Beroepingswerk

Beroepingswerk

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is door de kerkenraad benoemd en houdt zich bezig met de zoektocht naar een nieuwe predikant. 

De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Anthon den Braber, Henk Boerman (secretaris), Annemarie Blokland-Brugman/Ron Blokland, Marianne Hagers, Rijmie Klein, Plonie van der Maarel, Arjen Prins, Henri de Reuver, Cor Smits, Remco Verhagen, Renske Verweij, Maarten Visser en Martin van de Watering (voorzitter).
Omdat de toekomstige predikant ook in de dienst komt van de kerk van Capelle, neemt Fred Pals deel als vertegenwoordiger van de Algemene Kerkenraad.

Internet

U vindt informatie over Beroepingswerk binnen diverse kerkgemeenschappen op de site Kerktijden.nl 


Voortgang 18 juni

De kerkenraad deelt met vreugde mee dat op de gemeentevergadering van afgelopen zondag, de gemeente heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op de voorgedragen predikant, ds. C. Cluistra uit Hoogeveen.

Tegen de gevolgde procedure zijn geen bezwaren ingediend bij de kerkenraad. De beroepsbrief is gisteren, zaterdag 17 juni, door een aantal kerkenraadsleden bij ds. Cluistra gebracht.

Voor het nemen van een beslissing op het beroep is in de kerkorde een termijn van maximaal 3 weken gesteld. In de morgendienst van zondag 2 juli aanstaande zal ds. Cluistra voorgaan in de Dorpskerk. Na de dienst is er dan gelegenheid om kennis te maken met de dominee en zijn vrouw.

Uw voorbede wordt gevraagd, zodat ds. Cluistra zich gedragen weet om een juiste beslissing te kunnen nemen.

Lees meer...

Profiel gemeente

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel, horend bij de Protestantse Kerk in Nederland. De wijkgemeente wordt gekenmerkt door het confessionele gedachtegoed. De gemeente van de Dorpskerk heeft het goed met elkaar. We willen ook goed zijn voor de directe omgeving. 
 
Nu we op zoek zijn naar een nieuwe dominee denken we opnieuw na over: - wie zijn wij, - op welke wijze staan wij in de context van de lokale gemeente en hoe zijn we als Dorpskerk een kerk voor de wijk en buurt?  Kortom: Wie zijn wij met elkaar en in de buurt? Wij zijn wij? Confessioneel met het geloof in God als het centrum van ons leven, traditioneel, divers van achtergrond, gastvrij met oog voor elkaar.

Het confessionele uit zich in de wijze waarop we het Woord van God/Jezus centraal laten staan, waarbij het prettig wordt gevonden om lessen te leren en mee te nemen in de nieuwe week. Het geloof moet kunnen landen in de praktijk van alle dag. De diversiteit geeft dat er ook andere schakeringen - zoals evangelische - in de gemeente aanwezig zijn, wat in onze gemeente als een verrijking wordt ervaren. Kern is dat de gemeente getuige wil zijn van Jezus Christus, de opgestane Zoon van God. 
 
De Dorpskerk is toegankelijk met een open mind naar de omgeving. Veel gemeenteleden zijn afkomstig uit andere gemeenten in de omgeving. De Dorpskerk houdt onder andere rekening met gewoonten die veranderen in de loop der tijd. Hierdoor voelen mensen zich welkom.
Op dit moment is ds. G. G. van Manen van wijkgemeente Schenkel onze consulent (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Wie is de Buurt?
90% van de inwoners is verbonden met Rotterdam. Drie op de 100 inwoners zijn oorspronkelijk Capellenaar. Kenmerkend is dat men rust in Capelle en werkt buiten de grenzen van de gemeente. De buurt rondom de Dorpskerk is zeer divers: ouderen, lagere en hoge sociale klasse en vele nationaliteiten. Er zijn in Capelle vele kerken van verschillende denominaties / en andere religies.  

Wie zijn wij in de buurt?  De Dorpskerk is een Monumentale kerk en een ‘heilige’ ruimte op bijzondere locatie.  De gemeente kent een groot aantal jongeren. Het profiel van de hervormde wijkgemeente wordt gekenmerkt door gastvrijheid en diversiteit. De gemeente organiseert jaarlijks traditionele activiteiten die ook bekend zijn in de buurt zoals: open monumentendag, bazaar, rommel- en kunstmarkt en oliebollen bakken. We streven ernaar om deel te nemen in bestaande wijkoverlegplatforms voor inwoners, zoals WOP Middelwatering.
 
