens de kampdienst op zondagochtend wordt m.b.t. dit thema een passage uit de Bijbel in duidelijke taal uitgelegd. 
Het thema zal ook terugkomen in spelletjes en de “Bonte avond”. Uiteraard mag de dropping niet ontbreken.
Onder leiding van een volwassene worden de kinderen naar leeftijd gedropt. Het staat de kinderen vrij om
hieraan mee te doen. 

Als leiding hebben we oog voor uw kind. We proberen elk kind te laten genieten en ze ook nog iets van Gods woord
mee te geven. Kortom aarzel niet als het weer zover is. 

Tot op het Pinksterkamp!

Facebook:  Pinksterkamp Online - Email:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Clubwerk

Er worden verschillende clubs gehouden:

Het Muizennestje (6 tot 11/12 jaar)
Maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur.

Informatie
Annetta Bouman 010 - 451 51 74 of via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Bolder (groep 8, en 1 en 2 VO)

Eens in de 3 weken op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis bij de kerk.
Voor iedereen in groep 8 en 1 en 2 VO. We werken met Rock Solid en staan op facebook.

Informatie
Leon en Elise Wijnhorst:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


 SOOS (3 VO+)

Ongeveer eens in de 3 weken op vrijdag- of zaterdagavond van 20.00-22.00 uur in
het Dorpshuis bij de kerk of elders. Voor alle middelbare schooljongeren van 3 VO+.    
We staan op Facebook en de activiteiten lopen uiteen van een filmavond tot sport/spel,
kerstgala, strand en andere leuke dingen.
                                                                
Informatie
Marleen van de Graaf
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en Leon Wijnhorst -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Catechisaties

Catechese/Follow me avonden

In het seizoen 2011/2012 is een start gemaakt met de methode Follow me, dit met instandhouding van het eethuisconcept. Dit lijkt een hele goede combinatie. De groepen zijn kleiner gemaakt en de meeste jongeren bezoeken deze avonden trouw.

Afhankelijk van de samenstelling van/dynamiek in/leeftijdsopbouw in de groep komen er gesprekken op gang over het geloof en wat de jeugd bezighoudt. Hierbij speelt mee dat er een grote diversiteit is in scholen, al dan niet met een christelijke identiteit. De looptijd van de catechisatie wordt vanaf dit seizoen ook langer en volgt de Follow me opbouw. Dit houdt in dat de catechisatie niet al rond Pasen stopt, maar langer doorloopt. Het seizoen zal worden afgesloten en geopend met een diaconale activiteit.

Data                   Locatie

09 november 2017    Dorpskerk
23 november 2017    Dorpskerk
07 december 2017    Dorpskerk
21 december 2017    Schenkelkerk (!)

11 januari 2018       Dorpskerk
25 januari 2018       Dorpskerk
08 februari 2017      Dorpskerk
22 februari 2018      Dorpskerk
08 maart 2018         Dorpskerk
22 maart 2018         Dorpskerk

Beginnen om 18:00 met een gezamenlijke maaltijd.
Catechisatie 19:00 20:15 uur.

 • Groep I: klas 1 en 2 voortgezet onderwijs
 • Groep II: klas 3 en 4 voortgezet onderwijs
 • Groep III: na klas 4 van het voortgezet onderwijs
 • Groep IV: 18+ groep (op een ander tijdstip en evt. op een andere dag)
 • Belijdeniscatechese: de groep die onderzoekt om belijdenis te doen van het Christelijke geloof

Het catecheseteam bestaat uit:

Groep 1   Marjolein Dijkstra, Anneke van den Bol
Groep 2   Astrid Plomp
Groep 3   Ellen van Ouwerkerk
Groep 4   Jan Euwema
Groep 5   René van Kralingen
Belijdenisgroep ds. G. van Maanen (ds. N. van Voornveld inleiding Follow me)

Informatie
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij: dhr Jan Euwema 010 - 447 24 89 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Creche


Elke zondagmorgen vanaf 9.45 uur in het Kerkelijk centrum voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Contactadres:
Mw. A.N. van den Bol - Vermulm Pulsi
tel: 010 - 785 06 16