Onze aandachtspunten:
  • Kerk en monument: religie en materie;
  • Boeien en binden van jongeren in de gemeente door open te staan voor nieuwe mogelijkheden   en dit toe te passen (bijvoorbeeld opwekkingsliederen zingen);
  • Respect voor ouderen in de gemeente in hun (meer traditionele) visie op geloof;
  • De nieuwe predikant verbindt bestaande tradities en nieuwe mogelijkheden, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de kracht in de gemeente;
  • De Dorpskerk wil vasthouden aan haar kernwaarden, mee gaan in de tijd en wil daarbij ook open blijven staan voor andere waarden. 

Lees meer...

Profielschets predikant


De gastvrije wijkgemeente “Dorp” is op zoek naar een fulltime predikant. We zoeken een herder voor onze gemeente om samen de weg met God te gaan. We hopen dat de predikant zich thuis voelt in een veelkleurige gemeente en jong en oud weet te boeien. Of het nu de kindernevendienst is, de catechese of het kringwerk. De predikant is betrokken en staat middenin de gemeente, beschikt over de nodige zelfreflectie, is toegankelijk en samenbindend. De gemeente vraagt van de predikant een frisse kijk op het gemeenteleven om samen verder te groeien en bloeien.

Kerntaken van de predikant:

Eredienst
Het voorgaan in de eredienst en de prediking is de belangrijkste kerntaak van de predikant. Hierbij verwachten wij dat de predikant op een creatieve en enthousiaste wijze jong en oud in de eredienst weet te betrekken, aanspreekt en boeit. Elke zondag is er een ochtenddienst om 10 uur en een avonddienst om 19 uur. De avonddienst heeft meer het karakter van een leerdienst. We gaan met zorg om met de eredienst, de liturgie en de prediking. Ontmoeting ‘onder het Woord’ is ons verlangen. De prediking dient met zorg en goed voorbereid te gebeuren en sluit aan op de leefwereld van alle gemeenteleden. De preek is goed te begrijpen, heeft een duidelijke bijbelse boodschap en wordt pakkend en helder overgebracht. De gemeente wil graag met de geleerde lessen uit de preek de nieuwe week ingaan. Het verwerken van de actualiteit en brede maatschappelijke thema’s in de prediking is gewenst.

Pastoraat
In de gemeente is respectvol omzien naar elkaar belangrijk. In de praktijk betekent dit, dat we in onze gemeente elkaar helpen te leren leven vanuit de liefde van God, door Jezus Christus onze Heer. Naast de eredienst is het pastoraat een prominente taak voor de toekomstige predikant.Van de pastor verwachten wij oog én een luisterend oor voor alle gemeenteleden. Hierbij zet de predikant zich vanzelfsprekend in voor ouderen - in samenwerking met de ouderenpastor - en zieken, maar legt ook contact met andere gemeenteleden die mogelijk pastorale zorg nodig hebben.

Vorming en Toerusting
In de vorming en toerusting ligt het accent op ‘samen’. Wij vragen van de predikant om samen met gemeenteleden antwoorden te zoeken op geloofs- en levensvragen. Ingewikkelde, maatschappelijke thema’s worden niet geschuwd, maar worden juist met gemeenteleden besproken. Ook mensen die zich minder betrokken voelen bij de kerk weet de predikant aan te spreken. Daarnaast vervult de predikant een centrale rol bij de geloofsopbouw van jong en oud door deelname aan o.a. catechisatie en gesprekskringen. De predikant maakt daarbij zonodig gebruik van sociale media om jong en oud te bereiken.

Organisatie en beleid
De predikant weet de gemeente op positieve en creatieve wijze te motiveren en stimuleert actieve deelname aan het gemeenteleven. Daarnaast is de predikant een teamspeler die samenwerkt met de kerkenraad en beschikt over een duidelijke visie op gemeenteopbouw en kerkzijn in de toekomst. De predikant is het gezicht naar buiten toe en werkt harmonieus samen met de andere kerkelijke wijken en in de eigen burgerlijke wijk.